BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
nem ölçümü ve kontrolü, nem ölçümü ve kontrolü nasıl yapılırmutlak nem ölçümü, nisbi nem ölçümü, spesifik nem ölçümü, nem ölçüm aletleri, nem nasıl ölçülür, Higrograf nedir

Nem Ölçümü ve Kontrolü

Nem Ölçümü ve Kontrolü

Havadaki su buharı miktarına nem denir. Nem ölçümlerinde mutlak, nisbi ve spesifik olmak üzere genellikle üç değişik ifade kullanılır. Mutlak nem (su buharı yoğunluğu), 1m3 havanın içerdiği su buharının ağırlığına bağlıdır. 1m3 havanın içindeki su buharının ağırlığına mutlak nem denir. Mutlak nem için kullanılan birim gram/m3 tür. Nisbi nem; herhangi bir sıcaklıktaki havanın taşıdığı su buharının, aynı sıcaklıkta taşıyabileceği azami su buharına oranına nisbi (bağıl) nem denir. Spesifik nem ise bir gaz içerisinde bulunan nem ağırlığının gaz ağırlığına oranıdır. Mutlak nem için kullanılan birim gram/m3 tür.
Nem ölçmede iki çeşit metot kullanılır. Biri psikrometrik ölçümler, diğeri higrometre kullanılarak yapılan ölçümlerdir.
Psikrometriler havalandırma şekline göre iki kısma ayrılır:
Ø Basit psikrometreler (doğal vantilasyonlu tip): Bir kuru ve bir ıslak
termometrenin meydana getirdiği takıma psikrometre denir.

Suni havalandırmalı psikrometreler: Bu tip psikrometrelerin basit psikrometrelerden farkı; aspiratör vb. suni havalandırma kaynağına sahip olmalarıdır.Higrometre, havanın nisbi nemini doğrudan gösteren aletlere denir. Dijital ve analog yapılı olanları mevcuttur. Meteorolojide saçlı higrometreler kullanılmaktadır.Saçlı higrometre, bir saç demetinin havadaki nisbi nem oranına göre uzayıp kısalması esasına uygun şekilde çalışır.

Higrograf: Bulunduğu yerin nisbi nemini devamlı olarak kaydeden aletlere higrograf denir (Şekil 1.4).
İşba dolabı: Yaklaşık hacmi 0,25m3 olan ve içerisi nem emecek cinsten çuhayla kaplanmış dolaba işba dolabı denir. Nemi aynı oranda etrafa dağıtabilmek için dolap köşesine küçük bir vantilatör yerleştirilmiştir (Resim 1.5). Bu dolapta tutulan aletin %96 nisbi nem göstermesi gerekir ve buna uygun kalibre edilir.
endüstriyel elektronik ders notları
endüstriyel elektronik ders notları

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik