BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
YG kumanda elemanları ve pano arızaları, yüksek gerilim kumanda elemanları ve pano arızaları, Kumanda Elemanları Arızalarını Giderme, Kesici Arızalarını Giderme

YG kumanda elemanları ve pano arızaları

KUMANDA ELEMANLARI VE PANO ARIZALARI

3.1. Arıza Gidermede Alınacak Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri

 • Kumanda elemanlarının bulunduğu yere yaklaşmadan önce, iletkenler ile ayırıcının monte edildiği zemin arasında elektriksel irtibat olup olmadığı gözle kontrol edilmelidir.
 • Manevra yapılacak ayırıcının yüksüz durumda olduğundan emin olunmalıdır.
 • Kumanda elemanlarının kontrolsüz olarak kapatılmasını önlemek için gerekli kilitlemeler yapılıp, gerekli güvenlik kartlarıasılmalıdır.
 • Tüm bu işlemler yapılırken iş güvenliği ve kişisel koruyucu malzemeler kullanılmalıdır.

3.2. Kumanda Elemanları Arızalarını Giderme

3.2.1. Ayırıcıların Arızalarını Giderme

• Ayırıcılarda Oluşabilecek Arıza Türleri

Genel olarak ayırıcılarda meydana gelen arızaları sıralayacak olursak:

 • Kontakların oksitlenmesi
 • Mekanizma arızaları
 • Hareket eden izolatör kollarının kırılması
 • Kontakların iyi temas etmemesi, ayırıcılarda sabit ve hareketli kontakların iyi teması kontak geçiş direncini minimuma indirir, aksinde ise ısınmadan dolayı geçiş direncini artırır.

İYİ TEMAS KÖTÜ TEMAS Kontak direnci 0,1 ohm 1 ohm Geçen akım 400 amper 400 amper Süre 1 sn. 1 sn. Kaybolan ısı 3840 kalori 38400 kalori

 • Kilitleme tertibatı arızaları
 • Topraklama bıçaklarında kötü temas
 • Ayırıcı Arızaları Tespiti Araç ve Gereçleri

Ayırıcılar genelde iç yapıları basit olduğu için gözle hemen her parçası görülmektedir. Arızaları ise genel anlamda mekanikidir. Araç-gereç olarak ayırıcı yedek malzemeleri, mekanizma ve ara mekanizma kolu, sigorta, halat, makara, trifor, cıvata-somun, anahtar takımı, kişisel güvenlik malzemeleri, mahalli topraklama donanımı, neon lambalı istanka, izoleli sehpa gibi malzemeler yeterlidir.

 • Ayırıcı Arızasını Tespit Etme İşlemi
 • Ayırıcı Arızasını Giderme İşlemi

yüksek gerilim kumanda elemanları

48

Direk tipi ayırıcının arızasının giderilmesi aşağıdaki işlem basamaklarına göre yapılır:

 • Gerekli malzeme ve takımlar alınır.
 • Ayırıcı önce gözle muayene edilir.
 • Ayırıcı arızası tespit edilir.
 • Ayırıcının bulunduğu hattın kesicisi açtırılır, yani enerji kesilir.
 • Enerji kontrolü yapılır,
  • Ayırıcı emniyetli bir şekilde açılır.
  • Mahalli topraklama yapılır.
  • Arızayı gidermek için gerekli malzeme tespit edilir.
  • Arıza giderilir.
  • Ayırıcı boşta bir iki kez açılıp kapatılır. Normal çalıştığı gözlenir.
  • Mekanizma kontrolü yapılır.
  • Kontaklara vazelin sürülür.
  • Sigortalar takılır.
  • Mahalli topraklamalar sökülür.
  • Ayırıcı kapatılır.
  • Kesici kapatılarak hatta enerji verilir.
  • Ayırıcı Arızasını Gidermede Dikkat Edilecek Hususlar
  • Arızayı gidermede izlenecek manevra sırasına dikkat edilmeli.
  • Arıza giderilirken ayırıcının giriş ve çıkışında enerji olmadığına dikkat ediniz.
  • Kontak yüzeyleri temiz olmalıdır.
  • Kontaklar birbirini karşılamalıdır.( Aynı hizada olmalı )
  • Mahalli topraklama unutulmamalıdır. Topraklama bağlantıları iyi yapılmış olmalıdır.
  • Bittikten sonra kullandığımız tüm malzemenin sayılarak toplanması, bağlantı yapılan yerde herhangi bir alet unutulmamasına dikkat edilmelidir.
  • İş güvenliği tedbirlerine uyulmalıdır.

  kumanda elemanları arızalarıkumanda elemanları arızaları

  3.2.2. Kesici Arızalarını Giderme

  • Kesicilerde Oluşabilecek Arıza Türleri
  • Rölelerden gelen arızalar.
  • Hareket sonu kontaklarından gelen arızalar.
  • Elektrik kuplajından gelen arızalar.
  • Kurma motorundan gelen arızalar.
  • Açma kapama bobinlerinden gelen arızalar.
  • Kutup içinde hareketli kontağın sıkışması, biyel kolların sıkışması veya kırılması, yay kırılması, kesici mekanizma kısmında parça kırılması ya da sıkışması
  • Kesici yağının sık yanmadan dolayı karbonlaşması sonucu izolasyon ve ark, söndürme özelliğini kaybeder. Bu da kesici tüplerinin patlama ve yanmasına neden olur.
  • Kesici kapanmıyor olabilir.
  • Mekanizma otomatik kurulmuyor olabilir.
  • Kesici kapatır kapatmaz açıyor, kapama işlemi tamamlandığı halde açıyor olabilir.
  • Kurma işlemi bitti fakat motor durmuyor olabilir.
  • Kesici Arızaları Tespiti Araç ve Gereçleri

  Araç gereç olarak kesici yedek malzemeleri, mekanizma ve ara mekanizma kolu, halat, makara, trifor, cıvata-somun, anahtar takımı, kişisel güvenlik malzemeleri, mahalli topraklama donanımı, neon lambalı istanka, izoleli sehpa, kesici kontak direnci ölçüm cihazı, SF6 gaz kaçak dedektörü, yalıtkan yağ test cihazı gibi malzemeler yeterlidir.

  yüksek gerilim hatlarında ki arızalar

  • Kesici Arızasını Tespit Etme İşlemi

  Gerekli ölçümler neticesinde kesici arızasının mekaniki mi yoksa elektriki mi olduğu anlaşılır. Sonra hesaplamalar neticesinde arıza tamiri mi yoksa yenisi ile değişimi mi yapılacağına karar verilir.

  yüksek gerilim hatlarında ki arızalar

  • Kesici Arızasını Giderme İşlemi
  • Motor uçlarında düşük gerilim görülüyor ise; gerilimi düzeltin, gerekliyse motoru değiştirin.
  • Kontakların durumuna bakın; gerekliyse değiştirin, yardımcı devrelerin bağlantılarına bakın.
  • Yağ kaçağı ve yağ sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. Yağ seviyesi normalde gösterge üzerindeki seviye çizgisi üzerinde görülmüyorsa kesicinin o kutbunun yağı eksik demektir. Bu durumda kesici devreden çıkarılmalı, üst kapak üzerindeki tapa açılarak göstergedeki seviye kadar yağ doldurulmalıdır veya kesici yağı özelliğini kaybetmiş ise yağ değişimi yapılır. Şimdi yağ değişim işlemini basamak basamak uygulayalım.
  • Kesicilerde Yağ Değişimi

  Az yağlı kesicilerde işletme yönünden dikkat edilecek önemli bir husus; yağının belli açma-kapama sayısından sonra sık aralıklarla veya zaman zaman mutlaka değiştirilmesi gerekir. Bu kesicilerde kullanılan izolasyon maddesi izolasyon yağıdır. Kesme işlemi yağla dolu bir kesme hücresinde gerçekleşmektedir. Ancak buradaki yağ miktarı tam yağlı kesicilere göre çok azdır. Yağın az olması çok sık kirlenmesine veya bozulmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla tam yağlı kesicilerle kıyaslanamayacak kadar daha sık bakım yapılmasını ve yağının değiştirilmesini gerektirmektedir. Şimdi yağ değişim işlemini yapalım.

  • Yağı değiştirilecek kesicinin tipine göre yay miktarı ve cinsi belirlenir.
   • Yay değiştirmede kullanılacak malzemeler (izolasyon yağı, temizleme yağı, kova, huni, anahtar takımı, kurbağacık, üstüpü, benzin veya alkol, gerilim kontrol ıstankası, izole tabure, ıstanka, izole eldiven, topraklama
   • aparatı, yağ test cihazı, kronoğraf cihazı.) ve izolasyon yağı gerekli miktarda alınır.
  • Yağı değiştirilecek kesici açılır.
  • Kesici kontaklarının açık olduğu kontrol edilir.
  • Kesicinin giriş ve çıkış ayırıcıları açılır.
  • Mahalli topraklamalar yapılır.
  • Kesici kutuplarının altına boş kova konur.
  • Kesici kutbunun üstünde bulunan yağ doldurma vidası açılır.
  • Yağ boşaltma tıpası gevşetilir.
  • Bir elin başparmağı üst vidanın boşluğuna konur.
  • Yağ boşaltma tıpası çıkarılır.
  • Bastırılan başparmak yavaşça kaldırılır.
  • Kutup içindeki yağın tamamen kovaya boşalması beklenir.
  • Bu işlem diğer 2 kutup içinde tekrarlanır.
  • Her üç kutbun içindeki yağlar tamamen boşaldıktan sonra alt tıpalar kapatılır,
  • Üst tapalardan her bir kutuba bir kutbun normal yağ miktarının 1/3'ü kadar temizleme yayı doldurulur.
  • Üst tıpalar kapatılır.
  • Kesici boşta 3-4 kez açılıp kapatılır.
  • Bu işlem ile kesme hücrelerindeki yağ tortuları kopartılmış olur.
  • Tekrar yağ boşaltma işlemi tekrarlanır.
  • Alt tıpalar kapatılır.
  • Kutuplara normal miktarları kadar (yağ seviye göstergesindeki işaretli noktaya kadar) yeni izolasyon yağı doldurulur.
  • Bir süre beklenir eksilen yağlar gözlenerek ilave edilir.
  • Üst tıpalar kapatılır.
  • Kesici boşta kapatılır, kontaklar arası avometre ile ölçülür ve sonra tekrar kesici açılır.
  • Kutuplar ve kesicinin genel bir temizliği yapılır.
  • Topraklamalar kaldırılır.
  • Etraftaki malzemeler kaldırılır.
  • Giriş ve çıkış ayırıcıları kapatılır.
  • Kesici kapatılır.
  • Kesici kontaklarının kapalı olduğu kontrol edilir.

  kumanda elemanları arızaları tespiti

  Şimdi de elektriki veya mekaniki arızaları giderelim.

  • Kesici açılır.
  • Giriş ve çıkış ayırıcıları açılır.
  • Varsa topraklama ayırıcısı kapatılır.
  • Kesici mahalli topraklaması yapılır.
  • Önceden belirlenmiş elektriki bir arıza varsa nedenleri araştırılır.
  • Mahallinde giderilmesi mümkünse arıza giderilir.
  • Mahallinde giderilmesi mümkün değilse arızalı parça sökülür ve temin edilip yerine takılır.
  • Şayet arızalı kısmın onarılması kısa zamanda mümkün değilse veya yedeği yoksa kesici sökülür.
  • Aynı tipte ve özellikle bir kesici temin edilip monte edilir.
  • Arıza giderildikten sonra alınmış olan emniyet tertibatları kaldırılır.
  • Ayırıcılar kapatılır.
  • Kesici kapatılır.
  • Boşta birkaç kez çalıştırılır.
  • Avometre ile kontakların açık kapalı durumları kontrol edilir.
  • Kesici yağı kirliyse değiştirilir
  • Topraklamalar kaldırılır.
  • Gerekli manevra yapılarak enerji verilir.
  • Kesici Arızasını Gidermede Dikkat Edilecek Hususlar
  • Arıza gidermede uygulanacak manevra sırasına dikkat edilmelidir.
  • Çalışma için gerekli emniyet kurallarına dikkat edilmelidir.
  • İş güvenliği kurallarına dikkat edilmelidir.
  • Kesicinin kontrolünü doğru bir şekilde yapmalıdır.
  • Enerji kesmesini ve vermesini doğru bir şekilde yapmalıdır.
  • Mahalli topraklama unutulmamalıdır.
  • Bittikten sonra kullandığımız tüm malzemenin sayılarak toplanması, bağlantı yapılan yerde herhangi bir alet unutulmamasına dikkat edilmelidir.

  3.3. Panoların Arızalarını Giderme

  3.3.1. Pano Arızalarını Tespit Etme Araç ve Gereçleri

  Kişisel güvenlik malzemeleri, avometre, meğer, kontrol kalemi, pense, yan keski,

  kumanda elemanları arızaları tespiti

  3.3.2. Oluşabilecek Arıza Türleri

  • Ölçüm Panolarında Oluşabilecek Arızalar
   • Kompakt şalter devreye alınmıyor.
   • Ölçü aletlerinin ölçümlerinde tutarsızlık var.
   • Panoda gövdeye kaçak var.
   • Akım trafoları yanmış.
   • AG Dağıtım Panolarında Oluşabilecek Arızalar
   • Panolar toz, nem, çeşitli darbeler, kısa devreler ve atmosferik dış tesirlerden dolayı arızalanabilirler.
   • Sigorta arızaları çıkabilir (aşırıısınmadan dolayı).
   • Gövdeye kaçak olabilir (topraklamadan dolayı).
   • Kompanzasyon Panolarında Oluşabilecek Arızalar
   • Röle sürekli kondansatör alıyor.Cos ?metre kapasitif gösterdiği halde çıkarmıyor.
   • Kontaktörler çekiyor fakat Cos ? yükselmiyor ve röle kondansatör almak istiyor.
   • Kondansatör sigortalarıatmış.
   • Kondansatörler değer kaybetmiş.
   • Kurulu kondansatör gücü, tesisin kompanzasyonuna yetmiyor.
   • Devrede kondansatör olmadığı halde kap ışığı yanıyor.
   • Aynı akım trafosundan hem röle hem de Cos ?metre besleniyor ancak her iki cihazda düzgün çalışmıyor.
   • OG Modüler Hücrelerinde Oluşabilecek Arızalar

   kumanda elemanları arızlarının giderilmesikumanda elemanları arızlarının giderilmesi

   Modüler hücreler kapalı bir kabin içinde oldukları için ilk kurulumunda problem yaşanmamışsa arıza çıkaracak kısımları azalır. Modüler hücrelerde dikkat edilecek bir diğer hususta kabin içinde bulunan malzemelerin periyodik bakımlarının düzenli ve dikkatli bir şekilde yapılmış olması gerekir. Bu iki konuya dikkat edilirse ve olağan üstü bir olay olmasa arıza yapma olasılığı pek azdır. Oluşabilecek arızaları sıralayacak olursak:

   • Kablo kutuları, kurulum aşamasında yapılan yanlış boyut ve hatalı tesisattan dolayı arızalanabilir.
   • Ayırıcı ve topraklama anahtarları, personelin yanlış kullanımı yüzünden manuelde arıza çıkartabilir.
   • Kesiciler de yeterli bakım yapılmamasından dolayı arızaların meydana gelmesidir.
   • Aşırı gerilimler (yıldırım düşmesi gibi ) tesisteki malzemelerin yetersiz kalması

   kumanda elemanları arızlarının giderilmesi

   3.3.3. Arızaları Tespit Etme İşlemi

   Yukarıda yazılı arızalardan yola çıkarak uygun alet ve cihazı kullanarak arızalar tespit edilir.

   3.3.4. Arızaları Giderme İşlemi

   Bu arıza giderme işlemi her bir pano arızası için değil de genel anlamda bir pano arıza çözme işlem sırasıdır.

   • Gerekli malzemeler ve takımlar alınır.
   • Önce gözle muayene yapılır.
   • Arıza tespit edilir.
   • Arızalı kısmın şalteri açılır.
   • Diğer şalterin açılıp açılmayacağı tespit edilir.
   • Ana şalter açılması gerekiyorsa açılır.
   • Tespit edilen arıza giderilir.
   • Önce ana şalter kapatılır.
   • Daha sonra düşük güçlü şalterlerden başlayarak tek tek kapatılır.
   • Bir müddet beklenir.
   • Arıza tekrar etmemişse kapılar kilitlenir.

   kumanda elemanları arızaları

   3.3.5. Arızaları Gidermede Dikkat Edilecek Hususlar

   • Tüm çalışmaları iş güvenliği kurallarına uygun şekilde pratik ve doğru olarak yapabilmelidir.
   • Avometre kullanmasını ve diğer arıza tespit cihazları kullanılırken doğru okunmalıdır.
   • Bittikten sonra kullandığımız tüm malzemenin sayılarak toplanması, bağlantı yapılan yerde herhangi bir alet unutulmamasına dikkat edilmelidir.

   3.4. Kumanda Elemanları ve Panoları Devreye Alma

   Tekrar servise alınacak olan enerjisiz tesiste en son yapılan işlem sırasından başlanarak;

   • Çalışma yapılan ve çalışma sırasında girilen tesis bölümlerinde izole işleminde konulan tüm uyarı levhaları ve fiziki engeller kaldırılmalıdır.
    • Çalışma bölgesini içine alan her yöndeki mahalli topraklama tertibatı alınmalıdır.
    • Kesicinin tekrar kontrol edilerek açık konumda olduğunun görülmesi ile;
   • Çalışan tüm personel toplanıp sayım yapılmalıdır.
   • Enerji verilecek bölgede herkesin duyacağı bir şekilde “ENERJİ VERİLİYOR! Uyarısı yapılmalı ve tesise enerji verilmelidir.
   • Her ayırıcı kapatıldığında; hareketli kontaklarının sabit kontaklara tam olarak oturduğundan emin olunmalıdır.
   • Tesis giriş ayırıcısı kapatılarak baralara gerilim uygulanmalıdır.
   • Kesici kapatılarak tesise enerji verilmelidir.
   • YG giriş bölümündeki ölçü aletinden üç fazın normal olduğu kontrol edilmelidir.
   • AG. panosu şalterleri normal konuma getirilerek tesisin panosu devreye alınmalıdır.
TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik