BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
Kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri, Kuvvet Tesisatı yapım yerleri, Kuvvet Tesisatında Kullanılan Kablo Özellikleri, Kuvvet tesisatı kablo damar renkleri, iletkenler, elektirik kablosu l1 l2 l3 n nedir, tavana ağır kanalları nasıl montaj yapabilirim, kuvvet tesisatı nedir, beton kablo kanalı ölçüleri, duvara kablo yolu, pratik vinç yöntemleri, busbar kablo bağlantısı, sitim tesisatı nasıl çekilir, yüksek fabrıka kablo kanalı, eve kablo kanalı döşeme, eşzamanlılık katsayıları fabrika, elektrikte l1 ne demek, iç tesisat döşeme teknikleri nelerdir, xlpe kablo seçimi nasıl yapılır, kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri, akıllı evlerin tavanda neden cok kablo var, döşeme altı priz kutusu çizimi, doğru akım medotları nelerdir, iş yeri için hangi döşeme kullanılır, elektirik hattı için nasıl kanal açabilirim, network kablo döşeme örnekleri, iletkenlerin asılma kuvvetleri

Kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

1.1. Kuvvet Tesisatı

1.1.1. Tanımı

Elektrikli kuvvetli akım tesisleri; insanlar, diğer canlılar ve eşyalar için yaklaşma ve dokunma gibi durumlarda tehlikeli olabilecek ve elektrik enerjisinin üretilmesini, özelliğinin değiştirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını, mekanik enerjiye, ışığa, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönüştürerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir.

Gücü 3 kW’yı geçen bir fazlı motorlar ve üç fazlı makinelerin tümünü kapsayan tesisatlara kuvvet tesisatları denilmektedir. Bir başka ifade ile; Büyük güçlü makine, tezgah, havalandırma vb. sistemlerin kurulması için yapılan tesisatlara kuvvet tesisatı denir. Kuvvet tesisatları için çizilen projelere de kuvvet tesisatı projeleri denir.

1.1.2. Yapım Yerleri

Elektrik enerji kullanılarak üretim yapılan fabrikalar ve atölyeler kuvvet tesisatlarına örnektir. Bu tesisatları;

*
Büyük sanayi tesislerinde * Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe
*
Otomotiv sektöründe * Alış-veriş merkezlerinde

* Enerji iletim ve dağıtım tesislerinde * Trafo- ana pano ve panolar arası bağlantılarda

*
Tersanelerde * Gökdelenlerde
*
Otellerde kullanırız.

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

1.2. Kuvvet Tesisatında Kullanılan Kablo Özellikleri

Kuvvet tesislerinin yapımında ekonomiklik ve kesintisiz çalışma çok önemlidir. Bu nedenle tezgahların iletken kesitleri ve sigorta buşon akım değerlerinin uygun olarak seçilmesi, belirlenen kesite göre de; gerilim düşümünün yönetmelikle belirlenen değerlerden küçük olması gerekmektedir. Kuvvet tesisatlarında iletken kesiti, makine veya tezgahın çalışma (anma) akımına göre belirlenir. Bu akım motorların normal çalışma akımıdır.

Kuvvet tesisatlarında kullanılan kabloların üzerindeki harflerin anlamları ve özellikleri tablo 1.1 ile tablo 1.2’de verilmiştir. Kullanacağımız kabloyu işletme şartlarına ve alıcı gücüne göre seçeriz. ( Elektrik Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği madde 58 )

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

 1. Bakır iletken
 2. XLPE yalıtkan
 3. Dolgu kılıf
 4. Konsantrik iletken
 5. Koruma bandı
 6. XLPE dış kılıf

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

• Kablo Damar Renkleri ( DIN/VDE 0293-308 )

Damar renkleri, Türk Standartlarına göre aşağıda belirtilen renklerde olmalıdır. Bir damarlı kablolar, herhangi bir renkte olabilir. İki damarlı kablolar ise, açık mavi, siyah renkte olmalıdır.

• Koruma damarıyla birlikte

Damar Renkleri
Damar Sayısı Koruma Damarı Diğer damarlar
3 sarı-yeşil mavi kahve
4 sarı-yeşil kahve siyah gri
5 sarı-yeşil mavi kahve siyah gri
6 & yukarısı sarı-yeşil Öteki tüm damarlar siyah renkli, beyaz numara baskıyla

• Koruma damarı olmadan

Damar Sayısı Damar Renkleri
2 mavi kahve
3 kahve siyah gri
4 mavi kahve siyah gri
5 mavi kahve siyah gri siyah
6 & yukarısı Öteki tüm damarlar siyah renkli, beyaz numara baskıyla

Tablo 1.2: Kuvvet tesisatı kablo damar renkleri

• Kablo Özellikleri

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

Tablo 1.2: Kuvvet tesisatlarında kullanılan bazı iletkenler ve özellikleri

Aydınlatma ve kuvvet tesisatlarında kullanılan kablolar şunlardır:

 • TS-9758, TS-9759, TS-9760'a uygun harmonize kablolar: Sabit tesislerde kullanılan, normal ve hafif işletme şartlarına dayanıklı kablolardır.(NYA, NYAF, NYFAF, NYFAZ, NYBUY…)
 • TS-9760,TS-9765'e uygun harmonize kablolar: Hareketli tesislerde katlanılan, normal ve hafif işletme şartlarına dayanıklı kablolardır. (NYMHY, H05VV-F, H03VH-H…)
 • TS-9765,TS-9767'ye uygun harmonize kablolar; Hareketli tesislerde kullanılan, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolardır. (H07RN-F, NYRY)
 • TS-212,TS-1618,TS-2742'ye uygun Y tipi kablolar: Sabit tesislerde kullanılan, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolardır.(YW, YVMV….)

Bunlar dışında kuvvet tesisatlarında;

 • Her türlü hava ve iklim şartlarında, başta gemiler olmak üzere bütün deniz araçlarında kullanılan (MGG ve FMGCG tipi kablolar)
 • Asansör kabloları (YSLTK-JZ, H07VVH2-F..)
 • XLPE yalıtkanlı kablolar (YE3V, YE3MV, YE3ŞV…) kullanılmaktadır.

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

Bir kuvvet tesisatı için kablo seçimi yaparken “ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLER YÖNETMELİĞİ’nin” 58. Maddesinde belirtilen şartlar göz önüne alınarak tesisata en uygun kablo seçilmelidir. Modül sonunda bu maddeleri bulabilirsiniz.

1.3. Kuvvet Tesisatının Döşenme Yöntemleri

Kuvvet tesisatı kablo döşemesinde; işyerinin çalışmasının sürekli ve kesintisiz olması, çıkabilecek arızalardan diğer makinelerin etkilenmemesi, ilerde yapılabilecek yenilik ve değişiklikler dikkate alınmalı ve her makinenin beslemesi dağıtım tablolarından ayrı ayrı yapılmalıdır. Bu ölçütlere göre; fabrika ve atölye gibi yerlerde kuvvet tesisatının beslemeleri sıva altından çekilmiş boru içinden döşemesi pek kullanılmaz.

Kuvvet tesisatlarında kullanılan kablo döşeme şekilleri şunlardır:

 • Duvar üzerine yapılan tesisatlar
 • Tavana monte edilen kanallarla yapılan tesisat
 • Yerden beton kanal içine yapılan tesisat
 • Busbar kanal ile yapılan baralı dağıtım tesisatı. Şimdi sırasıyla inceleyelim;

1.3.1. Duvardan Döşeme Çeşitleri ve Yapım Gereçleri Özellikleri

Daha çok küçük işletmelerde tezgahların duvara yakın olduğu durumlarda bu tip tesisatlar yapılmaktadır. Duvar üzerine yapılan tesisatlarda antigron kablolar (NVV-YVV veye NV), kroşe veya ray kroşeler ile duvara direkt olarak ya da konsollar üzerinde taşınarak döşenir.

• Kroşelerle Tesisatın Yapımı

Kablolar, duvara yerleştirilen takozlara kroşelerle tutturulur. Kroşeler arası açıklık kablo kesitine göre değişmekle beraber 80 cm’yi geçmemelidir (Şekil 1.1).

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

8

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

• Konsollarla Tesisatın Yapımı

Kablolar, duvara yerleştirilen takozlara konsollarla tutturulur. Konsollar arası açıklık kablo kesitine göre değişmekle beraber 80 cm’yi geçmemelidir. Şekil 1.3’te çeşitli duvar

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

Ray tipi kanalları, şekil 1.3 ve 1.4’te görülen duvar konsolları üzerine tutturarakta duvardan döşeme yapılabilir. Duvara yatay olarak yapılan kablo döşemelerinde dayanaklar arası en az 40 cm olmalıdır.

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

• Kanallarla Tesisatın Yapımı

• PVC Kanallarla Tesisatın Yapımı

Kablo, duvar yüzeyine monte edilen PVC kablo kanalları içerisinden geçirilerek döşenir. Delikli ve deliksiz tiplerde yapılan kablo kanallarının, bağlantı elemanları PVC’ den, destek konsolu ve taşıyıcılar paslanmaz çelik veya PVC den üretilir. PVC kablo kanalları tavana ve duvara montaj yapılabilir. Az sayıda ve küçük kesitli kabloların taşınmasında kullanılır, örneğin; konsol aralığı 1,50 m maksimum ısı 40°C olduğunda genişliği 100 mm ve kanal yüksekliği 60 mm olan kanalın taşıyabileceği yük 20 kg/m, 300 x 60 olan kanalın taşıyabileceği yük 33 kg/m dir.

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

• Sac veya Alüminyum Kanallarla Tesisatın Yapımı

Kablo, duvar yüzeyine monte edilen sac ve alüminyum kablo kanalları içerisinden geçirilerek yapılır. Delikli ve deliksiz tiplerde, kullanım ortamlarının özelliğine göre standart ve ağır hizmet tiplerinde, uzunlukları 2000-2400-3000 mm, genişlikleri 50-100-150-200- 250-300-400-500-600 mm, yükseklikleri 25-50-75-35-40-60-100 mm ve sac kalınlığı 1,0-1,2-1,5-2,0 mm ölçülerinde üretilir. Ayrıca, özel ölçülerde kanal üretimide

yapılmaktadır. Kablo kanalları, bağlantı elemanları (köşe dönüşleri, T-X bağlantılar, ayarlanabilir dönüşler, redüksiyonlar vb.) ve aksesuarları da (kablo koruma plakaları, kapak,

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

1.3.2. Kuvvet Tesisatının Tavandan Kanal ile Yapımı

Kablo taşıma (kanal) sistemleri, kabloların dağıtım ve taşınmasına kolaylıklar ve ekonomik çözümler getirmiştir. Tavana monte edilen kanallar içerisinde kablolar taşınır. Pratik ve kullanışlı olduklarından çok tercih edilen bir sistemdir. Kanallar birbirlerine cıvata ile monte edildiklerinden istenildiği kadar döşenebilir. Yeni bir tesisat eklaneceğinde ve herhangi bir arızaya müdahalede kolaylık sağlar. Kabloların kanallardan tezgahlara inişi için galvaniz kaplı veya çelik borular kullanılır. Sac kanallar yerine sert plastikten yapılmış kanallar da kullanılmaya başlanmıştır.

Tavandan kanallarla yapılan tesisatın çok çeşitli modülleri ve şekilleri vardır. (Resim 1.6) Kablo merdivenleri, tel örgülü kanallar, delikli ve deliksiz kanallar bunlara örnek olarak verilebilir.

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

(a) (b) Resim 1.6: Tavandan yapılan kuvvet tesisatı modülleri (tel örgü ve delikli kablo kanalları)

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

Üzerinde toz birikmemesi ve kabloların kolaylıkla soğutulması istenilen çimento ve hazır beton fabrikaları gibi ortamlarda “Tel Örgü Kanallar” kullanılır.

1.3.3. Kuvvet Tesisatının Yerden Beton Kanaldan Yapımı

Makine ve tezgâh sayısı fazla olan atölye ve fabrikalarda beton kanallar içinde yapılan tesisat, işletme güvenliği ve görünüm açısından istenilen bir sistemdir.

Beton kanalların derinliği 30 cm ve genişlikleri de 30-100 cm arasında yapılır. Beton kanal genişliğinin tespitinde, (n) kablo sayısı ve (d) kablo çapı dikkate alınır. Kanalın iç yüzeyi sıvanır, zemine veya yanlara kabloların yerleştirilmesi için tahta altlıklar ile metal konsollar konur. Kanal kapakları, en az 5 mm’lik baklavalı saclardan yapılarak 40x40x4 mm’lik köşebentli kanal ağızlarına yerleştirilir. Kanal kapağı betondan da yapılabilir. Kapak sağlam olmalı ve kapakların üst yüzü döşemeyle aynı seviyede olmalıdır.

Büro tipi işyerleriyle lâboratuvar gibi, tesisatın zeminden gitmesi istenen yerlerde de dekoratif döşeme altı kablo kanalları kullanılır. Resim 1.9’da bir örneğini görebilirsiniz.

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

Kanalların belirli noktalarına su tahliye delikleri konularak, tahliye noktalarına doğru eğimli yapılması gerekir.

Bu metodun işçiliği fazla, maliyeti pahalıdır. Güvenli çalışma sağlar. Zemindeki sac kapağın esnemesi, beton kapağın çatlaması veya kırılması, atölye içinde ağır malzeme ve gereçlerin taşınmasında sakınca yaratır.

1.3.4. Kuvvet Tesisatının Busbar Kanal ile Yapımı

1.3.4.1. Tanımı

Busbar, elektrik enerjisinin dağıtım ve taşınması için tasarlanmış prefabrik ve modüler bir sistemdir. Genel yapısı metal bir gövde içerisinde, standartlara uygun olarak, alüminyum yada bakır iletkenlerin izolasyon malzemeleri ve ortamları ile birleşmesinden oluşur.

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

1.3.4.2. Busbar Sistemlerinin Bazı Avantajları

 • Yüksek mekanik ve elektriksel dayanımı vardır.
 • Makine yerinin yaklaşık belirlenmesi ile projelendirme yapılabilir.
 • Makinelere enerji iletimini anında sağlamak mümkündür.
 • İşletmede her türlü değişiklik ve ekin hızla yapılabilme olanağı vardır.
 • İşyerlerini düzensiz ve dağınık kablo karışıklığından kurtarır.
 • Sistemde hareketli kablo bulunmadığından kabloya bağlı arıza ve kaza ihtimallerini ortadan kaldırır.
 • Özel bakım gerektirmez, modüller kolayca sökülüp takılabilir, gerektiğinde bütünüyle taşınabilir.
 • Montajı çok basittir. Kablolu sisteme göre montajda % 60 tasarruf sağlar.
 • Sistemde enerji varken, kutu takılı değilse, akım alma deliklerinde elektrik yoktur.
 • Akım alma kutusunun kapağı, emniyet kolu sayesinde üzerinde enerji varken açılmaz.
 • Galvanizli sac, gövde topraklama hattı görevi yapar.
 • Ek noktalarından veya çıkış prizlerinden akım alma imkanı verir.
 • Busbar sistemi dışarıdan bir yangına maruz kaldığında sistem yanmaz ve alevi yürütmez.
 • Sistem Halojen Free’dir. Zehirli gaz çıkarmaz.
 • İsteğe bağlı olarak IP 54 koruma sınıfına sahiptir.

1.3.4.3. Kullanım Yerleri

Büyük sanayi tesisleri, gökdelenler, tekstil ve konfeksiyon sektörü, otomotiv sektörü, tersaneler, oteller, alışveriş merkezleri, atölyeler, lâboratuvarlar, asma tavanlar, yükseltilmiş döşemeler, depolar, garajlar, hipermarketler, iş merkezleri, vinç ve kreynlerde kullanılan aydınlatma ve kuvvet tesisatları ile benzeri iş yerleri ve alanlarda busbar kanal sistemleri ile kuvvet tesisatları döşenebilmektedir.

1.3.4.4. Yapım Gereçleri

Busbar sistemi, elektrik taşıyıcı kalay ile kaplanmış alüminyum ya da bakır bara iletkenlerinin izole edilerek metal bir gövde içerisine yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Busbar sistemi muhafazası galvaniz saçtan profil makinasında şekillendirerek birbirine kenetlenmiş ve mekanik dayanıklılığı artırılmıştır. Ayrıca kenet yerleri soğuk perçinle sıkıştırılmış böylece mekanik darbeye karşı güçlendirilmiştir. İletkenler bazı çeşitlerinde PVC izolelidir.

Busbar sistemlerinin parçalarını; dış gövde, iletkenler, modüler yapı elemanları ve çıkış kutuları olarak sıralayabiliriz. Kısaca açıklayalım:

A- Dış Gövde

Genellikle galvanizli sactan imal edilen dış gövde, topraklama iletkeni olarak kullanılabilir. İhtiyaçlara göre ve gelişen teknoloji ile birlikte galvanizli sactan imal edilen dış gövde Epoksi Polyester sınıfı elektrostatik toz fırın boya ile boyanabilmektedir. Ayrıca alüminyum gövdeli busbar imalatları da yapılabilmektedir.

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

B- İletkenler

Busbar sistemlerinde Alüminyum (Al) ya da Bakır (Cu) iletkenler kullanılabilir. Alüminyum iletkenler gerekli ön işlemlerden geçirilerek önce Nikel, daha sonra Kalay ile kaplanarak kullanılır. Bakır’a göre aynı akım taşıma kapasitesi için daha kalın kesitli alüminyum iletkenler kullanılır.

Alüminyum iletkenli busbar sistemleri hafif olmaları, kolay montaj edilebilir olmaları ve çok ekonomik olmaları nedeniyle Dünya’da en çok tercih edilen sistemlerdir. Bakır iletkenli sistemlerde ise bakır iletkenler kalay ile kaplanır. Bazı ağır sanayi tesislerinde ve otomotiv tesislerindeki punto kaynak makinaları beslemelerinde bakır iletkenli busbar sistemleri tercih edilir. Bakır iletkenli busbar sistemleri alüminyum iletkenli sistemlere göre biraz daha küçük ebatlardadır. Ayrıca 25 A. – 100 A. arası sistemler standart olarak sadece bakır iletkenli olarak imal edilmektedirler.

C-Modüler Yapı Elemanları

Busbar sistemleri genellikle 160 A’e kadar düz dağıtım hatları göz önüne alınarak tasarlanır. Özel ihtiyaçlar gerektirdiğinde dönüş modülleri imal edilir. 160 A. ve üstü busbar sistemleri için ise binanın fiziksel yapısına uygun yerleşimler için Yatay ve Dikey dönüş modülleri, Redüksiyon ve T bağlantı modülleri, Yatay ve dikey hatlarda genleşme (Dilatasyon) modülleri, Ofset modülleri, Trafo ve Pano bağlantı modülleri ile Fleksible bağlantı elemanları tasarlanmıştır.

D- Çıkış Kutuları

Plug-in busbar sisteminden sistem enerjili iken busbarın gövdesindeki priz noktalarından enerji kesilmeden çıkış alınabilir. Bu sistem 10 A’den 400 A’e kadar sağlıklı bir şekilde kullanılır. Daha büyük yükler için ise civatalı bolt-on adı verilen çıkış kutuları kullanılmalıdır. Bu kutular genellikle ek noktalarına yerleştirilir. Çıkış kutuları sistemin ihtiyacına göre, sigortalı yük kesicili, W otomatlı ya da kompakt şalterli olarak kullanılabilir.

1.3.4.5. Standart Boyutları

İletken sayısı L1, L2, L3, N+Pe 4 iletkenlidir. Nötr iletken kesiti faz iletkenlerine eşittir; topraklama olarak gövde kullanılmıştır. Bazı türlerinde kanal içinde aralıklı olarak yerleştirilen yalıtkan darbeye dayanıklı alev almaz malzeme ile desteklenen tarak içine yerleştirilen bakır iletkenlerle tamamlanmıştır. İletken sayısı L1, L2, L3, N+Pe 4 veya 5 iletkenli imal edilir.

‹Standart üretim 4 iletken + gövde topraklıdır.

Busbar sisteminin uzun düz ve konfigürasyon bir yapıya sahip olması mükemmel bir dayanıklılık verir. Kanalda viprasyon olması durumunda aydınlatma gibi mekanik yüklere tolere edilir. Kanalların yüksek mekanik dayanıklılığa sahip olması askı vidalama merkezlerinin 6 metre ‘ye kadar çıkmasını sağlar. Bunu yaparken asılacak yüklere dikkat etmek gerekir. Tek bir vidanın sıkılması ile hat boyunca topraklanmayı sağlar.

1.3.4.6. Busbar Sistemlerin Akım Taşıma Kapasiteleri

Kullanılacak busbar sisteminin akım değeri, eş zamanlılık faktörü, yüklerin güçleri ve gerilim düşümüne bağlı olarak seçilir. Kuvvet tesisatının yükleri ve bu yüklerin çekeceği akımlar bizim hangi tip busbar sistem çeşidini seçmemiz gerektiği konusunda fikir verir. Busbarların akım taşıma kapasiteleri çeşitlerine göre farklıdır. Şimdi kullanıldığı yerlere göre busbar çeşitlerini inceleyerek, bunların ne kadar akım taşıma kapasitesine sahip olduklarını öğrenelim.

1.3.4.7. Kullanıldıkları Yerlere Göre Busbar Sistem Çeşitleri

Busbar sistemleri kullanım alanlarına ve imalat tekniklerine göre birkaç farklı grupta ele alınabilir. Kullanım alanlarına göre sınıflandırıldığında;

A- Feeder (İletim) Busbar Sistemleri

Feeder Busbar Sistemi elektrik enerjisinin trafodan ana pano beslemesi veya jeneratör panosu gibi bir noktadan başka bir noktaya mümkün olan en düşük gerilim düşümü ile verimli taşınabilmesi için tasarlanmış modüler enerji iletim sistemidir. Genel olarak endüstriyel uygulamalarda yatay enerji taşıma hattı olarak kullanılır. Sistem üzerinden çıkış alınmaz. Trafo–ana dağıtım panosu arasındaki ana besleme hatları, panolar arasındaki kuplaj hatları, jeneratör panosu ile ana dağıtım panosu arasındaki besleme hatları ve bir tesisteki yüksek güçlü bir bölge panosunun ana merkezden beslenmesi örnek uygulama alanı olarak gösterilebilir. Busbar sistemi trafo ve pano gibi ünitelere bağlantı modülleri ile bağlanılır.

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

Feeder Busbar Sistemleri 800 – 6000 A. arası akım değerlerinde imal edilir.

B-Bolt-On /Plug-İn (Enerji Dağıtım) Busbar Sistemleri

Bolt-On ve Plug-İn Busbar Sistemleri, busbar gövdesi üzerine takılan akım alma çıkış kutuları ile enerji alınmasını sağlayan dağıtım busbar sistemleridir. Bir güzergah boyunca yerleştirilen busbar sistemi üzerinden çıkış kutuları ile akım alınarak yükler, makinalar ya da bölge panoları beslenir. Busbar sistemleri ana panodan direkt bağlantıyla ya da kablo ile besleme modülü ile beslenir.

• Bolt-On Busbar Sistemi

Busbar sisteminin modüler ek noktaları üzerinden akım alma çıkış kutuları ile enerji alınmasına imkan veren busbar sistemleridir. Busbar sisteminin enerjisi kesilerek ek civatası açılır. Busbar ek noktası çıkış kutusu takılmasına imkan veren özel yuvalara sahiptir. Ek noktasına 160 A. – 1000 A. arasında akım alma kapasitesine sahip çıkış kutuları takılarak güvenli bir şekilde enerji alınır. Bu çıkış alma yönteminde sistemin enerjisinin kesilmesi, açılan civatanın çıkış kutusu monte edildikten sonra tekrar sıkılması gerekmektedir. Bolt-on busbar sistemleri 800 – 6000 A. arası akım değerlerinde imal edilir.

• Plug-İn Busbar Sistemi

Busbar sisteminin gövdesi üzerindeki akım alma (Plug-in çıkış) pencereleri üzerinden akım alma çıkış kutuları ile enerji alınmasına imkan veren busbar sistemleridir. Busbar sisteminin enerjisinin kesilmesine gerek kalmadan Plug-in çıkış pencerelerine 32 A.– 400

A. arasında akım alma kapasitesine sahip çıkış kutuları takılarak güvenli bir şekilde enerji alınır. Bu tip busbar öncelikle sık makine yerleşiminin olduğu ve makine parkurunun yer değiştirebileceği, genişleyebileceği endüstriyel tesisler için düşünülmüştür. Fakat daha sonraları priz noktalarının sık olmasının getirdiği avantaj, fiziki boyutlarının küçük olması ve gerilim düşümlerinin mümkün olan en düşük seviyelerde tutulması nedenleri ile yüksek katlı binalarda dikey şaft enerji dağıtımında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Plug-in busbar sistemleri çeşitli boyutlardaki endüstriyel tesislerin ve binaların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 40 A. ile 5000 A. arası akım değerlerinde imal edilirler. Busbar çıkış kutuları ise kullanım alanına göre WL otomatlı, SYK sigortalı yük kesici şalterli ya da kompakt şalterli olarak imal edilir.

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

C-Aydınlatma Dağıtımı Busbar Sistemleri

Aydınlatma dağıtım busbarları tesislerdeki aydınlatma armatürlerinin beslenmesi için tasarlanmış prefabrik aydınlatma dağıtım sistemleridir. Armatürlerin montajını, bakımını ve yer değiştirmesini yapmak çok pratik ve kolaydır. Busbar gövdesi üzerindeki çıkış noktalarına takılan armatür çıkış fişleri ile aydınlatma üniteleri beslenir. Uygun faz sırasına ait çıkış fişi seçilerek faz gruplaması yada dengeli yükleme imkanı sağlanır. Ayrıca basit ve modüler armatür askı klipsleri ile armatürler busbar gövdesine taşıtılır. Aydınlatma dağıtım busbarları genellikle 25 A. ile 40 A. arasında akım değerlerinde imal edilir.

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

D-Trolley Busbar Sistemleri

Hareketli enerji ihtiyacı olan sistemler için geliştirilmişlerdir. Taşıma sisteminin hareketli olduğu Tavan ve duvar Vinç sistemleri ile aparatların hareketli olduğu tekstil kesim masalarında enerji beslemesi amacı ile kullanılır. Sistemlerin ihtiyacınagöre3,4veya 7 iletkenli olarak 35 A. ile 500 A. arasında akım değerlerinde imal edilirler.

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

1.3.4.8. Busbar Kanal Döşeme İşlem Sırası

  • Busbar sistemleri bütün elektrik tesisatlarında olduğu gibi projelendirilir. Sistemin tasarımında şu ölçütler göz önüne alınmalıdır:
   • Sisteme bağlanacak yüklerin güçleri ve yaklaşık yerleri
   • Eş zamanlılık kat sayısı
   • Transformatörün güçleri ve kısa devre akımları
   • Diğer dağıtım sistemleri (ısı, buhar, su vb.) ile koordinasyonu
   • Proje üzerinde tasarlanan sistemin güzergâh (geçek) planının oluşturulması
   • Plana göre askı tiplerinin belirlenmesi
   • Gerekiyorsa sistemin diğer busbar sistemi ile entegre edilmesi
  • Busbar sistemi ön proje tasarımı yapılır. Ön proje tasarımının yapılabilmesi için aşağıdaki bilgilere ihtiyaç vardır:
   • Mimari plan üzerinde şaft yerleşimi ve ölçüleri
   • Kat yükseklikleri ve döşeme kalınlıkları
   • Her kat için gereken çıkış kutusu ve sayısı
   • Dikey hattın besleme şekli (busbar veya kablo )

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

Yatay Dikey

 • Belirlenen projeler gereğince seçilen busbar sistem elemanları birbirine monte edilir.
  • Kolay ve hızlı montaj üç aşamada yapılır:
   • İki busbarı bağlamak için bir busbar kenetleyici terminale yerleştirilir.
   • Terminal bloğunu sıkıştırmak için 12 mm’lik bir somun anahtarı kullanılır.
   • Montaj için herhangi bir uzman takım anahtarı veya ustalık gerekmez.
 • Busbar kanal döşeme işleminde en son dağıtım ve şalt panolarının baralara bağlantısı yapılmalıdır.

kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri

Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmelikleri temin edilerek ilgili maddeleri okunmalıdır.

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik