BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
plc modül bağlantısı, plc Analog Modülün Tanımı ve Yapısı, ders notları, plc EM 231 Termokupl Modülü, EM 231 RTD Modülü, plc Analog giriş Çıkış Modülü, S7-200 Genişleme Modülleri, s7 200 bağlantı şeması, s7 200 de analog modül dijital modül arasındaki fark, sıemens em232 analog modül, plc ile analog işlemler modülü, sensör bağlantı çoklayıcı, rs232 bağlantı şekilleri, plc portlar hem giriş hemde çıkış olarak, siemens plc analog bağlantı, plc monütör degeri nasıl hesaplanır, kaç çeşit plc, nasıl yapılır, trafo plc bağlantısı, em 235 plc bağlantısı, bilgisayara analog gırıs cıkıs nasıl yapılır, s7 200 plc yi pc' ye bağlama, plc modül nedir

Plc modül bağlantısı

PLC’NİN İLAVE MODÜL BAĞLANTISI

1.1. Analog Modülün Tanımı ve Yapısı

PLC, yapı olarak üç ana kısımdan oluşur. Bunlar; giriş birimi, merkezi işlem birimi (CPU) ve çıkış birimidir. Analog modül, analog giriş ve analog çıkış olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Aşağıdaki resimde örnek bir analog modül görünüşü verilmiştir.

plc modül bağlantısı

Resim1.1: EM 231 analog modül

Aşağıda S7-200 PLC, CPU(222) görünüşü verilmiştir.

plc modül bağlantısı

Algılayıcılardan gelen veriler giriş birimi tarafından okunarak işlem giriş imge kütüğü denilen alana kopyalanır. Yazılım programı komutlarına göre sonuçları değişik bellek alanlarına yazar. Eğer sonuçlarımız fiziksel çıkışlarla ilgiliyse işlem çıkış imge kütüğü denilen alana yazılır. En son olarak da çıkış imge kütüğünde saklanan sonuçlar fiziksel çıkışlara aktarılır. Kısaca PLC çalışma mantığı budur. Bu çalışma sistemi aşağıdaki blok diyagramında gösterilmiştir.

Giriş Merkezi işlem Çıkış

plc modül bağlantısı Yükler Algılayıcılar

birimi birimi birimi

plc modül bağlantısı

Şekil 1.1: PLC cihazının birimleri

Analog modül, analog giriş ve analog çıkış olmak üzere iki bölümden meydana gelir.

1.1.1. Analog Giriş Modülleri

Analog değerler, direk PLC tarafından okunamaz. PLC cihazı, yalnızca mantık sinyallerini (0ve 1 yani, “yok”,“var”) algılayabilmektedir. İşte doğrusal sinyallerin PLC tarafından algılanabilmesi için giriş değeriyle orantılı olarak PLC’ye bir sayısal değer atayan analog giriş modülüne ihtiyaç vardır. PLC’mizin giriş bölümüne uygulanan sinyaller sayısal(dijital) veya analog olabilir. Analog sinyaller için PLC’ye analog giriş modülü ilave edilmesi gerekmektedir.

Analog girişlere bağlanan basınç, seviye, ışık, sıcaklık, nem gibi algılayıcılardan gelen doğrusal değerleri alarak analog/sayısal çevirici(ADC) aracılığıyla sayısal bilgiye çevirir. Bu birimde çevirim seviyeleri doğrusal sinyal ile orantılı olarak 12 bit binary şeklinde gösterilir. Ayrıca analog değerleri 16 bitlik sayısal değerlere çevirir. Bir analog modül içersinde CPU’dan (merkezi işlem birimi) ayrı olarak bir kontrol sistemi vardır. Bu sistem kanal seçiminin ve giriş verilerinin tampon belleğe yazılışını kontrol eder. Ayrıca kendine has bir tarama zamanı vardır. Böylece belleğe yazma zamanları ile CPU tarafından bellekten veri okuma zamanlarının çakışmaları önlenmiştir. PLC’mizin giriş bölümüne uygulanan sinyaller sayısal (dijital) veya analog olabilir.

plc modül bağlantısı

EM235 analog modülü giriş blok diyagramı aşağıda verilmiştir.

plc modül bağlantısı

Yukarıda 4 girişli bir analog giriş modülü yapışemasında görüldüğü gibi çoklayıcı vasıtasıyla birden fazla veri girişine uygun olarak yapılırlar. Çoklayıcı devrede filtre ve sınırlama devreleride kullanılır. Bu filtre devreleri, dalgalanmaları ve elektrik sinyal gürültüsünü engeller. Ayrıca belli bir seviyede olmayan sinyallerin analog sayısal çevirici devresine girmesini önler. Yine analog giriş modülü ile PLC’mizin CPU’su arasındaki elektriksel izolasyon optokuplör devresi ile sağlanmaktadır. Analog sayısal çevirici kalibrasyon ayarı analog giriş modülü içerisinde üretilen referans gerilimini ayar potansiyemetresini (offset adjust) çevirerek ayarlayabiliriz.

1.1.2. Analog Çıkış Modülü

Merkezi işlem biriminden aldığı sayısal verileri sayısal analog çevirici (DAC) vasıtasıyla gerilim ve akımla orantılı olarak çevirerek, herhangi bir makineyi doğrusal olarak kontrol eder. Devir sayısı ayarı yapılacak motorlar, valfler, analog ölçü aletleri, frekans konvertörü gibi işlemlerde kullanılabilir. Aşağıdaki şemalarda bir analog çıkış devre yapısı görülmektedir. Aşağıda analog çıkış blok şeması verilmiştir.

plc modül bağlantısı

Resim.1.4: EM232 analog çıkış modülü

plc modül bağlantısı

Bu blok şemada bir sayısal analog çevirici ayrıca çıkışları akım veya gerilime dönüştürme devreleri vardır. Analog girişte olduğu gibi analog çıkışta da okuma ve yazmanın ve aynı anda olmaması için özel önlemler alınmıştır. Kullandığımız analog modül, şekilde görüldüğü gibi çıkışta -10 ……. +10 volt ve 0…20mA akım aralarında analog akım veya gerilim üretmektedir. Analog çıkış modülü yapı devrelerinde opamplar ve transistorlü yükselteçler kullanılmıştır.

Analog modüllerden ayrı olarak PLC ile ısı ölçümü için RTD ve termokupl modülleri geliştirilmiştir.

1.1.3. EM 231 Termokupl Modülü

Bu modül piyasada bulunan J,K,E,N,S,T ve R termokupl tiplerinin PLC’ye irtibatı için uygun ve izole bir ara yüzeyi sağlamaktadır. Bu modül -80….+80 mV sinyallerin CPU’ya girebilmesini sağlar.

1.1.3.1. Termokupl Nedir?

Termokupllar, farklı iki metalin birbirine bağlanmasıyla meydana gelir. Bu yüzden ısılçift de denir. Termokupllarda, bağlantı noktası sıcaklığıyla orantılı olarak bir gerilim üretir. Bu gerilim öyle düşüktür ki bir mikrovolt birkaç dereceyi gösterir. Kısaca termokupl yoluyla sıcaklık ölçmenin temeli; gerilimi okumak, ek bağlantılardan kaynaklanacak hatayı gidermek ve sonucu doğrusallaştırmaktır.

1.1.4. EM 231 RTD Modülü

RTD (Resistance Temperature Device), sıcaklığa bağlı olarak direnç değeri değişen algılayıcılara verilen genel isimdir. Piyasada en çok kullanılan Pt 100’dür. Ayrıca RDT modülü, üç ayrı direnç aralığının ölçülmesini sağlar. Bu olanağı sayesinde de potansiyemetrelerin direkt olarak bağlanmasını sağlar. Ancak bağlı olan her iki sensör de (RTD) aynı tip özelliklere sahip olmalıdır. Aşağıda RTD modülü ile sensör arası bağlantı şekilleri verilmiştir.

plc bağlantı çeşitleri

RL1 = a+ klemensinden RTD’ye kadar olanki dirençtir. RL2 = a-klemensinden RTD’ye kadar olanki dirençtir. RL1 + RL2 = hata Eğer RL1 = RL2 ise hata düşüktür.

1.2. Analog Veri Kullanım Teknikleri

Analog giriş modülüne, algılayıcılar tarafından dönüştürülerek akım ve gerilimler gönderilir. Bunlardan basınç dönüştürücüsü ise ölçtüğü basıncı gerilim veya akım cinsinden analog modülümüze gönderir. Termokupl gibi bir ısı dönüştürücüsü ise üzerine düşen sıcaklıkla orantılı olarak gerilim üretir. Ürettikleri akım veya gerilimin maksimum ve minimum aralıkları vardır. İşte bu aralıklara analog giriş sinyal alanları denir. Şimdi bu giriş alanlarını inceleyelim.

1.2.1. Analog Sinyal Giriş Alanları

S7-200 PLC’lerin EM 231 Analog giriş modülü ve EM 235 Analog giriş/çıkış modülü giriş sinyal alanları değerleri ve grafikleri aşağıda verilmiştir.

EM 231: 0-5 V, 0-20 mA, 0-10 V, ± 2.5 V, ±5 V

EM 235: 0-50 mV, 0-100 mV,0-500 mV, 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V,0-20Ma(tek kutupluunipolar) ± 25 mV, ± 50 mV, ± 100 mV, ± 250 mV, ± 500 mV, ± 1 V, ± 2.5 V, ± 5 V, ± 10 V(çift kutuplu-bipolar). Örnek olarak birkaç tanesinin grafik değerleri çıkarılmıştır.

1.2.1.1. 0’dan 5 volt’a Kadar (Tam Skala Giriş Aralığı)

Bu bölüm 0’dan 5 volt’a kadar olan gerilim değerleri, heksadesimal (16’lık sayı sistemi) olarak 0000’den 7FFF(0-32767 desimal çözünürlük değeri) kadar olan değerlere karşılık gelir.

plc bağlantı çeşitleri

1.2.1.2. 0’dan 20 mA’e Kadar (Tam Skala Giriş Aralığı)

0’dan 20 mA’a arasına kadar olan akım değerleri, heksadesimal (16’lık sayı sistemi) olarak 0000’den 7FFF (0-32767 desimal çözünürlük değeri) kadar olan değerlere karşılık gelir.

plc bağlantı çeşitleri

1.2.1.3. 0’dan 10 V’a Kadar (Tam Skala Giriş Aralığı)

Bu bölüm 0’dan 10 volt’a kadar olan gerilim değerleri, heksadesimal (16’lık sayı sistemi) olarak 0000’den7FFF (0-32767 desimal çözünürlük değeri) kadar olan değerlere karşılık gelir.

plc bağlantı çeşitleri

1.2.1.3. -10V’ dan +10 V’a Kadar (Tam Skala Giriş Aralığı)

Bu bölüm -10’dan 10 volt’a kadar olan gerilim değerleri, heksadesimal (16’lık sayı sistemi) olarak F448’den 0BB8(-32768-32767 desimal çözünürlük değeri) kadar olan değerlere karşılık gelir.

plc bağlantı çeşitleri

Grafik 1.4:-10V -+10 V arası

1.2.2. Analog Çıkış Modülü

Merkezi işlem biriminden aldığı sayısal verileri sayısal analog çevirici (DAC) vasıtasıyla gerilim ve akımla orantılı olarak çevirerek herhangi bir makineyi doğrusal olarak kontrol eder. Devir sayısı ayarı yapılacak motorlar, valfler, analog ölçü aletleri, frekans konvertörü gibi işlemlerde kullanılabilir.

1.2.2.1. -10V’ dan +10 V’a Kadar (Tam Skala Giriş Aralığı)

Heksadesimal (16’lık sayı sistemi) olarak -32768’den 7FFF(-32768-32767) desimal çözünürlük değeri) kodlanmış ikili değerler, -10 -+10 volt’a kadar olan gerilim değerlerine

plc bağlantı çeşitleri

1.2.2.2. 0’dan 10 V’a Kadar (Tam Skala Giriş Aralığı)

Heksadesimal (16’lık sayı sistemi) olarak 0000’den 7FFF (0-32767) desimal çözünürlük değeri) kodlanmış ikili değerler, 0’dan 10 volt’a kadar olan gerilim değerlerine karşılık gelir.

plc bağlantı çeşitleri

1.2.2.3. 0’dan 5 V’a Kadar (Tam Skala Giriş Aralığı)

Heksadesimal (16’lık sayı sistemi) olarak 0000’den 7FFF (0-32767 desimal çözünürlük değeri) kodlanmış ikili değerler, 0’dan 5 volt’a kadar olan gerilim değerlerine karşılık gelir.

plc bağlantı çeşitleri

Grafik1.7: 0 -10 V arası

1.2.2.4. 0’dan 20mA’e Kadar (Tam Skala Giriş Aralığı)

Heksadesimal (16’lık sayı sistemi ) olarak 0000’den 7FFF(0-32767 desimal çözünürlük değeri) kodlanmış ikili değerler, 0 – 20 mA’e kadar olan akımlara karşılık gelir.

plc bağlantı çeşitleri

1.2.2.5. LM 235 Isı Algılayıcı Örneği

LM 235 bulunduğu ortamdaki ısıyla doğru orantılı olarak gerilim üreten yarı iletkenden yapılmış bir ısı algılayıcısıdır. Her 10 C’lik ısı artışında yaklaşık 10 mV gerilim vermektedir. Özellikle -400 C ile +1250 C’lik sıcaklıkların kullanılmasında oldukça elverişlidir.

Önce LM 235 ısı algılayıcısının, kullanıldığı ortamdaki ısı eğerine göre verdiği gerilimi hesaplayalım.

-400 C

plc bağlantı çeşitleri 40 X 10= -400 Mv = -0.4 V 00 C 0 X 10 = 0 Mv

+1250 C 125X10=1250 mV =1.25V

Eğer kullanıdığımız analog modülümüzün –2.5…………………. +2.5 V tam skala gerilimimiz varsa ayarımızı oraya getiririz.

Hesabımızı 16 bit üzerinden yaparsak, 16. bit işaret biti olacağından 216 = 65535 değerinde bir veri alanı olur. Bu alanın yarısı (+32768) +0 V ……… -2.5 değeri için diğer kalan yarısı da (-32768) 0-+2.5 V’luk değer için kullanılmak durumundadır. Biz aşağıdaki örneklemelerimizde yuvarlak olarak 32000 alacağız.

-2.5 V……………………………….0 V…………………………..+1.25 V………………………………..+2,5 V

plc bağlantı çeşitleri

-32000 sayısal karşılıkları ise: 0 16000 2,5 V için 32000 ise 1,25 V için X X=32000 X 1,25 / 2,5 = 16000 +32000
2500 mV için 32000 ise -250 mV için X X=32000 X -250 / 2500 = -3200 2500 mV için 32000 ise 500 mV için X

X=32000 X 500 / 2500 = 6400 250 mV…………………………0 V……………………………….+500 mV………………………+1250 mV

plc bağlantı çeşitleri plc bağlantı çeşitleri

-3200 0 +6400 +32000 PLC programlamasında sayısal olarak bulunan bu değerlerin girilmesi gerekmektedir.

1.3. Analog Modül Özellikleri

Öncelikle analog modüllerde kullanılan teknik terimlerin anlamlarını öğrenelim.

 • Hassasiyet: Belli bir ölçüm noktası için olması gereken değerden sapmadır.
 • Çözünürlük: Çıkışta değişime neden olan en küçük giriş değişimidir.

Analog modüllerin giriş ve çıkış sayıları oldukça önemlidir. Bir analog modülde hem anolog giriş hem de analog çıkış kombinasyon şeklinde olabileceği gibi, sadece analog giriş veya sadece analog çıkış şeklinde olanlar da mevcuttur. Analog genişleme modülleri her zaman 2 kanalın (4 baytın) katları cinsinden yer kaplarlar. Fiziksel olarak bu boyuta sahip olmasalar bile yine de bu alanı kullanmaya devam ederler. Örneğin, 4 girişlik ve 4 çıkışlık kombinasyon modülü 8 baytlık giriş ve 4 baytlık çıkış alanı işgal eder.

1.3.1. S7-200 Genişleme Modülleri

Uygulama gereksinimlerini karşılamak üzere, S7-200 ailesi pek çok değişik genişleme modülleri içerir. Bu genişleme modüllerini S7-200 CPU’nun işlevlerini arttırmak için kullanabilirsiniz Aşağıdaki tabloda genişleme modüllerinin bir listesi bulunmaktadır.

Tablo 1.1: Genişleme modülleri
Genişlem Modülleri Tip
Dijital modüller Giriş 8 x DC Giriş 8 x AC Giriş
Çıkış 8 x DC Çıkış 8 x AC Çıkış 8 x Röle
Kombinasyon 4-8-16 x DC Giriş/4-8-16 x DC Çıkış
Analog modüller Giriş 4 x Analog Giriş 4 x Termokupl Giriş 2xRTD Giriş
Çıkış 2 x Analog Çıkış
Kombinayon 4 x Analog Giriş / 1 Analog Çıkış
Akıllı modüller Pozisyonlama Modem PROFIBUS-DP
Diğer modüller AS-ınterface

1.3.2. Analog Modül Giriş Özellikleri

1.3.2.1. Analog Giriş Bölümü

Kullanılan değişkenler EM 231 analog giriş(4 giriş), EM 235 analog giriş ve çıkış (kombinasyon-4 giriş/1 çıkış) örnek alınarak yazılmıştır.

 • Analog veri giriş sayısı: Kaç adet analog algılayıcı bağlanabileceğini belirtir. 4 Analog girişli analog modül gibi. EM 231 ve EM 235’de 4’er adet analog giriş bulunmaktadır.
 • Veri word biçimi(Data word formatı): 12 bitlik bir veri CPU’nun analog giriş wordüne aşağıdaki adres bit tablosunda gösterildiği gibi yazılır. Analog sayısal çeviricinin 12 bitlik okuma değeri, wordün sol tarafından başlanarak yazılır. 16. bit ön işaret bitidir.

plc bağlantı çeşitleri

0

12 bit Örnek: 0…..5V Tek yönlü giriş sinyal aralığı. 0…..10V Tek yönlü giriş sinyal aralığı gibi.

Tek yönlü veri kullanımında, en sağda bulunan 3 adet sıfır, analog sayısal çevricideki her bir artışın, word değerdeki 8 artışa denk gelmesine sebep olur.

plc bağlantı çeşitleri plc bağlantı çeşitleri

12 Bitlik çift yönlü veri(çift kutuplu-Bipolar)

plc bağlantı çeşitleri plc bağlantı çeşitleri

Çift yönlü veri kullanımında, en sağda bulunan 4 adet sıfır, analog sayısal çevricideki her bir artışın, word değerdeki 16 artışa denk gelmesine sebep olur.

Örnek: ±5V çift yönlü giriş sinyal aralığı. ±10V Çift yönlü giriş sinyal aralığı gibi.

 • Çift yönlü tam skala aralığı: -32768…………+32767
 • Tek yönlü tam skala aralığı: 0………….32767
 • DC giriş empedansı :10MOhm gerilim girişi vardır

:250 ohm akım çıkışı vardır

 • Giriş filtreleme :-3 db, 3.1 khz’dedir.
 • Maksimum giriş gerilimi :30 V DC
 • Maksimum giriş akımı :32 mA
 • Çözünürlük :12 bit veya 8 bit analog sayısal çevrici kulanılabilir.
 • Giriş sinyal alanları :Analog algılayıcıların (basınç, sıvı seviye, ısı gibi) özelliklerine göre ürettikleri gerilim veya akım değer aralıklarıdır. Piyasada kullanılan analog giriş modülleri şu gerilim ve akım değerliklerini kullanırlar.

Giriş aralıkları:

 • Gerilim tek yönlü: 0-5V, 0-10V, 0-1V,0-500mV, 0-100mV, 0-50mV
 • Gerilim çift yönlü: ±5V, ±10V, ±1V, ±500mV, ±250mV, ±100mV, ±50mV, ±25mV.
 • Akım :0-20mA
 • Giriş çözünürlüğü : Çözünürlük hesaplama yöntemleri ayrıca analog veri kullanım teknikleri bölümünde anlatılmıştı. Aşağıdaki tablolarda analog giriş aralıklarına göre çözünürlük değerlikleri verilmiştir.

TEK YÖNLÜ (UNIPOLAR)

Tam skala Çözünürlük
(Full scale) (Resolution)
0…50 mV 12.5 µV
0…100 mV 25 µV
0…500 mV 125 µV
0…1 V 250 µV
0…5 V 1.25 mV
0…10 V 2.5 mV
0…20mA 2.5 µA

ÇİFT YÖNLÜ (BIPOLAR)

Tablo 1.2: Çözünürlük değerlikler
Tam skala Çözünürlük
(Full scale) (Resolution)
± 25mV 12.5 µV
± 50 mV 25 µV
± 100 mV 50 µV
± 250 mV 125 µV
± 500 V 250 mV
± 1 V 500 mV
± 2.5 V 1.25 mV
± 5V 2.5 mV
± 10 V 5 mV
 • Analog sayısal çevirme süresi: Bizim özelliklerini tanıttığımız EM 231 ve EM 235 analog modülleri 12 bitliktir. Bu modüller, bir analog değere karşılık gelen sayısal değere 149 mikrosaniye içersinde çevirebilirler. Analog giriş, yazdığımız program ilgili noktaya her eriştiğinde çevirilir. Bu yüzden dönüştürme sürelerine analog girişe erişim için kullanılan komutun işlem süresi eklenmelidir.
 • 24 Volt DC besleme gerilim aralığı: Analog modülün çalışması için gerekli besleme gerilim aralığıdır. 20.4.,28.8 volt arasındaki gerilimlerde çalışabilmektedir.

1.3.2.2. Analog Çıkış Bölümü

Kullanılan değişkenler EM 232 analog çıkış(2 çıkış), EM 235 analog giriş ve çıkış (kombinasyon-4 giriş/1 çıkış) örnek alınarak yazılmıştır.

 • Analog veri çıkış sayısı: Dış ortamda kullanılan analog ölçü aletleri, frekans çeviriciler vafler, devir sayısı ayarı yapan motorlar gibi kaç adet cihazın kumanda edileceğini gösterir. 2 Analog çıkışlı analog modül gibi.
  • Çıkış sinyal alanları: Bu sinyaller CPU işlemcisinden aldığı sayısal verileri, gerilim veya akımla orantılı olarak çevirebileceği değer aralıklarını ifade eder. Piyasada kullanılan analog çıkış modülleri şu gerilim ve akım değerliklerini kullanırlar.
   • Gerilim: 1-5 VDC, 0-10 VDC, -10-10 VDC vb. EM 232 ve EM235 de ise analog gerilim çıkış sinyal aralığı ± 10V’tur.
   • Akım: 0-20 mA, 4-20 mA gibi değerlerle standartlaştırılmışlardır. EM 232 ve EM235 de ise analog akım çıkış sinyal aralığı 0-20 mA’dir.

• Çözünürlük: Analog giriş modülünde olduğu gibi aynı değerlere sahiptir. EM 232 ve EM235 de gerilim çözünürlüğü 12 bit, analog akım çözünürlüğü ise 11 bit olarak kullanılmaktadır.

 • Sayısal / Analog çeviri sistemi: Sayısal değerleri analog değerlere çevirirken kullandığı sayı sistemlerini gösterir. Genelde tüm analog çıkış modülleri 16 bit binary(ikili) yani 4 dijit heksadecimal (16’lık) sayı sistemlerini kullanırlar.
 • Çeviri zamanı: Sayısal değerleri analog değerlere çevirirken harcadığı süreyi belirtir.
 • İzolasyon (yalıtım) yöntemi: Analog giriş çıkış klemens bağlantıları ve dahili devreler arasında genellikle opto kuplör izalosyon sistemi kullanılır.
 • Giriş ve çıkışlarda güç birimi ile elektronik birimlerin elektriksel olarak izalasyonu yapılır. Böylece merkezi işlem biriminin (CPU) güç kısmının koruması sağlanmış olur.
 • Maksimum yük: EM 232 ve EM235 de gerilim çıkışı olarak 5000 ohm (minimum), akım da ise 500 ohm(minimum)’luk yükler bağlanabilir.

Şimdi de analog modüller üzerindeki anahtar(swıch) ve jumperlerin anlamlarına bakalım; EM 235 analog giriş çıkış modülü üzerinde 6 adet anahtar bulunmaktadır.

 • AN6: Bu anahtarı açık veya kapalı yaparak sayısal değerin işaretli(çift kutuplu) veya işaretsiz olması sağlanır. ON ise tek kutuplu, OFF ise çift kutuplu olur.
 • AN4, AN5: Analog giriş modülünün kazancını değiştirmek için bu anahtarlar kullanılır. x1, x10, x100 gibi katsayılarla kazancı değiştirir.
 • AN1,AN2,AN3: Bu anahtarlarla tam skala (ölçme alanı) değiştirilebilir.

Anahtar durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1.3: Sıemens EM 235 analog giriş çıkış modülü tek kutuplu çalışma anahtar konum tablosu
TEK KUTUPLU (UNIPOLAR)
Tam skala (Full scale) Çözünürlük (Resolution) AN1 (SW1) AN2 (SW2) AN3 (SW3) AN4 (SW4) AN5 (SW5) AN6 (SW6)
0…50 mV 12.5 ON OFF OFF ON OFF ON
0…100 mV 25 OFF ON OFF ON OFF ON
0…500 mV 125 ON OFF OFF OFF ON ON
0…1 V 250 OFF ON OFF OFF ON ON
0…5 V 1.25 ON OFF OFF OFF OFF ON
0…10 V 2.5 OFF ON OFF OFF OFF ON
0…20 V 2.5 ON OFF OFF OFF OFF ON
Tablo 1.4: Sıemens EM 235 Analog giriş çıkış modülü çift kutuplu çalışma anahtar konum tablosu
ÇİFT KUTUPLU (BIPOLAR)
Tam skala (Full scale) Çözünürlük (Resolution) AN1 (SW1) AN2 (SW2) AN3 (SW3) AN4 (SW4) AN5 (SW5) AN6 (SW6)
± 25mV 12.5 µV ON OFF OFF ON OFF OFF
± 50 mV 25 µV OFF ON OFF ON OFF OFF
± 100 mV 50 µV OFF OFF ON ON OFF OFF
± 250 mV 125 µV ON OFF OFF OFF ON OFF
± 500 V 250 mV OFF ON OFF OFF ON OFF
± 1 V 500 mV OFF OFF ON OFF ON OFF
± 2.5 V 1.25 mV ON OFF OFF OFF OFF OFF
± 5V 2.5 mV OFF ON OFF OFF OFF OFF
± 10 V 5 mV OFF OFF ON OFF OFF OFF

Yukarıdaki tabloyu bir örnekle açıklayalım:

Ölçme alanımız (tam skala değeri) 0….5 V ve tek yönlü(unipolar-kutup) olsun. Bu durumda anahtarlarımızın konumu SW6 ve SW1 ON, diğer anahtarlarımız OFF şeklinde düzenlenmiştir.

1.3.3. Analog Girişlerin Filtrelenmesi

S7-200’ün işletim sistemine entegre edilmiş bir yazılımla herbir analog girişin filtre edilebilmesi mümkündür. Filtre edilmiş değer, seçilen örnekleme sayısındaki analog değerlerin ortalamasıdır. Girilen örnekleme zamanı ve ölü bant, tüm seçilen analog girişlere uygulanır.

Büyük değişimlerin süratle fark edilmesi amacıyla filtre, hızlı yanıt imkanı sunar. Analog giriş değeri ortalamadan belli bir miktardan fazla değişirse, filtre çıkışı derhal yeni değere ulaşacak şekilde güncelleşir. Ölü bant denen girişteki bu değişim, analog değerin dijital karşılığı cinsinden tanımlanır. Başlangıçtaki ayarlar tüm analog girişlerin filtre edilmesi şeklindedir. Bilgisayar ayarlarışu sıralamada yapılır.

 • View>component >System Block menü komutu seçilir ve Analog Input Filtres bölmesi tıklanır.
 • Filtrelemek istediğiniz analog girişleri, örnekleme sayısını ve ölü bandı seçin.
 • OK’i tıklatın.
 • Değiştirmiş olduğunuz sistem bloğunu S7-200’e yükleyin.

Not: Termokupl ve RTD modüllerinde analog filtre kullanılmaz.

plc bağlantıları

1.4. Analog Modüllerin PLC ve Çevre Elemanları ile Bağlantısı

Öncelikle PLC’mizin CPU’sunun bağlantılarını yapalım. Yapacağımız örnekte S7-200 CPU kullanılacaktır.

S7-200 CPU Enerji Bağlantıları:

Öncelikle CPU’yu bir şebekeye yani güç kaynağına bağlayalım. CPU’ların AC (alternatif akım) ve DC (Doğru akım) modelleri bulunmaktadır. Enerji bağlantışemaları aşağıya çizilmiştir.

plc bağlantıları plc bağlantıları

24 V -DC

1.4.1. S7-200 CPU’YA PC/PPI Kablosu Bağlama

plc bağlantıları

PLC’ye yüklenmesi gereken devreler öncelikle bilgisayarda yazılmakta daha sonra bu bilgiler PC/PPI kabloları vasıtasıyla iletişim sağlanarak PLC’ye gönderilmektedir. Bu işlemler için bilgisayarımızda veya programlama cihazında 25 pin adaptörlü port veya 9 pin seri portun kullanılması gerekir.

PC/PPI kablolarını bağlamak için şu sırayı takip edilir.

 • RS-232 konnektörünü programlama cihazının veya bilgisayarın seri portuna (com1 olabilir) bağlanır.
 • RS-485 konnektörü S7-200 PLC’nin port 0 veya port 1’ine bağlanır.
 • PC/PPI kablosu üzerinde bulunan DIP sviçlerin(anahtarlar) yukarıdaki şekilde olduğu gibi olması gerekir.

PC/PPI programlama kablosu bilgisayarı S7-200’e bağlamak için kullanılan en yaygın ve ekonomik kablodur. Bu kablo, bir taraftan PLC’ye diğer taraftan bilgisayarın seri (com) portuna bağlanmaktadır. PC/PPI programlama kablosu sadece programlama amaçlı değil, PLC’nin diğer cihazlara (modem gibi) bağlantısı için bir çevirici olarak da kullanılabilmektedir. Ayrıca iletişim için MPI ve PROFIBUS-DP kabloları da kullanılabilir. Ancak MPI kablosunu kullanmak için, bilgisayara bir CP kartı takılmalıdır. CP kartı daha yüksek iletişim hızlarında bağlantı için gerekli donanımı vardır ve yüksek hızlarda şebekeye bağlanabilir. Aşağıdaki resimde pin numaralarının görünüşü, tabloda bu numaraların anlamları verilmiştir.

plc bağlantıları

CPU’nun modelleri üretilirken dijital giriş çıkış sayıları mevcuttur. Aşağıda böyle bir CPU’nun (s7-200 CPU 222 dc/dc/dc) üst görünüşü verilmiştir. Bu model 8 sayısal giriş (I0.0, I0.1..gibi) ve 6 sayısal çıkışlı (Q0.0, Q0.1..gibi) bir PLC’dir.

plc bağlantıları

Sağ tarafta bulunan (genişleme modülleri için yazan yer) sokete analog modülümüzün dişi konnektörü takılmak suretiyle donanım bağlantısı sağlanmış bulunmaktadır.

Ancak giriş ve çıkış sayıları yeterli olmadığı devrelerde, daha fazla sayıda giriş ve çıkış elde edebilmek için analog veya sayısal giriş çıkışlar eklenerek artırılabilir. Bunlara ek modül denir. CPU 226 ve 224’e 7 adet ek modül, CPU 222’ye 2 adet ek modül bağlanabilir. Ancak 221 ‘nin ek modül bağlama özelliği yoktur.

Aşağıda EM 235 ek analog giriş çıkış modülünün üst görünüşü bulunmaktadır.

plc bağlantıları

Sol tarafta bulunan (CPU’ya bağlanır yazan yer) sokete CPU’nun erkek konnektörü takılmak suretiyle donanım bağlantısı tamamlanmış olur.

1.4.2. Birden Fazla PLC’nin Bir Bilgisayara Bağlanması

Sistemimizde 3 adet PLC, bir adet TD 200(Programlama Cihazı-TEXT DİSPLAY) ve bir adet de bilgisayar kullanılmıştır. Burada PC/PPI kablosu ile bilgisayarımız ve TD 200 programlama cihazı CPU’larla haberleşmektedir. Ana cihaz olarak bilgisayarı veya programlama cihazını seçebiliriz. Bilgisayarımızda yüklü bulunan MicroWIN 32 programıyla konfigirasyon ayarları yapmak gerekmektedir. View – Communications menülerinden girilir. Burada communication setup penceresindeki sağ üste bulunan setting the PG/PC Interface diyolog kutusu açılır. Bu pencerede PC/PPI cable seçilerek ınstall yapılır. Programlama cihazının istasyon adresi istasyon 0 olarak seçilmelidir.

plc bağlantıları

TD 200, yalnızca S7-200 PLC’sine bağlanabilir bir programlama cihazıdır. 2 satırlık, her satırında 20 karakter yer alan metin gösterge(programlama) aletidir. Bu cihazla proje uygulamasındaki değişkenleri izleyebilir ve değiştirebiliriz.

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik