BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
ağ topolojileri, ağ topolojileri ders notları, LAN Topolojileri, Ortak Yol (Bus), Yıldız (Star) topoloji, endüstriyel elektronik ders notları, WAN Topolojileri, ağaç topolojisi

Network ağ topolojileri

Ağ Topolojileri

Bilgisayar ve yazıcı gibi ağ elemanlarının fiziksel (gerçek) veya mantıksal (sanal) dizilimine topoloji denir. Topoloji yerleşim şekli demektir.

Bu konuyu anlatırken kullandığımız terimlerden, merkezi birim olarak adlandırdıklarımız hub veya anahtar gibi ağ elemanlarını, istasyon ise bilgisayar ve ağ yazıcısı gibi elemanları işaret edecektir.

1.5.1. LAN Topolojileri

Yerel alan ağlarında bilgi paketler halinde iletilir. Bu paketlerin iletimi üç farklı şekilde gerçekleşir.

 • Unicast: Paketin tek bir kaynak istasyondan, tek bir hedef istasyona gönderilmesidir.
 • Multicast: Paketin tek bir istasyondan, ağda çoğaltılarak birden fazla hedef istasyona gönderilmesidir.
 • Broadcast: Paketin tek bir istasyondan, ağda çoğaltılarak ağa dahil olan bütün istasyonlara gönderilmesidir. Buna bilgi iletişimi de denir.

Lan topolojileri arasında en çok kullanılan 3 topoloji şunlardır; ortak yol, halka ve yıldız topolojileridir. Günümüzde kullanılan en yaygın kullanılan yıldız topolojidir. Bunun sebebi performans, kablolama kolaylığı ve fiyatıdır.

1.5.1.1. Ortak Yol (Bus)

Ortak yol topolojisinde tüm iş istasyonlarının üzerinde olduğu bir hat (omurga) mevcuttur. Bütün istasyonlar hattaki tüm mesajları inceler ve kendine ait mesajları alır. Hattaki bilgi akışı çift yönlüdür. Kaynak istasyon bilgiyi hatta bırakır. Bilgi her iki yönde ilerleyerek hatta yayılır. Ancak bu topolojide aynı anda iki istasyonun bilgi göndermesi durumunda bilgi trafiği karışır. Bunu önlemek için hattın paylaşımını düzenleyen protokoller kullanılmalıdır.

Ortak yol topolojisi kullanılarak kurulan ağlarda koaksiyel kablo (bakınız öğrenme faaliyeti 2-konu 10.1) kullanılır, her bir istasyona T-konnektör takılır. İlk ve son istasyona ise sonlandırıcı (terminator) bağlanarak ağ sonlandırılır (Şekil 1.1).

ağ topolojileri

Bu topoloji ağ performansı en düşük olan topolojilerden biridir. İki istasyon arası mesafe ince koaksiyel kullanıldığında 185 metre, kalın koaksiyel kullanıldığında 500 metredir. İki istasyon arası mesafe minimum 0,5 metre olmalıdır. Maksimum 30 istasyon kullanılabilir.

Ortak yol topolojisine uygun bağlantıda dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 • Bağlantı gerçekleştirilirken T-konnektörler doğrudan network kartına takılmalıdır.
 • Eğer bir istasyon uzağa yerleştirilecekse T-konnektör’den çıkacak bir kablo ile uzatma yapılmamalıdır.
 • Uzaktaki bir bilgisayarın sisteme bağlanması için, Şekil 1.4 ve 1.5’de görüldüğü gibi 2 çözüm üretebiliriz.

ağ topolojileri ağ topolojileri ağ topolojileri ağ topolojileri

  • Üstünlükleri
   1. o Kablo yapısı güvenilirdir.
   2. o Yeni bir istasyon eklemek kolaydır.
   3. o Merkez birime ihtiyaç duyulmaz.
  • Mahzurları
   1. o Maksimum 30 istasyon bağlanabilir.
   2. o Ağın uzunluğu ince koaksiyelde 185, kalın koaksiyelde 500 metreden fazla olamaz.
   3. o Bir istasyonun arızalanması bütün ağı devre dışı bırakır.
   4. o Arıza tespiti zordur.

1.5.1.2. Halka (Ring)

Bu topolojide her istasyon bir halkanın elamanıdır ve halkada dolaşan bilgi bütün istasyonlara ulaşır. Her istasyon halkada dolaşan bilgiyi ve hedef adresi alır. Hedef adres kendi adresi ise kabul eder. Aksi takdirde gelen bilgi işlem dışı kalır.

Halkadaki bilgi akışı tek yönlüdür. Yani halkaya dahil olan bilgisayarlar gelen bilgiyi iletmekle görevlidir. Ancak günümüzde pek çok halka ağı iki kullanmakta ve çift yönlü bilgi akışı elde etmektedir. Herhangi bir sonlandırmaya gerek duyulmaz.

ağ topolojileri

En yaygın olarak kullanılan, IBM tarafından oluşturulan token ring topolojisidir. Halka içinde dolanan bilginin denetimi amacıyla, token (jeton) adı verilen bir bilgi ağda dolanır. Token hedef bilgisayara ulaştıktan sonra, o bilgisayar tarafından değiştirilerek tekrar ağa bırakılır. Yani her bir istasyon gelen kablo için alıcı, giden kablo için gönderici görevi görür.

Halka topoloji kullanılarak 4 – 16 Mbps hıza ulaşmak mümkündür.

  • Üstünlükleri
   • Maliyeti düşüktür.
   • Her bir istasyon gönderici olarak görev yaptığından sinyal zayıflaması çok düşüktür.
   • Ağda hiçbir çakışma meydana gelmez.
   • Performansı yüksektir.
   • Kolay ve hızlı kurulur.
   • Arıza tespiti kolaydır.
  • Mahzurları
   • Halkaya dahil olan bir istasyonun arızalanması, ağın çökmesine sebep olur.
   • Hub ile istasyon arası 100 metreden fazla olamaz.

1.5.1.3. Yıldız (Star)

Bu topolojide ağdaki iletişimin gerçekleşmesi için bir merkezi birim bulunur ve bütün istasyonlar bu merkezi birime bağlanır. Ortak yol topolojisine göre performansı daha yüksektir, güvenilirdir fakat daha pahalı çözümler sunar.

Bir istasyondan diğerine gönderilen bilgi önce bu merkez birime gelir, buradan hedefe yönlendirilir. Ağ trafiğini düzenleme yeteneğine sahip bu merkezi birim, hub veya anahtar (switch) olarak adlandırılır. Hub ve anahtar gibi ağ elemanları öğrenme faaliyeti 2’de

ağ topolojileri

Bu topolojiye dayalı bir sistem kurulurken korumasız çift bükümlü UTP (Unshielded Twisted Pair-Korumasız Çift Bükümlü) veya korumalı çift bükümlü STP (Shielded Twisted Pair-Korumalı Çift Bükümlü) kablo kullanılır. İstasyonların merkezi birime (hub) olan uzaklığı maksimum 100 metredir. Kullanılan ağ kartına veya kabloya göre ağ farklı hızlarda çalışabilir.

Merkezde bulunan hub veya anahtar üzerindeki ışıklara bakılarak arızalı olan istasyon bulunabilir. Bir istasyonun arızalanması ağ trafiğini etkilemez.

  • Üstünlükleri
   • Bir istasyonun arızalanması ağı etkilemez.
   • Ağ yeni bir istasyon eklemek çok kolaydır.
   • Ağ yönetimi çok kolaydır.
   • Kullanılan ağ elemanlarına göre yüksek hızlar elde edilebilir.
  • Mahzurları
   • Merkezi birimdeki hub’da oluşacak bir arıza, hub’a bağlı bütün istasyonları devre dışı bırakır.
   • Her bir istasyon için ayrı bir kablo çekilmesi gerekir. Bu da maliyeti ve kablo kirliliğini arttırır.

1.5.2. WAN Topolojileri

1.5.2.1. Ağaç

Ağaç topolojisinin diğer adı hiyerarşik topolojidir. Ağacın merkezinde sorumluluğu en fazla olan bilgisayar bulunur. Dallanma başladıkça sorumluluğu daha az olan bilgisayarlara ulaşılır. Bu topoloji çok büyük ağların ana omurgalarını oluşturmakta kullanılır.

ağ topolojileri

1.5.2.2. Örgü

Bu topolojide geometrik bir düzen yoktur. Her bilgisayar kendisine en yakın bilgisayara eklenerek yerleşim şekli oluşturulur (Şekil 1.9).

ağ topolojileri

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik