BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
Televizyon ve Telefon Tesisatı döşemek, nasıl döşenir, bakım ve onarımı, nasıl yapılır, bina televizyon tesisatı nasıl döşenir, ev telefon tesisatı nasıl döşenir

Televizyon ve Telefon Tesisatı döşemek

2.1.2. Televizyon ve Telefon Tesisatı Bakım ve Onarımı Yapma

Televizyon ve telefon tesisatları, binanın elektrik projesi üzerinde çizilerek gösterilirler.(Şekil 2.5) Yine bu projelerde telefon ve televizyon tesisatlarının kolon şemaları bulunur. Tesisat bakım ve onarımı yaparken bu projelerden yararlanırız. Sırasıyla televizyon ve telefon tesisatlarını inceleyelim;

• Televizyon Anten Tesisatı

Televizyondan görüntü alabilmemiz için, verici tarafından yayılan elektromanyetik sinyalleri toplayan antenlere ihtiyacımız vardır. Anten tesisatı olmadan, televizyonun iyi bir ses ve görüntü elde etmesi mümkün olmaz. Bir anten tesisatı; anten, anten kablosu, anten yükselticisi ve anten dağıtım santrali olmak üzere dört bölümden oluşur. Televizyon antenlerini, çatı (çubuk) antenleri ve uydu (çanak) antenleri olmak üzere iki başlık altında toplayabiliriz.

telefon tesisatı tamiri

Dikilen çok sayıda direkler çatıların akmasına neden olur. Bunların tek tek bakımı zor olduğu gibi, çatıya sık sık çıkmayı gerektirir. Ayrıca tek tek kurulan antenler çok daha masraflı olacağından, tek bir anten ile ortak anten tesisatının kurulması daha uygun olur. (Şekil 2.4)

telefon tesisatı tamiri

• Şekil 2.5’deki projede, kırmızı çizgiler TV-anten tesisatını, yeşil çizgiler telefon tesisatını ifade etmektedir. Projede ayrıca zil ve kapı otomatiği tesisatıda çizilmiştir.

telefon tesisatı tamiri telefon tesisatı tamiri

35

• Bakım Yapmada Kullanılan Araç Gereçler ( TV-Anten Tesisatı)

Örnek tesisatımızda (Şekil 2.6-2.7) şu araç gereçler kullanılacaktır;

Kullanılan araçlar Gereçler
1- Pense,Yan keski 1-Çatı ve uydu anteni
2-Tornavida 2- Pusula
3-Dijital ölçü aleti 3-Elavasyon metre (dik açı ölçer)
4-Kontrol kalemi 4-RG 59/U-4 ve RG 6/U-4 coax kablo
5- İzole bant 5-Televizyon prizleri
6-Kablo soyma pensi 6-Çeşitli jaklar, F konnektör
7-Delici ve kesici aletler 7-Bağlantı klemensleri
 • RG 59 / U-4 Koaksiyel Kablo: Bina içi CATV, CCTV dağıtım ve uydu sistemleri gibi düşük zayıflama istenen sistemlerde bağlantı kablosu olarak kullanılır. Empedansı 75 ohm olan koaksiyel kablo, anten kablosu olarakta bilinir. Orta kısmında üzeri yalıtılmış canlı uç vardır. Canlı ucun üzerinde bakır veya alüminyum folyodan ekran şeridi sarılmıştır. Bunun üzerinde de hasır şeklinde örülmüş, kalay kaplı bakır veya bakır bulunur. Sıva üstü tesisatlarda çivili kroşelerle duvara, sıva altı tesisatlarda ise boru içerisinden döşenir.
  • İşlem Sırası (TV Anten Tesisatı)
   • Durum muayenelerini yapınız.
   • Çatı anteninde; TV antenini, vericiyi görecek şekilde yükseğe koyunuz. Net bir görüntü alıcı ve verici antenlerin birbirini görmesi ve alıcı anteninin verici yönünde olmasıyla sağlanır.
   • Anten direğinin bağlanacağı yerin sağlam ve sabit olmasını sağlayınız..
   • Anten direğini topraklayınız. Madeni sivri uçlu bir direk, paratoner gibi yıldırım çekmeye elverişlidir. İyi bir topraklama alıcının yıldırımdan etkilenmesini önler. Topraklama; kalın bir kablo ile dik ve en kısa yoldan yapılmalıdır.
   • Antene kablo montajını yapınız. Anten kablosu, dipol elemanı uçlarına, kutu içindeki vidalarla bağlanır. Kutudan çıkarırken bir kroşe ile sıkıştırılır. Böylece kablo ağırlığının vidalara binmesi önlenir.
   • Anten yükselticisinden gelen kabloyu, oda içerisindeki güç kaynağının “yükselticiye” yazan terminaline bağlayınız.
   • Güç kaynağının ‘TV’ yazan terminaline bağlanan kabloyu, anten fişi aracılığı ile TV’ye bağlayınız
   • Güç kaynağı sağlamlığını kontrol ediniz.
   • Uydu anteninde ise; LNB ile uydu alıcısı (receiver), canlı ucu tek iletkenli anten kablosu ile birbirine bağlayınız.
   • Receiver RF soketi ile TV anten giriş bağlantısını yapınız.
   • LNB’yi, çanak üzerindeki işarete göre (up-down) ok yönünde monte ediniz.
   • LNB ile receiver arasını bir koaksiyel kablo ve F konnektör ile bağlayınız.
   • TV ve receiver’e enerji veriniz.
   • Receiver test konumuna alınız, TV’nin herhangi bir kanalından arama yapınız.
   • Tesisat projesindeki kat sırasına göre televizyon prizlerini kontrol ediniz. (Şekil 2.7)
   • Dağıtım buatlarında kabloları kontrol ediniz.
   • Buatlarda kablo kırılması, ek yerlerinde zedelenme ve yanlış eklemeler varsa onarınız.
   • Bakım ve onarım çalışması yaptığınız tesisatları çalıştırarak teslimatını yapınız. Yaptığınız faaliyetleri bir rapor halinde kayıt altına alınız.
  • Dikkat Edilecek Hususlar (TV Anten Tesisatı)
   • Apartman üstlerine kurulan antenlerin, yolu görmemeleri sağlanmalıdır. Aksi halde vasıtaların parazitlerinden etkilenirler.
   • Anten; çubuklar üstte, buat kutusu altta kalacak şekilde bağlanmalıdır. Ters takıldığında, kutuya yağmur suyu dolarak içindeki elektronik devreyi, dolayısıyla görüntüyü bozar.
   • Anten bağlantı kutusu içindeki elektronik devrede yer alan bobinler çok hassastır, eğilmeleri veya zedelenmeleri görüntü kalitesinde bozulmalara yol açar.
   • Kabloları terminal vidalarına bağlarken vida sıkma yönünde bağlayınız
   • Anten için seçilen yer, direğin gergiye alınmasına uygun bir yer olmalıdır.
   • Direğinüst kısmına bağlanan geniş yüzeyli anten, rüzgarlı havalarda, direğin uzun olması nedeniyle esneyebilir veya devamlı sallanır. Bu sallantının önlenmesi için antenin ve direğin direncinin arttırılması gayesiyle, gerilmesi gerekir. Gergi için direğin üst kısmının yarım metre altına döner halka takılır. Döner halka üzerindeki deliklere gergi tellerinin uçları tutturulur. Gergi teli olarak okside olmayan galvaniz tel kullanılır. Gergi için üç tel kullanılabilir ancak birinin kopacağı düşünülerek dört gergi teli kullanmak daha uygun olur. Teller 60 derece açı ile gerilirler. Tellerin diğer ucu betona gömülen halkalara tutturulmalıdır
    • Kablonun belli bir mesafede, direğe paralel olarak inmesi, direk izalatörleri kullanarak sağlanır. Bunlar uygun aralıklarla boruya vidalanırlar. Kablo ise plastik elemanları ile sıkıştırılır. Kutu ve ilk izalatör arasında, kabloya hafif boşluk verilir. Kablo kiremit üzerinden geçirilecekse, kiremit izalatörü kullanılır. Saçaktan geçerken, saçak izalatörü kullanılır. Duvara paralel inmesi ise duvar izalatörleri ile
    • sağlanır. Pencereden geçirilirken kabloya yine biraz boşluk vermek gerekir. Bu boşluk yağmur damlalarının aşağıya düşerek binaya girmesini önler.
   • Bina içerisindeki tesisatta, küçük kroşe çiviler kullanılarak kablonun muntazam olarak alıcıya kadar gitmesi sağlanmalıdır.
   • Televizyonun sağa sola çekilebilmesi için kablo biraz uzun bırakılır. Artan kablonun yumak haline getirilmesi sakıncalıdır. Bir bobin etkisi yaparak sinyali zayıflatır. Karlı resme neden olur.
   • Kablonun fazla uzaması, elektrik hatlarına yakın olması ve madeni borulara paralel gitmesi, görüntü kalitesi açısından sakıncalıdır.
   • Anten, diğer alıcı antenlerinden ve yüksek gerilim kablolarından uzakta kurulmalıdır. Yüksek gerilim kabloları etrafında oluşan kuvvetli alanlar; parazitlere ve gelen TV sinyallerinin zayıflamasına neden olur. Arızalı bir televizyon, antenden parazit sinyaller yayabilir. Civardaki diğer alıcılar bu parazitten etkilenebilir.
 • Telefon Tesisatı

telefon tesisatı tamiri

Telefonlar, günümüzün en geçerli haberleşme araçlarıdır. Telefonla haberleşmenin sağlıklı olması tesisatının düzgün olması ile mümkündür. Telefon tesisatları, Türk Telekomünikasyon A.Ş. İşletme Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan “Bina içi telefon tesisatı (Ankastre) teknik şartnamesi” ‘ne uygun olarak yapılır. Bina içi telefon tesisatı (Ankastre) bulunmayan binalarda; hem arıza sayısı artmakta, hem bu tür bağlantılar dışarıdan kaçak görüşme yapılmasına imkan vermekte hem de görüntü kirliliği oluşturmaktadır.

Telefon tesisatının elektrik projede gösterildiğini (Şekil 2.5) ve yine proje üzerinde, telefon kolon şemasının bulunduğunu daha önce öğrenmiştik (Şekil 2.8)

telefon tesisatı tamiri

Şimdi bir binanın telefon tesisatı üzerinde bakım ve onarım çalışması nasıl yapılır inceleyelim:

telefon tesisatı tamiri

• Bakım Yapmada Kullanılan Araç Gereçler ( Telefon Tesisatı)

Örnek tesisatımızda (Şekil 2.8-2.9) şu araç gereçler kullanılacaktır;

Kullanılan araçlar Gereçler
1- Pense,Yan keski 1-Telefon test ahizesi
2-Tornavida 2-Terminal blokları (quick connect)
3-Dijital ölçü aleti 3-Terminal kutuları
4-Kontrol kalemi 4- BPDT-HTT Dış tesisat teli
5- İzole bant 5-JY(St)Y..Lg İç tesisat kablosu
6-Kablo soyma pensi 6- İrtibatlama aleti
7-Delici ve kesici aletler 7-Telefon prizleri
 • BPDT-HTT Dış tesisat teli: Dış tesisat telefon hatlarında kullanılır. Abone kutusu ile abone ankastre arasında kullanılır. Kesit:2×0,80mm 2x1mm
 • JY(St)Y..Lg Kablo: Bina içi tesisatlarda,sinyal ve data iletişiminde kullanılırlar. Ekran kabloyu elektromanyetik etkilerden korur. Çift Sayısı :1 – 100 Kesit : 0.60 mm, 0.80 mm
 • Terminal Bloğu: Telefon kablolarının kat, ara ve bina ana giriş terminal kutularında irtibatlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için kullanılan bağlantı elemanıdır. Terminal blokları sıkıştırmalı tipte (quick connect) olacaktır. Türk Telekom tarafından kullanılan veya uygun görülen terminal bloğu kullanılacaktır. Vidalı bağlantı elemanları kullanılmayacaktır.
  • İşlem Sırası (Telefon Tesisatı)
   • Durum muayenelerini yapınız.
   • Bakım ve onarıma, tesisatın en uç noktasından yani telefon prizlerinden başlayınız.
   • Telefon makinasında ve telefon priz irtibatında arıza olup olmadığını Avometre ile kontrol ediniz.
   • Telefon kablosu uçlarında 48 V. gerilim ölçmelisiniz. Telefona sinyal geldiğinde (telefon çaldığında) gerilim, 100-110 V. seviyelerine çıkmalı ve ahize kaldırıldığında 6 V.’a düşmelidir.
   • Tesisatın, telefon prizlerinden kat veya ara telefon terminallerine kadar PVC boru veya özel kanal içinden en az 0.5 mm. çapında bakır iletkenli, PVC izoleli, PVC kılıflı, Tablo-2.1’deki elektriksel özelliklere uygun bina içi telefon kablosu çekilmek suretiyle yapıldığını ve kullanılan malzemelerin TSE standardına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

telefon tesisatı bakım onarımı telefon tesisatı bakım onarımı telefon tesisatı bakım onarımı

İLETKEN ÇAPI (mm) 20°C de MAKSİMUM ÇEVRİM DİRENCİ (ohm/çift*km.) MİNİMUM İZOLASYON DİRENCİ (megaohm*km.) MAKSİMUM EFEKTİF KAPASİTESİ 800 Hz.’de (nf/km)
0.5 182.12 100 120

Tablo 2.1: Telefon kablolarının elektriksel özellikleri

 • Telefon prizinden kat veya ara telefon terminaline kadar olan kabloları yekpare (tek parça) olarak çekiniz ve uçları terminale bağlayınız.
 • Tesisatta, kat veya ara telefon terminalinden bina ana giriş terminaline kadar PVC boru veya özel kanal içinden en az 0.5 mm çapında bakır iletkenli, PVC izoleli, PVC kılıflı malzeme kullanıldığından emin olunuz. Aksi halde gerekli değişiklikleri yapınız.
 • Kabloları, her kat veya ara telefon terminalinden bina ana giriş terminaline kadar yekpare olarak çekiniz ve uçları terminale irtibatlandırınız.
 • Binalarda Telekom şebekesine irtibatı sağlamak için, bina ana giriş terminal kutusunun bulunduğu yerden bina dışına kadar, telefon priz sayısı 200’e kadar olan binalarda 50 mm’lik iki adet boru ile çıkış yapınız. Boruyu, zeminden 40 cm derinliğe ve usulüne uygun olarak döşeyiniz.
 • Bina ana giriş terminal kutusunun topraklamasını yapınız.
 • Terminal kutusunu kuvvetli akım topraklamasından ayrı olacak şekilde müstakil topraklayınız. Topraklamayı, 16 mm2 izoleli Cu iletkenin, Cu çubuk veya Cu levha ile irtibatlandırarak, bu iletkeni 1×0.5 elektrolitik bakır topraklama teli bulunan kabloya ekleyiniz.
 • Topraklamanın dairelerdeki telefon prizine kadar iletilmesini sağlayınız.
 • Bina girişinden katlara kadar olan bütün terminal bloklarında, telefon test cihazı ile hatlara paralel girerek çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
 • Terminal bloklarındaki bağlantıların usulüne uygun olduğundan emin olunuz.
 • Bakım ve onarım çalışması yaptığınız tesisatları çalıştırarak teslimatını yapınız. Yaptığınız faaliyetleri bir rapor halinde kayıt altına alınız.

telefon tesisatı bakım onarımı

Şimdi iyi ve kötü telefon tesisatı bağlantılarına örnekler verelim:

telefon tesisatı bakım onarımı telefon tesisatı bakım onarımıtelefon tesisatı bakım onarımı

• Dikkat Edilecek Hususlar (Telefon Tesisatı)

 • Kat ve ara terminal kutuları, gerektiği takdirde konulacak olup, yeterli korumayı sağlayabilecek bir malzemeden seçmelisiniz. Kabloları termine etmek için şartnamede belirtilen ve projesine uygun telefon irtibatını karşılayacak terminal bloğu kullanınız ve bu terminal bloklarını kutu içine yerleştiriniz.
 • Kat ve ara terminal kutularının, katlarda çalışmaya uygun yerlerde, nemli ve kuvvetli akım tesisatından uzakta olmasına dikkat ediniz.
 • Kat ve ara terminal kutularızorunlu olarak nemli yerlere tesis edilecek ise nem sızdırmayacak şekilde sıva üstü etanş malzeme kullanınız.
 • Bina ana giriş terminal kutusunu, çok katlı binalarda her an giriş ve çıkışı mümkün olan nemsiz, aydınlık, kuvvetli akım tesisatından uzakta bina içinde bir duvara tesis ediniz.
 • Her bir katta 10 adetten fazla telefon hattı varsa kat terminal kutusu kullanınız.
 • Telefon tesisatlarında en büyük problem, paslanmış veya nem almış bağlantılardan meydana gelmektedir. Terminal kutularında görülebilecek paslı ve nemli bağlantılar mutlaka değiştirilmeli, paslanmaya ve neme sebep olan durum ortadan kaldırılmalıdır. ( Resim 2.11)

telefon tesisatı bakım onarımı

Aranan Bazı kelimeler: kapı zil tesisatı şeması, inşaat halindeyken elektrik tesisatı nasıl çekilir, topraklama nasıl yapılır, binada elektrik panosu, elektrikçi sustası nasıl çekilir, tesisat örnek web siteleri, binaya elektrik nasıl döşenir, ev elektrik tesisat bilgisi, dış kapı mandalları ayarı nasıl yapılır, araçların elektrik bakımları nasıl yapılır, kapı otomatiği iç yapısı, problemin PLC programı yapılırken, zil devresi şeması, kapı otomatiği montajı nasıl yapılır, megafon tesisatı nasıl yapılır, inşaat elektrik tesisatı nasıl yapılır, elektrik tesisatta kaçak, diafonlu zil tesisatı, elektrik mp nedir, oda lambası ve gece lambası ikili anahtarla nasıl yapılır, yapı kuvvet tesisatı bakım onarımı, quick test 220 volt priz,catv hat tekrarlayici hattan beslemeli, priz tesisatı bakım onarımı, nemli yer katlı bina elektrik tesisat projesi, haberleşme ve bildirim tesisatları, elektrik aksami yillik bakim teknik şartname, 3lü fiş bağlantıları, nemli yer tesisatı yapımı, elektrik tesisatında güç tespit yöntemleri, 3 KATLI BİNA ZİL ŞEMASI, priz tesisatı bakım ve onarımı, hastane işıklı ve numaratörlü çağırma tesisatı, yangın ihbar ve hırsız alarm sisteminin tesisatı, dijital numaratörler kablo bağlantısı

 

 

Bu konu 8 bölümden oluşmaktadır. Şuan 7. bölümdesiniz.
Bir SONRAKİ BÖLÜM için TIKLAYIN
1.Bölüm için TIKLAYIN
2.Bölüm için TIKLAYIN
3.Bölüm için TIKLAYIN
4.Bölüm için TIKLAYIN
5.Bölüm için TIKLAYIN
6.Bölüm için TIKLAYIN
7.Bölüm için TIKLAYIN
8.Bölüm için TIKLAYIN

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik