BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
röleler, rölelerin çalışma prensibi, röle ne işe yarar, röle nedir, röleler nasıl çalışır, röleler nerelerde kullanılır

Röleler, Röle nedir

Röle nedir? Ne işe yarar?

Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımında ana problemlerden biri korumadır. Genel anlamda koruma enerji üretim cihazlarının, iletim hatlarının ve bu enerjiyi kullanan cihazların, emniyetli işletme şartları içinde çalışmasını sağlamak ve herhangi bir nedenle önceden belirlenmiş bu şartların dışına çıkan bölümü (arızalı bölüm) şebekenin bütününden ayırmak ve izole etmektir. Bu sağlandığı takdirde koruma şebeke için iki yönde anlam kazanır.Birincisi, arızalı bölümü şebekeden ayırarak daha fazla tahrip olmamasını sağlamak;ikincisi ise, arızanın şebekeden daha geniş bir alana yayılmasını önlemektir. Koruma röleleri, özelliklerine göre, yukarıda belirtilen koruma fonksiyonlarından yalnız bir tanesini yada her ikisini birden gerçekleştirirler.

Örneğin bir sanayi tesisinin enerji dağıtım istasyonunda bulunan düşük ve aşırı gerilim röleleri yalnız tesisi, aynı enerji dağıtım istasyonu ana girişinde bulunan aşırı akım-kısa devre röleleri ise tesisi ve şebeke girişini korurlar.Kısaca korumanın amacı, kesicilerle birlikte güç sisteminin her tip arızadan hızla temizlenmesini sağlamaktır.

Röleler küçük güçteki anahtarlardır. Hem doğru, hem alternatif akımda çalışan tipleri bulunur. Küçük akım ve gerilimlerle büyük akım ve gerilimlerin kontrolü sağlanır.Normal işletme şartları ile arıza şartları arasındaki farkı belirleyen ve kesicilere arıza sırasında açma kumandası veren cihazlardır. Primer ve sekonder olmak üzere iki çeşittir.

Primer röleler basit ampermetrik rölelerdir.Doğrudan doğruya korunacak olan hatta seri olarak bağlanırlar. Bu röleler akım trafosuna ihtiyaç göstermezler. Bir izole çubuk vasıtasıyla kesicide bir mandalı kurtarırlar ve kesiciyi depo edilmiş bir enerji etkisi ile açtırırlar.

Bağımlı ve bağımsız sekonder aşırı akım koruma röleleri; enerji dağıtım sistemlerinde,transformatör, jeneratör, enerji nakil hattı gibi ekipmanları kısa devre ve toprak kaçağına karşı korumak için kullanılırlar. Bu koruma işlemini gerçekleştirirken göz önüne alınacak en önemli kural “selektif koruma” şartını sağlamaktır. Selektif korumanın amacı şebekenin herhangi bir bölümünde meydana gelen arızayı minimumda sınırlamak için, yalnız arızalı bölümü en kısa zamanda devre dışı etmektir. Sekonder koruma röleleri zaman gecikmesi yönünden, sabit zamanlı ve ters zamanlı olmak üzere iki tiptir.

Röleler genellikle kullanıldıkları devreye göre isim alırlar. Örnek olarak zaman rölesi, termik röle,kompanzasyon rölesi, aşırı akım rölesi v.b.

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik