BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
Ağ Kabloları, ağ kablo çeşitleri, İnce Koaksiyel Kablo, Kalın Koaksiyel Kablo, Koaksiyel Kablo Konnektorleri, Bükümlü Çift Kablo, endüstriyel elektronik ders notları

Network Ağ Kabloları

2.10. Ağlarda Kullanılan Kablolar

Kablolamada dikkat edilmesi gereken kablo üzerinden geçecek bilginin hedefe ulaşana kadar zayıflamasını engellemektir. Kablo üzerinden geçen bilginin belli bir elektrik gerilimi bulunur ve kablo uzadıkça bilginin gücü azalmaktadır. Bu sinyal zayıflamasını önlemek amacıyla tekrarlayıcılar (repater) kullanılır. Tekrarlayıcılar hakkında geniş bilgi 4. Başlık altında ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

Kablolamada en önemli nokta en az maliyet ile en hızlı iletişimi sağlamayı başarmaktır.

  ÜSTÜNLÜKLERİ MAHZURLARI
  Koaksiyel Kablo
• • • Kablolama bir bilgisayardan diğerine doğru yapıldığı için çok az kablo kullanılır. Koaksiyel kablo korunmuş olduğundan dolayı, elektromanyetik etkilere karşı maksimum yalıtım sağlar. Sadece ağ kartları ve koaksiyel kablo kullanıldığı için maliyeti düşüktür. • Konnektörlerden birinde meydana gelen arıza tüm ağı çalışmaz duruma getirir. • Koaksiyel kablo ile kurulan ağlarda maksimum hız 10 Mbps’tır. • Koaksiyel kablo yapısı itibariyle zor kıvrılır, ince deliklerden geçemez, duvar için yerleştirmesi zordur.
  Bükümlü Kablo (twisted pair)
• • • 100 Mbit’lik hızlara ulaşılabilir. Bir bilgisayarın veya o bilgisayara ait ağ hattında çıkacak sorun sadece o bilgisayarı ilgilendirir. Ağ çalışmasına devam eder. Kablolama çok kolaydır. • Kullanılan kablonun çok fazla olması ve hub gibi ek donanımlara ihtiyaç duyulması maliyeti artırmaktadır. • Elektro manyetik gürültülerden etkilenir ve ağ performansında düşme görülür.

2.10.1. Koaksiyel Kablo

Koaksiyel kablo merkezinde iletken bir kablo, dışa doğru yalıtkan iç tabaka, tel zırh ve yalıtkan dış tabakadan meydana gelir. Kabaca merkezde bir iletken ve onun dışında bir korumadan oluşan silindirik bir yapıdır. Ortak yol topolojide kullanılır.

ağ kabloları ve çeşitleri

Kablo yapısı sayesinde sinyalleri dışarıdan gelen etkilerden korur. Elektromanyetik kirliliğin yoğun olduğu ortamlarda düşük güçte sinyalleri iletmek için geliştirilmiş bir kablodur.

Ethernet ağlarında, kablolu tv altyapısında, ses ve video iletimi gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bilgisayar ağlarında kullanılanlar RG-8 ve RG-58 ‘dir. RG-6’da bir koaksiyel kablo çeşididir, ancak bilgisayar ağlarında kullanılmamaktadır. Görünüş olarak RG-58 ile aynıdır. Ancak RG-6 75?’dur. Koaksiyel kablo seçiminde dikkat edilmesi gereken nokta empedansları yani omajlarıdır. Koaksiyel kabloları birbirinden ayıran özellikleri de zaten omajlarıdır.

2.10.1.1. İnce Koaksiyel Kablo

İnce koaksiyel olarak kullanılan kablo RG-58’dir. Omajı 50 ? (ohm)’dur. Günümüzde en çok kullanılan koaksiyel kablo çeşididir. Bu kablo kullanılarak kurulan ağlarda iki istasyon arası 185 metreden fazla ve 0,5 metreden az olamaz.

ağ kabloları ve çeşitleri

2.10.1.2. Kalın Koaksiyel Kablo

Kalın koaksiyel olarak kullanılan kablo RG-8’dir. Omajı 50 ? (ohm)’dur. Günümüzde bu tip kablolar kullanılmamaktadır. Bu kablolar genellikler sarı-portakal veya kahverengi renkte olup, 2,5 metrede bir siyah bir bantla işaretlenmişlerdir. Bu kablo kullanılarak kurulan ağlarda iki istasyon arası 500 metreden fazla ve 2,5 metreden az olamaz.

ağ kabloları ve çeşitleri

2.10.1.3. Koaksiyel Kablo Konnektorleri

Konnektörler koaksiyel kabloyu ağ elemanına bağlamada kullanılır. BNC (BayoneNeill-Concelman) konnektörler en çok kullanılan koaksiyel kablo konnektörleridir (Resim

ağ kabloları ve çeşitleri

 • T-konnektör: 10 BASE2 ağlarında her bir ağ elemanını ağa bağlamada kullanılır.
 • BNC konnektör (erkek): Ağ elemanları arasındaki bağlantıyı sağlayan kabloların her 2 ucuna takılır. T-konnektörün birinden çıkar diğerine girer.
 • Sonlandırıcı (terminator): Ağın başladığı ve son bulduğu istasyonlarda Tkonnektörün boştaki ucuna takılır. Ağı sonlandırmak amacıyla kullanılır. Sonlandırıcılar içinde direnç bulunan BNC konnektörlerdir.
 • BNC konnektör (dişi): 2 erkek kablonun birbirine bağlanması gereken durumlarda kullanılır. Şekildeki dişi konnektör çift taraflıdır. Bu konnektöre BARREL konektör de denir.

2.10.2. Bükümlü Çift Kablo

Bükümlü çift kablo (twisted pair cable) telefon kablosuna benzeyen, benzer renkteki tellerin birbirine çiftler halinde dolanması ile oluşturulmuş kablo çeşididir. iki farklı çeşidi bulunur.

2.10.2.1. UTP

Korumasız çift bükümlü (UTP -Unshielded Twisted Pair) kablo olarak Türkçeye çevrilebilir. Günümüzde en çok kullanılan kablo çeşididir. Telefon kablolarına benzer. Bükümlü yapısı sayesinde elektrik sinyallerinin birbirleri üzerindeki etkilerini nötrleştirir. UTP, ARCnet, Token Ring ve Ethernet ağlarında kullanılmaktadır.

Çiftler halinde birbirine dolanmış 8 kablo ve bir naylon ipten meydana gelir. Plastik bir kaplaması bulunur. Naylon ip plastik kaplamanın kolayca yırtılmasını sağlamak amacıyla bulunmaktadır. 4 ana renk ve bu renklerin beyaz çizgililerinden oluşur (Resim 2.17).

ağ kabloları ve çeşitleri

UTP kablolar dış görünümleri bakımından birbirlerine çok benzerler. Ancak her UTP kablonun üzerinde hangi kategoride oldukları belirtilir. CAT (category) kategori anlamına gelmektedir. Kablonun kategorisi, o kablonun göstermiş olduğu performansa göre belirlenmiştir. Piyasada şu anda en çok CAT5 kablo kullanılmaktadır. Aşağıdaki kategorilerden farklı olarak CAT7 kategorisi yeni geliştirilmektedir. Bu kablo diğerlerinden farklı olarak RJ-45 değil, yeni bir konnektör kullanacaktır.

• UTP Kablo Kategorileri

Kategori Hız Konnektör Kullanım Alanı
CAT1 - Mic Yalnız ses iletimi  
CAT2 1 Mic Ses ve veri iletimi Telefon
CAT3 16 RJ-45 Ses ve veri iletimi Telefon – 10BASET
CAT4 16 RJ-45 Ses ve veri iletimi Token-Ring, 10Base-T
CAT5 100 RJ-45 Ses ve veri iletimi 100Base-TX, 10Base-T
CAT5e 100-1000 RJ-45 Ses ve veri iletimi 1000Base-T, 100BaseTX, 10Base-T
CAT6 1000 RJ-45 Ses ve veri iletimi 1000Base-T, 100BaseTX, 10Base-T

UTP kablolar kablo yapılarına göre de ikiye ayrılır. Kablo uçları çok damarlı (stranded) veya tek damarlı (solid) olabilir.

 • Tek Damarlı Kablo: Kablolardan her biri tek parça bakır telden oluşmuştur. Kablo eğer kurulduktan sonra hareket ettirilmeyecek ise tek damarlı kullanılması uygundur. Çünkü tek damardan oluşan bakır tel kırılmaya yatkındır.
 • Çok Damarlı Kablo: Kablolardan her biri birden fazla ince telden oluşmuştur. Kablo eğer sık hareket edebilecek veya kıvrılabilecek bir konuma sahipse çok damarlı kullanılması uygundur. Çok damarlı kablo kullanılacaksa ona uygun RJ-45 konnektör kullanılmalıdır.

2.10.2.2. STP

Korumalı çift bükümlü (STP -Shielded Twisted Pair) kablo koaksiyel kablodan, çift bükümlü kabloya geçiş aşamasında kullanılsa da günümüzde fazla tercih edilmemektedir. Kullanımının zor olması, maliyetinin daha yüksek olması ve dıştaki tel zırhın yarardan çok zarar vermesi gibi etkenler bu kablonun kullanılmamasının başlıca sebeplerindendir. STP kablo Ethernet ağlarında kullanılmaz. Token ring ağlarında kullanımı daha fazladır.

ağ kabloları ve çeşitleri

STP kablo kullanılırken dıştaki tel zırhın topraklanması gerekir. Aksi takdirde zırh elektromanyetik dalgaları toplayan anten vazifesi görür. En dıştaki tel zırhın zarar görmemesi topraklamanın tamamlanması sebebiyle önemlidir.

2.10.3. Fiber Optik Kablo

Fiber optik kablo veri ve ses iletiminde kullanılan en ideal kablo çeşididir. Çok yüksek hızda veri transferi ve çok düşük sinyal kayıpları imkânı sağlamaktadır. Uzak mesafelere veri aktarımındaki başarısı sebebiyle günümüzde pek çok alanda kullanılmakta ve hızla yaygınlaşmaktadır. 2 kilometreye kadar veri aktarımını tekrarlayıcı kullanmadan gerçekleştirmektedir.

Fiber optik kablonun kullanım alanları;

 • Hub veya anahtar (switch) olarak bilinen ağ elemanları uplink portları üzerinden yüksek hızlarda birbirine bağlanabilir.
 • Ağ omurgalarının oluşturulmasında kullanılır.
 • Uzaktaki istasyonların mevcut ağa bağlanmalarında kullanılır.
 • Elektromanyetik kirliliğin bulunduğu ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir.

ağ kabloları ve çeşitleri

Fiber optik kablonun en önemli özelliği elektromanyetik kirlilikten etkilenmemesidir. Bunun sebebi verinin ışık dalgalarışeklinde iletilmesidir. Veri ışık hızında iletildiği için çok yüksek hızlara ulaşılmaktadır. UTP ve STP kabloların aksine, fiber optik kablolarda veri çalmak çok zordur.

Fiber optik kabloda veri iletişimi çifter kablo olarak kullanılmaktadır. Biri veri alımı, diğeri veri gönderimi görevini yapar.

Fiber optik kablonun yapısı dıştan içe şu şekildedir;

 • PVC veya teflon bir dış koruma.
 • Dış korumanın hemen altında kabloyu güçlendirmek için “kevlar” tipinde fiber.
 • Bunun içinde de merkezi koruyan plastik kaplama.
 • Merkezde cam ve plastik fiber yapısında silindir madde.
TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik