BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
Sayısal haberleşme ders notları,Sayısal haberleşme ders notları burada,Sayısal haberleşme ders notlarını indir,Sayısal haberleşme notları,Sayısal haberleşme dersi sınavı

Sayısal haberleşme ders notları

SAYISAL HABERLEŞME

2.1. Temel Kavramlar

Temel kavramlar sayısal haberleşme ile ilgili teorik ve uygulama konularının anlaşılmasını sağlamak için öncelikle ele alınmıştır.

2.1.1. Bit

Dijital elektronikte ve binary sayı sisteminde sadece 0 ve 1 değerleri vardır. Tüm işlemler bu iki değer üzerinden yapılır. 0 ya da 1 bilgisinin her birine bit denir.

2.1.2. BPS (Bit Per Second)

Sayısal veri iletişimi sırasında saniyede iletilen bit sayısı BPS ile ifade edilir. Örnek: Aşağıdaki şekilde bir veri katarı içinde yer alan 1 bitlik bir veri için

sayısal haberleşme

Çözüm: Bir bitin iletilmesi 52 µ saniye sürdüğüne göre bu sinyalin periyodu 52 µ saniyedir. Frekans periyodun tersi olduğu ve 1 saniyedeki saykıl (burada bit sayısı) sayısı olduğundan frekansı bularak saniyedeki bit sayısını (bps) da bulmuş oluruz.

sayısal haberleşme ders notları

2.1.3. Baud

Genelde modem benzeri cihazların sinyalleşme hızlarını ifade etmekte kullanılır. Bir başka deyişle modemin bir sinyalleşme sırasında gönderdiği bilginin ölçüsüdür. Örneğin bir cihaz her bir sinyalleşme esnasında 2 bitle kodlanmış bir bilgi gönderiyorsa 1 baud değeri 2 bitdir.

2.1.4. Baud Rate (Oran)

Data iletiminde modülatör çıkışında bir saniyede meydana gelen sembol (baud) değişikliğine baud hızı denir. Baud hızı baud/sn ile gösterilir. Baud hızı sinyalin anahtarlama hızını gösterir.

Örnek: Bir veri iletim hattının iletim hızı 4800 baud/sn olsun.Bu iletim her baud 4 bitle kodlanmış bilgi içeriyorsa bps olarak hızımız 4800*4=19200 bps olur.

2.1.5. BER: Bit Error Rate (Bit Hata Oranı)

Sayısal bilgi iletiminde gönderilen veri içindeki bozulan ya da yanlış algılanan bit oranını ifade eder.

sayısal haberleşme

2.1.6. Kanal

Elektrik sinyallerinin geçtiği, frekanslardan oluşan bant ya da yola kanal denir.

2.1.7. Kanal Kapasitesi

Bir kanalda 1 saniyede iletilebilecek maksimum bit miktarına kanal kapasitesi denir. Bir kanalın kapasitesi aşağıda verilen Shannon eşitliği ile ifade edilir

sayısal

sayısal haberleşme ders notları

2.1.8. Gürültü

Sisteme rasgele ve istem dışı dahil olan ve asıl sinyaller üzerinde olumsuz etki yapan enerjidir. Gürültünün çeşitleri ve gürültü formülleri analog haberleşme konularında anlatılmıştır. Sayısal haberleşmede de etkili olan gürültü çeşitleri sistem içi ve sistem dışı olmak üzere iki grupta toplanır:

2.1.8.1. Sistem İçi Gürültü Kaynakları

 • Isıl gürültü: Bir iletkenin sıcaklığı arttıkça serbest elektronların enerji seviyeleri artacağından iletken içindeki rasgele hareketi artar elektronların bu hareketi ısıl gürültü olarak tanımlanır.
 • Atış gürültüsü: Transistör ve diyot gibi yarı öğelerin p-n eklemlerinde elektronların rasgele yayınımları (emission), eklemden nüfuz etmeleri (diffusion), ya da tekrar birleşmeleri (recombination) sonucunda oluşan rasgele elektriksel değişimlerdir.

2.1.8.2. Sistem Dışı Gürültü Kaynakları

 • Güneş patlamaları
 • Yıldırım düşmeleri ve şimşek çakmaları
 • Floresan lambalar
 • Elektrik motorlarının çalışması

Burada kısaca temel formülleri de hatırlayacak olursak, SNR: sinyal-gürültü oranı olmak üzere;

sayısal haberleşme notları

2.2. Örnekleme Teoremi

Tüm haberleşme sistemlerinde amaç en hızlı ve sağlıklı veri iletimini sağlamaktır. Analog haberleşmenin bilinen sakıncaları nedeniyle sayısal haberleşme tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla analog işaretlerin sayısal biçime dönüştürülmesi gerekmektedir. Bir analog işaretin sayısal işarete dönüştürülmesinde en önemli nokta, analog işaretin uygun bir örnekleme frekansı ile örneklenmesidir. Bunun için bilgi işareti, teoride ideal bir darbe dizisi ile pratikte ise darbe katarı ile çarpılır.

Örnekleme için B Bant genişliğine sahip orijinal bir işareten az 2B hızıyla örneklenip iletim hattına verilirse alıcıda orijinal sinyal elde edilebilir.

sayısal haberleşme sınavı

Anahtarlama hızı ne kadar yüksek olursa örneklenen işaret, orijinal işarete o kadar daha çok benzer.

say

halde, pratikte örnekleme frekansı, alıcı tarafta bulunan alçak geçiren süzgecin ve diğer cihazların ideal olmaması nedeniyle Nyquist frekansından biraz daha büyük seçilir.

Pratikte örnekleme işlemi, impuls dizileri kullanılarak yapılamayacağı için, analog bilgi işaretinin sonlu genlik ve sonlu süreli darbeler yardımıyla örneklenmesiyle gerçekleştirilir. Analog bilgi işaretinin, sonlu genlik ve sonlu süreli darbelerle çarpımıyla gerçekleştirilen örneklemeye doğal örnekleme adı verilir.

Bu işlemde darbe katarının genliği analog işaretin biçimini korumaktadır. Gerçeklenmesi kolay olan diğer bir örnekleme çeşidi düz tepeli örneklemedir. Bu örnekleme işleminde analog işaret örneklenmekte ve bu örnek değeri darbe süresince sabit tutulmaktadır.

sayısal haberleşme sınavı

2.3. Kodlama

Baştan belirlenmiş bir takım kurallara göre sinyalin değiştirilmesi işlemine kodlama denir. K sayıda karakter, bit olarak kodlanmak istendiğinde gerekli bit sayısı aşağıdaki formülden bulunur.

n = log2 K

Burada: n = Kodlamak için gerekli 2 li bit sayısı K= Karakter sayısı

sayısalsayısal

sayısal haberleşme ders notlarısayısal haberleşme ders notları

  • ASCII Kontrol karakterlerinin gruplandırılması
   • İletim kontrol
   • Format etkileyiciler
   • Cihaz kontrol
   • Bilgi ayırıcılar
 • Cihaz kontrol karakterleri

1) DC1 Device control 1 2) DC2 Device control 2

sayısal haberleşme ders notları

3) DC3 Device control 3

4) DC4 Device control 4

Bunlar genellikle bilgisayardan çevre birimlerine bilgi akışını kontrol eden tuşlardır. Yazıcıya yazı yazma komutunu verdiğimiz zaman yazıcının buffer (geçici tampon hafıza) hafızası dolmamışsa yazıcı tarafından bilgisayara DC1 Device control 1 (Xon transmit on) kodu gönderilir. Yazıcının tamponu dolu olduğu zaman bilgisayarın veri akışını durdurması için yazıcı tarafından bilgisayara DC3 Device control 3 (Xoff transmit off) komutu gönderilir.

• Yazı metni format etkileyiciler

Yazı metni format etkileyicilerin yaptığı işi görmek için bilgisayarda DOS penceresinde numlock tuşu açık iken aşağıdaki işlemleri yapabiliriz.

08 BS (Backspace) 0=000 8=1000

Bilgisayarımızda ALT+08 tuşuna bastığımızda bilgisayarımız silme işlemi gerçekleştirecektir.

09 HT (Horizontal Tabulation) 0=000 9=1001

Bilgisayarımızda ALT+09 tuşuna bastığımızda TAB tuşunun işlevini yerine getirecektir.

0A LF (Line Feed) 0=000 A=1010=10

Bilgisayarımızda ALT+10 tuşladığımızda (_) işaretini üretecektir.

0B VT (Vertical Tabulation) 0=000 B=1011=11

Bilgisayarımızda ALT+11 tuşunu tuşladığımızda dikey satır atlatma işlevini

yapacaktır.

0C FF (Form Feed) 0=000 F=1100=12

Bilgisayarımızda ALT+ 12 tuşunu tuşladığımızda bilgisayar satır atlaması yapacaktır.

0D CR (Carriage Return) 0=000 D=1101=13

Bilgisayarımızda ALT+13 tuşunu tuşladığımızda bilgisayarımız ENTER işlevini yapacaktır.

Aranan Bazı Kelimeler : rs232 ascii haberleşme teknikleri, analog-sayısal haberleşme, seri haberleşme nedir,yangın tesisatında binary kodlama, kuantalama nedir, lojik kapılar ile elektrik arıza çeşidini bulabilecek, sayısal haberleşme 2 ders notları, Sayısal İletişim I dersleri, analog sayısal haberleşme nedir

Bu konu 2 bölümden oluşmaktadır. Şuan 1. bölümdesiniz.
Bir SONRAKİ BÖLÜM için TIKLAYIN
1.Bölüm için TIKLAYIN
2.Bölüm için TIKLAYIN

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik