BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
modemler, modem çeşitleri, modemlerin çalışma yapısı, modemlerin çalışma mantığı, ağ elemanları modemler, ders notları, ağ elemanları ve sistemleri, Dahili Modemler

Modem çeşitleri ve çalışma prensipleri

2.9. Modem

Modemler bilgisayardaki verileri yani dijital sinyali, analog sinyale çevirerek kablo üzerinden iletilmesini sağlayan cihazlardır. Bağlantı için ya bütün bilgisayarlar arasında kablo çekilecek ya da mevcut telefon hatları kullanılacaktır. Kablo çekmek çok pahalı olacağından, telefon hatlarını kullanmak çok daha mantıklıdır. Bilgi transferinin bir zorunluluk haline gelmesi ile birlikte mevcut telefon hatları üzerinden birbirine çok uzak bilgisayarların modemler aracılığıyla bağlantı kurmaları da kaçınılmaz olmuştur.

Standart telefon hatları sadece ses transferi yapabilir. İşte bu noktada modem devreye girer. Modem bilgisayardaki dijital bilgiyi analog bilgiye çevirir, karşı taraftaki modemde hattan aldığı analog bilgiyi dijitale yani bilgisayarın anlayacağı dile çevirir. Bu işleme modulation ve demodulation denir. Modem bu kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşmuş bir kelimedir.

modem çeşitleri

Modemler hızlarına göre adlandırılırlar. Hızları saniyede ilettikleri veri miktarı (bps) ile ölçülür. Örneğin bir modemin hızı 33600 bps olabilir. Bu hız diğer bir deyişle 33,6 Kbps (kilo bit per second)‘dır. 1000’er 1000’er büyüyüp küçülürler. Örneğin 33600 bps hıza ulaşabilen bir modem ile 33600/8 =4200 yani saniyede 4,2 kbyte bilgi iletilebilir. Tabi ki bunlar kağıt üstündeki hesaplamalardır, uygulama da telefon hatlarına etki eden elektromanyetik gürültülerden dolayı daha yavaş hızlarda veri iletimi olabilir.

2.9.1. Dial Up

Dial up modemler internet servis sağlayıcıların (ISS) belirledikleri telefon numaralarını çevirerek bağlantılarını sağlarlar. Bu bağlantıya çevirmeli ağ da denir. Geliştirilen protokoller ile önce karşıdaki modem ile tanışır daha sonra oturumu açarlar. Dial up modemlerin en büyük mahzurlarından birisi bağlantı halindeyken telefon hattını meşgul etmeleridir.

Dial up modemler 2400, 9600, 14400, 28800, 33600 ve 56000 bps hızlara ulaşabilirler. Şu anda piyasada satılan dial up modemler 56 Kbps hızındadır.

Modemler bağlantıyı gerçekleştirebilmek için çeşitli iletişim yöntemleri kullanırlar. Bağlantı sağlamaya çalışan karşılıklı iki modem önce kendileri tanıtmakla işe başlarlar. Bu işleme el sıkışma (handshake) denir. Bu işlem sırasında taşıyıcı sinyalin belirlenmesi için bir deneme gerçekleştirilir. İki modemin onayı ile bu işlem gerçekleşir ve el sıkışma tamamlanır. El sıkışma sırasında modemler farklı tiz sesler çıkartarak kullanıcıyı uyarırlar. Bu işlemden sonra modemler iletişim sağlayacakları ortak hızı belirlerler. Genelde bu hız aralarında sağladıkları en düşük hızdır. Veri iletilirken durak biti (stop bit), eşlik biti (parity bit) ve akış kontrolü (flow control) gibi iletişim yöntemlerinden yararlanılır.

Dial up modemler dahili (internal) ve harici (external) olmak üzere iki çeşittir.

2.9.1.1. Dahili Modemler

Dahili modemler bilgisayar içinde bulunan diğer kartlar gibi, kasa içine takılırlar. Kartın ucundaki iki yuvadan biri gelen telefon hattında, diğeri de telefona takılır. Bazı kartlarda mikrofon ve kulaklık girişleri de vardır. Bunlar piyasada voice modem olarak adlandırılırlar.

modem çeşitleri

Dahili modemler bilgisayar içine takıldığı için yer kaplamazlar ve güçlerini ana karttan alırlar.

2.9.1.2. Harici Modemler

Harici modem Resim 2.10’da görüldüğü gibi, bilgisayar kasasından ayrı bir cihaz olarak kullanılır. Bilgisayarla olan bağlantısını seri port üzerinden bir ara kablo ile gerçekleştirir. Gücünü harici bir adaptör ile elektrik şebekesinden alır. Dahili kartlarda olduğu gibi gelen hat ve telefon için bağlantı yuvalarına sahiptir.

modem çeşitleri

Harici modemler bilgisayar kasası dışında dururlar ama taşınma açısından sökülüp takılmaları çok kolaydır.

2.9.2. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line-Asimetrik Sayısal Abone Hattı)

ADSL, bağlantısını her evde bulunan telefon hatları üzerinden gerçekleştirir. Yüksek hızlı veri, ses ve görüntü iletişimini aynı anda sağlayabilen bir modem teknolojisidir.

ADSL modemler dijital kodlama tekniği ile telefon hatlarını %99 verimle kullanırlar. Bağlantı sağlandığında splitter adlı cihaz (Resim 2.11) sayesinde telefon hattını meşgul etmez.

modem çeşitleri

Dial up bağlantıya göre en az 5, en fazla 50 kat daha hızlı bağlantı hızı sunmaktadır.

1.5 ile 9 Mbps arası download (indirme), 16 ile 640 Kbps upload (gönderme) hızlarına erişilebilir. Bilgisayar internete bağlandığında splitter adlı cihaz sayesinde telefon hattını meşgul etmez. Sayısal kodlama teknikleri kullanarak, telefon hattını maksimum kapasitede kullanır.

• BağlantıŞekillerine Göre ADSL Modemler

 • Ethernet modemler: Bilgisayarla olan bağlantılarını üzerinde bulunan Ethernet portları ile sağlar. Bu sebeple bilgisayarınızda Ethernet kartı bulunmalıdır.
 • USB modemler: Bilgisayarla olan bağlantısını USB portu üzerinden gerçekleştirir. Gücünü USB üzerinden aldığı için bilgisayarın kapanması durumunda modemde kapanır.
 • PCI modemler: Kart halinde PCI yuvalarına takılan dahili modemlerdir.

Piyasada güvenlik duvarı (firewall), yönlendirici (router), geçit yolu (gateway) fonksiyonlarını barındıran ADSL modemler bulunmaktadır.

modem çeşitleri

• Kablosuz modemler

modem çeşitleri

Bilgisayarların internete bağlanma ihtiyaçlarından dolayı kablo kirliliği de gittikçe artmaktadır. Bu durum kablosuz ortamların yaygınlaşmasını sağlamıştır. Dizüstü bilgisayarların da kablosuz Ethernet kartlarını bünyelerinde barındırmaya başlaması, kablosuz (wireless) yayın yapan modemlerin kullanımını artırmaktadır.

modem çeşitleri

Kablosuz bir yayını almak için kablosuz Ethernet kartlarının bilgisayar donanımında bulunması gerekir.

• ADSL Protokolleri

Ülkemizde iki protokol kullanılmaktadır;

 • PPPoA-VCmux/Null (Point-to-Point Protocol over ATM), PPPoA -LLC (Point-to-Point Protocol over ATM -Logical Link Control)
 • PPPoE-LLC (Point-to-Point Protocol over Ethernet -Logical Link Control).

Her iki protokol arasında hız açısından pek fark yoktur, ancak PPPoA protokolünde yapılan işin büyük bir kısmı donanım ile gerçekleşir. Şu anda telekom kullanıcılarının hepsi PPPoE –LLC protokolünü kullanmaktadır.

Modem ayarları yapılırken ayarlanması gereken diğer özellikler ise VPI ve VCI değerleridir. Yine telekom aboneleri modemlerin ayarlarken VPI değerini 8, VCI değerini 35 olarak belirlemelidir. VPI (Virtual Path Identifier) ve VCI (Virtual Channel Identifier) protokolleri bağlantı ve grupları tanımlamada kullanılır. Bu değerler her ISS’nin kendisi tarafından belirlenir, yani şu anda ülkemizde telekom belirleşmiştir. İki cihaz arasında kurulan her tek bağlantıya VC (Virtual Channel), bu bağlantıların oluşturduğu her bir gruba da VP (Virtual Path) adı verilmektedir.

• Çalışma Yöntemi

DSL teknolojisinin çalışması esnasında hattın her iki tarafında da DSL modem olmalıdır.

DSL modemleri aslında modem olarak tanımlamak yanlış olur. Çünkü dial up modemlerde de anlatıldığı gibi modemin görevi modülasyon ve demodulasyondur. Yani dijital sinyal anolag sinyale, analog ise dijitale çevrilir. DSL modemlerin en temel özelliği ise veriyi dijital olarak yollamasıdır, bu sebeple dijital sinyal analog sinyale çevrilmez. Sinyal çevirmeye gerek kalmadığından çok daha hızlı veri alışverişi yapabilirler.

ADSL telefon hattını 3 parçaya böler. Bu hatlardan biri veri almak, biri veri göndermek diğeri de telefon görüşmesi için ayrılır. Bu sebepten dolayıda modem bağlantı halindeyken dahi hat meşgul değildir. Telefon görüşmesi yapılırken, ADSL çalışma hızında herhangi bir düşüş olmaz.

Asimetrik çalışma ise internetten bilgi indirme hızının, gönderme hızından daha fazla olması anlamına gelir. Kullanılan bakır kablonun çapı ve modemin tipine göre bağlantı hızları farklılık gösterir.

  • Bağlantı sağlanamıyorsa
   • Splitter arızalı olabilir. Bu durumda modemi direk hatta bağlayarak bir deneme daha yapabilirsiniz.
   • Modem arızalı olabilir. Başka bir modem ile bağlanmayı deneyebilirsiniz.
   • Telekom ADSL bağlantısını kesmiş olabilir. Telekom ADSL yetkilileri ile görüşebilirsiniz.
   • Telefon kablosunda veya konnektöründe sorun olabilir. Kablonun ucuna bir telefon takın, telefondan çevir sesi geliyorsa herhangi bir problem yoktur.
  • ADSL’in Sağladığı İmkanlar
   • Telefon hattını meşgul etmez. Yapılan telefon görüşmeleri ADSL bağlantısının hızını etkilemez.
   • Yüksek veri iletim hızı sayesinde kaliteli görüntü iletmek, Internet’ten seyretmek mümkündür.
   • Hub görevi gören modemler sayesinde dağıtıcı bir bilgisayara gerek duyulmaz yani bir bilgisayar kapansa bile internet paylaşımı devam eder.
   • Güvenlik seviyesi diğer bağlantışekillerine göre daha yüksektir
   • Kesintisiz bir bağlantı sağlar.
   • Ödeme ücreti hız seçimine göre değişir ve sabittir.
   • İsteğe bağlı olarak statik veya dinamik IP alma imkânı verir.
   • Statik (sabit) IP kullanarak, kendi sunucularınızı internet üzerinde kullanabilirsiniz.

2.9.3. VDSL

VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Line) telefon hatları üzerinden çok yüksek hızlarda veri alışveriş hızı sunabilen bir DSL teknolojisidir. 13 ile 52 Mbps arası download (indirme), 1.5 ile 2.3 Kbps upload (gönderme) hızlarına erişilebilir.

modem çeşitleri

VDSL teknolojisi ADSL teknolojilerinden daha yüksek veri hızlarında ancak daha kısa hatlar üzerinde asimetrik bir veri iletimi sağlar. Veri indirme, veri gönderme ve POTS olarak adlandırılan üç temel kanal vardır. Bu kanalların hızı ADSL’e göre yaklaşık 10 kat fazladır.

Çok geniş bant genişliği imkânı sunmasına rağmen, VDSL ‘de maksimum 1200 m gibi bir maksimum mesafe mahzuru vardır. Daha kısa hatlar üzerinde asimetrik bir veri iletimi sağlar.

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik