BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
pis su tesisatı, pis su tesisatı kurulumu, pis su tesisatı gereksinimleri, bina dışı pis su tesisat, bina içi pis su tesisat, yağmur suyu tesisatı, tesisat teknoloji, yapı tesisat, inşaat, yatay boru çapları nasıl yapılır, konut mutfak rogarları ayrı olur mu, kolon borusu nedir, bir yapı su tesisatı nasıl döşenir, rögarın kokusu, su tesisati nasıl gösterilir, pis su tesisatının kısımlarının tanımı, balkona su tesisatı çekilir mi, foseptik eğimi hesaplama, çok iyi pis su tesisatı nasıl döşenir

Pis su tesisatı

pis su tesisatı

Yapılarda su akıtma yerlerinden gelen kullanılmış suları şehir kanalizasyonuna ileten boru bölümüne bina pis su tesisatı denir.

İyi Yapılmış Bir Pis Su Tesisatı Şu Nitelikleri Taşımalıdır:

 

 1. Tüm pis ve kirli suları çabuk olarak, sağlığa zarar vermeden ve insanları rahatsız etmeyecek şekilde bina dışına taşımalıdır.
 2. Koku ve gazların pis su borularından bina içinden sızması önlenmelidir.
 3. Borular hava, gaz ve su sızdırmaz olmalıdır.
 4. Borular dayanıklı çabuk kırılmamalı, yapının oturmasından zarar görmemelidir.

Bina pis su tesisatı 3 ana bölüme ayrılır;

 • Bina dışı pis su tesisatı
 • Bina içi pis su tesisatı
 • Yağmur suyu tesisatı

Bina Dışı Pis Su Tesisatı:

Binanın 1–1,5 m dışından başlayıp şehir kanalizasyon şebekesinde son bulan tesisat kısmıdır. Bina dışı pis su tesisatında pvc boru, düz, dökme demir veya asbestli boru kullanılır.
pis su tesisatı

Bina dışı pis su tesisatı şehir şebekesine mümkün olduğu kadar doğal akışla bağlanır. Bu nedenle rögarlar arasındaki ve konut dışındaki borularda sürekli bir eğim sayesinde pis sular için uygun bir serbest akış karakteristiği yaratılmalıdır. Boruların oturtuldukları zemin yumuşak olmamalıdır. Çünkü yumuşak zemin tesisatta çatlamalara ve bel vermelere neden olur. Bina dışı pis su tesisatı ağaçlardan 4–4,5 m uzaktan geçecek şekilde çekilmelidir. Eğer şehir kanalizasyonunun seviyesi bina seviyesinden yüksekse kurtardığı kadar şehir kanalizasyonuna bağlanmalı akışın kurtarmadığı katlar bir pis su çukuru açılarak pis su borularda toplanmalı ve bir pis su pompası vasıtasıyla şehir kanalizasyonuna bağlantı sağlanmalıdır.

Eğer yerleşim yerlerinde şehir kanalizasyon sistemi yoksa o zaman bir fosseptik (pis su çürütme) çukuru açılarak pis sular bu çukura bağlanmalıdır.

Şehir suyu şebekeleri ayrık sistem ve birleşik sistem pis su şebekeleri olmak üzere iki şekilde yapılır. Bütün pis su ve yağmur suları aynı kanala atılıyorsa birleşik sistem, yağmur suyu ve pis sular ayrı borularla ayrık sistem olarak adlandırılır.

Bina İçi Pis Su Tesisatı:

Tanım: Su akıtma yerlerinden gelen tüm pis ve kirli suları 1–1,5 m bina dışına taşıyan tesisata bina içi pis su tesisatı denilir.

Bina içi pis su tesisatı şu bölümlerden oluşur;

a. Ana Boru

b. Kolon

c- Kat Borusu

d- Bağlantı borusu ve havalık

a- Ana Boru:

Kolonların getirdiği pis suları toplayarak bina dışına ileten boru bölümüdür. Bodrum kat tavanına asılı olarak döşenebileceği gibi tavan içine gizlenerekte döşenebilir.

b- Kolon:

Üst katlardaki kullanma yerlerinden gelen pis suları bodrum kata ileten ve genellikle düşey döşenen borudur. Kolona helâ bağlantısı varsa boru çapı en az 100 mm (Q100) olmalıdır. Kolonun boruya ana boruya bağlanan kısımlarında temizleme kapağı bulunmalıdır. Borunun çatıdaki devamı havalıkla son bulur.

 

c. Kat Borusu:

Bağlantı borusu ile kolon borusu arasındaki boru bölümüdür. Mümkün olduğunca kısa olmalıdır.

d. Havalık:

Pis su borularındaki hava basıncının değişmesi sistemde pis su kokularının binaya yayılmasına neden olur. Pis suyun rahat akıtılması ve pis su kolonlarından dışarı atılması için havalık çekilir. Pis su kolonlarından dışarı atılması için havalık çekilir.

Pis Su Tesisatı Genel Tasarım Kuralları:

Tüketim yerleri plan üzerinde en az sayıda düşey boru inecek şekilde düzenlenmelidir. Pis su tesisatında kullanılan semboller aşağıda verilmiştir
bina içi pis su tesisatı

Gerektiğinde yatay boruların birleşme ve dönüş noktalarında kontrol ve temizleme kapakları konulacaktır. Düşey pis su borularının zeminine uygun ölçüde tabi rögar yapılacaktır. Her düşey pis su borusunun havalandırılması için çatı döşemesine kolan uzatılacak ve çatıdan 50 cm yukarda havalık borusu döşenecek ve şapkası takılacaktır. Koku sorununu azaltmak için tuvalet ve mutfak kolonlarının ayrı olması faydalıdır. Yatay borularda 90º dirsekten ve çift çataldan kaçınılmalıdır. Banyo ve tek tuvalet gibi ıslak hacimlerde düşük döşemeden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Banyo ve tek tuvalet gibi ıslak hacimlerde düşük döşemeden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Islak hacimlerin bir alt katta görünen kısımları asma tavan bir alt katta görünen kısımları asma tavan ile kapatılmalıdır. Pis su rögarlarının temizliklerinin yapılabilmesi için baca işleri 90 x 90 kapakları 60 x 60 olmalıdır. Kapak betondan ya da mozaikten yapılmalıdır. Bina içinde yatay pis su boruları %2 eğimle döşenmelidir. Pis su tesisatı olmayan bodrum katlarında sular pis su çukurlarında toplanacak pis su pompalarıyla rögara aktarılacaktır.

Pis su pompası elektrikli ve otomatik kumandalı olacak kullanılacak boru galvanizli ve çatı en az 2 inç olacaktır.

- Pis Su Boru Çaplarının Tayini:

Bina içindeki pis su boruları sarfiyat birimi(SB) esasına göre aşağıdaki cetvelden yararlanılarak boyutlandırılır.

 

Tablo: Bazı Cihazların Sarfiyat Birimi Cinsinden Pis Su Tüketim Değerleri;

Sarfiyat Cinsi (Cihaz) Sarfiyat Birimi
Duş teknesi 7
Helâ taşı ve klozet 8
Lavabo ve yer süzgeci 2
Evye ve Çamaşır Makinesi 4
Pisuvar ve Bide 1

Tablo: Sarfiyat Birimine Göre Boru Çapı Hesabı Cetveli;

Yatay Boru Sarfiyat Birimi Düşey Boru Sarfiyat Birimi Boru Çapı
0–4 50
4–25 0–40 70
25–100 40–150 100
100–270 150–400 125
270–600 400–700 150

Yağmur Suyu Tesisatı:

Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası ile bağlandığı yağmur uyu kolonlarına ve oradan da gerekirse zemin altı tesisata bağlanır. Yağmur suyunun zemin altı tesisata verilmesi mümkün olmadığı durumlarda konutun veya komşu konutlarda rutubet yaratmayacak şekilde, her hangi bir şekilde iletilmeleri sağlanabilir.

Balkon, teras ve benzeri yerlerin su akıntı kısımlarının yağmur suyu kolonlarına olan mesafeler 1m’den fazla değilse bu akıntı kısımları doğrudan yağmur suyu kolonlarına bağlanabilir. Balkon yağmur suyu borularına evye, lavabo, tuvalet gibi cihazların pi su borularına bağlanmamalıdır. Yağmur suları kirli ve ya pis sularla beraber atılmamalıdırlar. Kolonlar vasıtasıyla toplanan yağmur suları şehir kanalizasyon sistemine ayrı bir rögar ile konut dışına kanal sistemindeki rögara bağlanır. Ayrıca yağmur suyu boruları mümkünse yapı içinden geçirilmemelidir. Yağmur suyu boruları olarak çinko saç, galvanizli çelik saç, kolon borusu olaraktan genelde PVC kullanılır.

Yağmur Suyu Tesisatının Hesabı:

Binanın çatı yağmur sularının çatının her m2’sine ADANA ili için (İzmir ili değeriyle eşit kabulüyle) 0,75cm2 düşey yağmur borusu hesaplanır. Eğer binada bulunan balkonlar açık ise çatı alanı hesabına dâhil edilecek aksi halde hesaba katılmayacaktır.

P: Çatı Alanı + Balkon Alanı (m2)           P:Toplam alan (m2)

S: pis su tesisatı(cm2)                                                 S:Gerekli yağmur borusu alanı (cm2)

F: Kullanılan yağmur borusu adedi

A:   pis su tesisatı (cm2)                                                          A:Yağmur Borusu Kesiti (m2)

D: 1,13 x                                           D: Boru Çapı (cm)

Yağmur suyu borusu çapı hesabı, yağmur boruları sayısı ve kesitleri göz önüne alınarak farklı çapta boruların kullanılması ile en uygun boruları seçilir.

Silindirik borular için aşağıdaki tablo kullanılabilir.

 

Yağmur Borusu kesiti(cm2)                           Boru çapı (D)mm

19,55                                                              Ø 50

38,36                                                              Ø 70

78,31                                                              Ø 100

122,34                                                            Ø 125

175,75                                                            Ø 150

Kurallar:

 • Zemin üzeri serbest olarak akıtılacak yağmur borularının altlarına dirsek konulmalıdır.
 • Yağmur suları zemin altındaki pis su şebekesine doğrudan bağlanmamalıdır.
 • Yağmur suyu zemin üzerine akıtılabileceği gibi her borunun altına bir yağmur rögarı yapılarak yağmur kanalizasyonuna bağlanabilir
 • Yağmur suyu rögarı, pis su şebekesine S sifonu ile bağlanır
 • Yağmur suyu rögarları, projede YR1, YR2, YR3 şeklinde gösterilir.
TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik