BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
Bu sayfa için arana bazı kelimeler : Kuvvet tesisatı bakım ve onarımı, Kuvvet tesisatı bakım ve onarımı nasıl yapılır, Kuvvet Tesisi Bakım Onarımında Kullanılan Araç Gereçler, ölçü aletlerini ve yapıları, kompazasyonda kondansatör ölçme tekniği, el aletleri ve görevleri, kuvvet tesisatı bakım onarımını yapmak, akıllı tahta tesisatı montajı nasıl yapılır, aydınlatma tesisatı bakım ve onarımı, kuvvetli akım tesisatı arıza, ka-el görüntülü zil arızaları, oto elektrik tesisatı kontrolü nasıl yapılır, kapasitemetre arıza bakım, yeraltı kablolarının onarımını yapmak, voltmetre ölçümünde kaçak nasıl anlaşılır, kuvvet tesisatı nerelerde kullanılır, dagıtım panolarının bakım onarımını yapmak, yapı kuvvet tesisatı bakım onarımı, fren test cihazlarında kullanılan kuvvet sensörü, kuvvet tesısatı bakım onarımı, topraklama ölçüm aleti nedir nasil calisir, bir devrede topraklama tesisatı olup olmadığı nasıl anlaşılır, araçlarda aydınlatma ve ikaz sistemindeki rolenin görevleri, bir tesisatta topraklama tesisatının olup olmadığını nasıl anlarız, yeraltı kablolarının onarımını yapmak, bir tesisatta topraklama olup olmadığı avometre kullanarak anlayabilirmiyiz, yeraltı kablo güzergahı belirlemesi nedir, elektrik dağıtım panosu anahtarı kimde olmalı, aydınlatma tesisatında kullanılan kablo özellikleri, pano ampermetre bağlantı şeması, tesisatlarda sağlamlık ve yalıtlanlık kontrolü nasıl

Kuvvet tesisatı bakım ve onarımı

KUVVET TESİSATI BAKIM ONARIMI

5.1. Kuvvet Tesisi Bakım Onarımında Kullanılan Araç Gereçler

5.1.1. Çeşitleri Yapıları ve BağlantıŞekilleri

Teknisyenlerin alet takımının büyüklüğü, yapacağı bakım ve onarım faaliyetine bağlı olacaktır. Aletlerin seçimi, bakımı ve kullanım bilgisi teknisyen için son derece önemlidir. Kötü işçilik ve iş kazaları, genellikle el aletlerinin eksikliği ve yanlış kullanımından kaynaklanır.

kuvvet tesisatı bakım onarımı

Teknisyenler; el aletleri, elektrikli ölçü aletleri, kaynak-lehim teçhizatı, v.b. çalışırlar. Bakım ve onarımcının ihtiyaç duyduğu basit el aletlerine ait bir listede şunlar vardır:

Anahtarlar (çeşitli tip ve ebatlarda), pense, kerpeten, yankeski, kargaburun, su terazisi, metal makası, tornavida (çeşitli tip ve ebatlarda), çekiç, tokmak (plastik, tahta, kauçuk), demir testeresi, fırça, eğe, şeritmetre ve el mezurası, mikrometre ve kumpas, ampermetre, voltmetre, avometre, pensampermetre, meger, çektirme, kablo sıyırıcılar, kablo papucu sıkma pensi, kablo makası, kablo dış kılıf soyma bıçağı (jokarı), çakı, bıçak yada maket bıçağı, koaks kablo sıyırma aleti, havya (çeşitli tiplerde), matkaplar-oyuk açıcılar-breyzler, seyyar uzatma kablo rulosu, yalıtkanlar (izolebantlar, kablo yalıtkan boruları vs.), kılavuz (susta)

kuvvet tesisatı bakım onarımı kuvvet tesisatı bakım onarımı

Makine veya sistemde mümkün olan en kısa sürede arızanın bulunması ve arıza oluşmadan önlenmesi çok önemlidir. Mekanik arızalar, teknik nitelikte olmayan kimseler tarafından da anlaşılabilecek kadar barizdir. Elektriki arızalar daha gizlidir. Arıza belirtileri sistemi kullananlar tarafından fark edilir. Elektrik arızaların bulunması ve arıza uyarıları ölçme ile gerçekleşir. Elektrikli alıcıların düzgün bir şekilde çalışmalarını kontrol etmek ve gerekli ayarlamaları yapmak için alıcının akımını, gerilimini, gücünü, direncini vb. ölçmek gerekir. Ölçme ile elektrik sistemlerinin arızalarının bulunmasında ve onarılmasında bize en büyük yardımcı ölçü aletleridir.

Şimdi kuvvet tesislerinin bakım onarımında kullanılan çeşitli ölçü aletlerini ve yapılarını inceleyelim

• Voltmetre ile Gerilim Ölçme

Doğru ve alternatif akım elektrik devrelerinin gerilimini ölçen aletlere voltmetre denir. Devreye paralel bağlanırlar. Voltmetrenin çalışmasını sağlayan bobin teli ince kesitli ve sarım sayısı fazladır.

kuvvet tesisatı bakım onarımı

• Ampermetre ile Akım Ölçme

Elektrikte akım şiddetini ölçen aletlere ampermetre denir. Alıcılara seri bağlanırlar. Ampermetrelerin çalışmasını sağlayan bobin teli kalın ve sarım sayısı azdır. İç dirençleri küçüktür.

kuvvet tesisatı bakım onarımı

• Ohmmetre ile Direnç Ölçme

Elektrik devrelerinde akım, gerilim ve direnç ölçen aletlere avometre denir. Amper, volt ve ohrn büyüklüklerinin baş harfleri olan A-V-0 bir araya getirilerek alete avometre adı verilmiştir. Bazı avometreler akım, gerilim, dirençten başka kondansatör kapasitesi, endüktans, frekans, ısı vb. değerler ile transistor testi, diyot testi, büzer (sesli ikaz) gibi donanımları olan çeşitli avometreler piyasada bulunmaktadır. Avometre ile ölçme yapmadan önce alet iyice tanınmalı. Avometrenin hangi birimleri ölçtüğü, bu birimlerden ne kadar ölçtüğü, ayrıca durum anahtarından başka seçici anahtar var mı? Varsa görevi nedir? Bunlar

kuvvet tesisatı bakım onarımı

• Yalıtkanlık Direncinin Ölçülmesi (megerler)

Elektrik tesislerinde yalıtkanlık direnci meger ile ölçülür. Analog megerlerde manyeto kolu sayesinde gerilim üretme işlemi yapılabilmektedir. Üretilen gerilim yapılmış bir tesisata verilir ise tesisatın yalıtkanlık direnci ölçülebilir. Bu ölçü aletleri gerçekte özel olarak üretilmiş portatif ohm metrelerdir. Megerlerde yaklaşık 1000 volt gerilim üretebilen bir doğru akım dinamosu mevcuttur.

kuvvet tesisatı bakım onarımı kuvvet tesisatı bakım onarımı

115

Bunlar dışında bakım ve onarımda; Devir ölçen takometreler, frekans ölçen frekansmetreler ve güç ölçen sayaçlar arıza bulma ve kontrol amaçlı kullanılırlar.

5.2. Arıza Tespiti Yöntemleri

Arıza veya bozukluk, bir tesisin veya makinenin normal olarak yapması gereken fonksiyonu normal verimde yerine getirmemesi olarak tanımlanır.

Bir sistem veya ekipmanda olan arızanın mümkün olan en kısa sürede teşhisinin doğru yapılması önemlidir. Arızanın çabuk bulunabilmesi için bakım elemanının sistemi hakkında yeterli bilgi, tecrübe ve deneyime sahip olması gerekir. Sistemde arıza teşhisinin aslı mantıktır. Arızanın belirtileri ve sistemin diyagramı mantıklı bir yaklaşımla değerlendirilirse bakım elemanı da iyi bir beceri eğitimine sahipse arıza ile arasındaki yol kısa olacaktır. Arıza bulmada mantıklı sıra takibi yapılıp, bu sıralama birbirine bağlandığında arızanın bulunmasında bir temel oluşturacaktır. Şimdi sırasıyla inceleyelim;

• Tesisatın Genel Yapısıİle İlgili Bilgi Toplama

Arıza tespiti ve onarımı için yapılacak ilk işlem tesisatın genel yapısı ile ilgili bilgi toplamaktır. Eğer temin edilebilirse tesisatın projesi, arıza bulmamız konusunda bize kolaylık sağlayacaktır.

Bakım ve onarım yapacak kimsenin, tespit edilmek istenen arızaların nedenlerinin, arıza belirtilerinin ve arıza tiplerinin farkında olması gerekmektedir. Tesisatlarda kullanılan araç ve gereçlerin çalışma prensiplerini tanımalı ve bir arıza durumunda, arıza ile ilgili çeşitli fikirler yürütebilmelidir.

Pek çok durumda, arıza birden fazla arıza belirtisiyle kendini göstermektedir. Bu yüzden muayene işlevi bütün olası arıza belirtilerine yönelik olarak yürütülmelidir. Sizlere arızalı duruma yaklaşırken iki yol öneriyoruz;

kuvvet tesisatı bakım onarımı

Bakım ve onarım yapacak kişinin gerekli bilgi ve beceri eğitimini almış olması konusu önemlidir. Çünkü ehliyeti ve yetkisi olmayan kişilerin yapacakları hatalar geri dönülmez sonuçlar doğurabilir. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının: Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik maddeleri, elektrik ile ilgili arıza bakım ve onarım yapacak kişilerin hangi eğitimleri almış olmaları gerektiğini açıkça belirtmiştir.

• Arıza Belirtilerinin Tespiti

Arızanın nerede olduğu ve ne sebepten kaynaklandığı hakkında fikir yürütmeden önce arıza belirtilerinin tespit edilmesi gerekir. Sistemin giriş ve çıkışları analiz edilir ve bunların norm değerleri de bilinirse; sistemin durumu değerlendirilebilir veya herhangi bir arıza olduğuna karar verilebilir.

• Arızanın Lokalize Edilmesi

Yukarıda saydığımız arıza belirtilerinin kesin olarak hangisi olduğunu tespit etmek için çeşitli ölçüm ve muayenelerin yapılması, arızanın giderilmesinin ön

kuvvet tesisatı bakım onarımı

koşuludur. Çünkü arızanın neden ve nereden kaynaklandığını bilmeden onarılması da olanaksızdır.

Arıza nereden kaynaklanıyor? Alıcılar mı? Tesisat mı? Şalter, kablo, fiş, klemens veya diğer çevre birimlerinden mi?

• Ölçme

Akım, gerilim, direnç, güç, iş, frekans, kazanç gibi değerleri ölçmesini bilmeyen bir teknik elemanın onarım ve îmalat işlerini yapması mümkün değildir.

• Arıza Sebebinin Belirlenmesi ve Giderilmesi

Her arızanın bir veya daha fazla sebebi vardır. Bu sebepler giderilmedikçe arıza tekrar tekrar ortaya çıkabilir. Sadece arızayı bulmak ve gidermek yetmez. Arızanın sebebi belirlenmeli ve önce arıza sebebi ortadan kaldırılmalıdır.

• Arıza Tamir Edilmesi

Arızalı kısım tamir edilir veya değiştirilir. Arıza tamir edildikten sonra tesisatın arızalı kısmının normal şekilde çalıştığından ve hatanın gerçekten giderildiğinden emin olmak için testler yapılmalıdır.

• Tesisatın kontrol edilmesi

Tesisatın normal çalıştığı test edilmelidir. Arızanın giderilmesi sırasında tesisatın başka kısımlarında da arızalar meydana gelebilir. Tesisatın tamamının testinde kullanıcıların hazır bulunması gerekir. Başarılı bir testin ardından sistem, çalıştırılmaya devam edebilir.

kuvvet tesisatı bakım onarımı

5.3. Kuvvet Tesis Kablo ve Kanallarının Onarımını Yapmak

5.3.1. Kabloların Onarımı

Yangın, patlama ve yol bakımı esnasında kuvvet tesisi ve diğer yer altı kablolarında çeşitli arızalar olabilir. Bunların onarımı için yerlerinin tam olarak belirlenmesi gerekir. Arıza genel olarak; iletkenlerin kopması, iletkenler arası kaçak, iletkenden toprağa kaçak şeklinde ortaya çıkar.

Kablo ek yerleri nemden ve rutubetten dolayı arızaya neden olabilirler. Nemden dolayı kablonun direnci düşer. Kablo ek yerlerinde nemden dolayı oksitlenmeler de görülmekte, temassızlıklar oluşmaktadır. Yapılan ölçme sonucu arızalı olan kablo bulunur ve yenisi ile değiştirilir.

Ayrıca tesisatın yapım aşamasında, ek yerlerinde klemens kullanılmaması, eklerin izoleli bantla kapatılması sonucu, ek yerlerinde zamanla temassızlık ya da kısa devre oluşturmaktadır.

Kabloların soket, priz, fiş ya da kablo pabucuyla yapılan bağlantılarında da arıza görülebilir. Soket ve kablo pabucu bağlantıları uygun pense ile yapılmalıdır.

kuvvet tesisatı bakım onarımı

Arızanın tayininde ilk yapılacak iş; önce arızanın cinsini tespit etmek, sonra uygulanacak metodu seçmektir. Kablo arıza tespitinde şu işlemler takip edilmelidir;

• Sistemin Şebeke Geriliminden Ayırınız.

Herhangi bir elektrik devresinde bir işlem yapılacağında, bir elektrik çarpması riskine karşı, sistemin ana besleme ile irtibatı kesilmelidir. Sistemi ana beslemeden (şebeke ceryanı) şalter ya da düzeneği devre uçları “açık” pozisyonda (akım geçmez) kilitlenebilir olmalıdır. Diğer bir önlem, sigortalar sökülüp güvenli bir yere koyulmasıdır. İşin sorumlusu kimselerin bilgisi dışında devreye elektrik verilmemesinden emin olunmak üzere önlem alınmalıdır. Sigortalar, şalterler kapatılmadan (elektrik kesilmeden) sökülmemeli veya değiştirilmemelidir.

• Gözle Muayene Yapınız.

Tesisatta kullanılan elektrik donanımının ilgili standartlara uygun olup olmadığı (marka, işaret, kalite belgesi veya damgası) veya doğru seçilip seçilmediği ve tesisatın standartlara uygun inşa edilip edilmediği gözle muayene edilmelidir.

Bütün bağlantıların sağlam bir şekilde yapılıp yapılmadığı, kablo ve elemanların güvenli şekilde bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilmelidir. Sigorta ve diğer koruyucu cihazların doğru seçilip seçilmediğine de bakılır.

Çekilen kabloların ihtiyaç duyulandan uzun olmamasına dikkat edilmelidir. Bu kablolar gelip geçilen yol üstünden kaldırılmalı ve klipslerle tespit edilmelidir. Kablolar, ısı kaynaklarından veya hasar görme ihtimali olan yerlerden uzak döşenmelidir. Topraklama bağlantı elemanları ve ilave topraklama bağlantıları emniyet açısından kontrol edilmelidir.

Anahtarlar, sigorta ve benzeri elemanlar doğru şekilde etiketlenmelidir. Kullanıcıya, tesisat ve tesisatın kullanımı hakkındaki bilgiler sağlanmalıdır.

• Tesisatı Test Ediniz.

Tesisatın test edilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki konular kontrol edilmelidir;

 • Ana ve ilave topraklamalar dahil, koruyucu iletkenlerin sürekliliği
 • Yalıtım direnci (kablo izolasyonu)
 • Kutup bağlantıları

kuvvet tesisatı bakım onarımı

 1. Adım: Cihazın bir ucunu uzunca bir iletken kablo ile müşteri topraklama terminaline (yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi) bağlayınız.
  1. Adım: Sürekliliği kontrol cihazının diğer ucuna da kısa bir iletken kablo bağlayıp, cihazla beraber kontrol noktalarına götür; Tesisatta bulunan anahtar kutusu, priz çıkışı gibi elemanların koruyucu iletken bağlantı noktaları (T) ile kontak kurarak elemanları test ediniz (Şekil 5.4).
   • Arızalı olduğu anlaşılan iletkenin her iki ucu bağlı bulunduğu yerden sökülür.
   • Hatlarda kopma olup olmadığını anlamak için de şekil-5.5'te görüldüğü gibi iletkenlerin sonlarındaki uçlar birbirine bağlanarak topraklanır. Dirençleri, ohmmetre ile ölçülür. Direnç sonsuz bir değer gösterirse iletkenin kopuk olduğu anlaşılır. Ölçme, bir voltmetre ve batarya ile yapılmışsa iletkenlerin şekil-5.6'da A ile gösterilen kısmına batarya ve voltmetre bağlanır. 1,2,3,4 uçları ayrı, ayrı ölçülür. Yapılan ölçmede, voltmetre bir değer göstermezse iletkenin kopuk olduğu anlaşılır.

kuvvet tesisatı bakım onarımı kuvvet tesisatı bakım onarımı

Şekil-5.5: İletken kopukluk testi Şekil-5.6: Kısa devre ve toprak kaçak testi

• Kablo iletkenlerinin birbirine olan dirençleri ile toprakla temas dirençleri ayrı ayrı, yalıtkanlık muayene aleti ile veya bir voltmetre, bil batarya kullanılarak ölçülür (Şekil-5.5).

Bu deneyi yaparken iletkenlerin diğer uçları, toprakla ve birbirleriyle temas halinde olmamalıdır. Eğer yalıtım direnci çok küçük çıkarsa, hatlar arasında kısa devre durumu var demektir. İletkenlerin kendi aralarında ölçümü yapılır. Ölçme, voltmetre ve batarya ile yapılıyorsa, voltmetre değer gösterdiğinde, etkenlerde toprakla veya birbiri ile temas var demektir.

• Arızanın Giderilmesi

Kablo arızalarındaki duruma göre ya kablo değişimi yapılır ya da arızalı kısımlara ek yapılır. Kuvvet tesisatındaki alıcıların gücü, işletme şartları, ekonomi gibi faktörler arızaya nasıl müdahale etmemiz gerektiği konusunda bize fikir verir.

Kablo arızalarında genellikle eklemeler yapılır;

İki kablo birleştirildiğinde ek noktasının su, nem ve kimyasal maddelere karşı yalıtılmasının yanısıra dış etkilere karşı mekanik dayanımının oldukça iyi olması gerekir. Enerji kablolarında yapılan ek ve başlıkların uzun ömürlü olması ve sistemin diğer bölümlerine zarar vermemesi açısından sızdırmazlık faktörü ön plana çıkmaktadır.

kuvvet tesisatı bakım onarımı kuvvet tesisatı bakım onarımı

*
Kablolar gerekli şekilde başlıklara takıldığı veya ek kutusunda eklendiğinde, başlık veya ek kutusu içi, erimiş yalıtkanla (ziftle) doldurulur (Resim 5.7).
*
Kablo üreticileri elektrik kablolarının imalatında plastik içerikli kılıflar veya izolasyon

kuvvet tesisatı bakım onarımı

malzemeleri kullanmaktadırlar. Bunlar içinde;

 • PVC (polvinyl chloride)
 • PE (Polyethylene)
 • PP (Polypropylene)
 • Sentetik lastik en çok kullanılanlarıdır.

kuvvet tesisatı bakım onarımı

Tüm bu plastikler yanabilir malzemelerdir. Dolayısı ile elektriksel olarak çıkan bir yangında (kısa devre, aşırı yük gibi) ortaya çıkan alev bu kablolar üzerinde çok hızlı bir şekilde yürür ve yayılır. Bu arada sıcaklıkla eriyerek yere düşen plastikler düştükleri yerdeki komşu yanıcı maddelere bulaşarak onları da tutuşturur ve yangının daha da büyümesine neden olurlar. Elektrik tesislerinde izolasyon, işte bu temel nedenler dolayısı ile tesisatların ve yangın bölgelerindeki geçişlerin bir disiplin altında belli yangın alanları yapılarak bölümlendirilmesi gerekmektedir. Bu bölümlendirmelerde özel olarak imal edilerek yangına karşı dayanıklı olan, sıcaklık ve ateş ile karşılaştığında karşı direnç gösteren “Yangın Geciktirici Sistemler” kullanılmalıdır.

kuvvet tesisatı bakım onarımı kuvvet tesisatı bakım onarımı

5.3.2. Kanalların Onarımı

Busbar kanalların onarımında: ekleme yerlerindeki cıvata somunlarının gevşemesi, darbelere maruz kalan yerler, nemden ve yağmurdan dolayı paslanıp çürümüş yerler tespit edilerek yenisi ile değiştirilir.

Beton kanalların onarımında: kırık ve çatlaklar tespit edilerek içeriye su girmemesi için gereken önlemler alınmalıdır.

Beton kanalların genişliği en az 30 cm, en çok 100 cm olmalıdır çünkü kanal çok geniş olursa üstüne kapatılacak kapak bel verir ve çökebilir. Derinliği ise en az 30 cm olmalıdır. Kanalların üst kenarı 40x40x4 mm’lik köşebentle takviye edilir. Kablo kanallarının ağızları ya baklavalı saçtan(5 mm kalınlığında) veya betondan yapılmış(6 cm kalınlığında) kapaklarla kapatılır. Kablo sayısının çok olması durumunda, kablolar kanalın yan duvarlarına da döşenirler. Kablolar arasında 6 cm’lik aralık bırakılmalıdır.

kuvvet tesisatı bakım onarımıkuvvet tesisatı bakım onarımı

Plastik ve metal kablo kanallarının onarımında: ek yerlerindeki cıvata somunlarının gevşemesi, darbelere maruz kalarak kırılmış ve çatlamış kısımlar, nemden ve yağmurdan dolayı paslanıp çürümüş yerler tespit edilir ve yenisi ile değiştirilerek onarımı yapılır.

kuvvet tesisatı bakım onarımı

5.4. Kuvvet Tesis Panolarının Onarımını Yapmak

Panolar değişik güçte ve tipte yapılırlar. Ana pano, dağıtım ve kumanda panoları gibi faklı çeşitleri vardır. Genel bakımı normal şartlarda en az 6 ayda bir yapılır.

5.4.1. Kuvvet Tesis Panolarının Bakımı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

 • Enerji kesilir.
 • Panoda çalışma yapılırken emniyet topraklaması yapılmalıdır.
 • Şalter, kesici ve sigorta kontak ve yapılarına bakılır.
 • Isıdan dolayı yanan, şekli bozulan parçalar yenilenir.
 • Yükün dağılımının (L1 , L2 , L3 fazlarının) eşit olup olmadığına bakılmalıdır.
 • Yükün dağılımı ölçülürken pens ampermetre veya wattmetre kullanılır.
 • Akım değerlerine göre yapılan ölçümlerde kullanılan malzemenin uygunluğuna da dikkat edilmelidir.
 • Tozlanan , paslanan kısımlar uygun yöntemlerle temizlenir.
 • İletkenlerin klemenslere ve şalterlere bağlandığı kısımlarda yalıtkanın bozulup bozulmadığı kontrol edilir. Gevşeyen kablolar tornavida, pense vb. araçlarla sıkıştırılır.
 • Panonun dış etkenlerle tahrip olmasını engellemek için şartların uygun olup olmadığı kontrol edilir. Su, nem, çarpma vs.lere karşı korunaklı olması sağlanır.
 • Panoda kompazasyon sistemi varsa, kondansatör gruplarının desarj olup olmadığına dikkat edilmelidir.
 • Panolarda (varsa) tel kafeslerin sağlam olup olmadığına bakılır.
 • Havalandırma durumuna bakılır.
 • Kapakların menteşe ve anahtarlarının sağlamlığına bakılır.
 • Panoların bakımı dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. İşlem bittikten sonra panoya enerji verilerek çalışır halde randımanlı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

kuvvet tesisatı bakım onarımı kuvvet tesisatı bakım onarımı

5.4.2. Kuvvet Tesis Panolarının Onarımında Dikkat Edilecek Hususlar

  • Pano arıza lambaları yanıyorsa şunlara bakılır:
   • Panodaki korumalışalter, sigorta ya da bunlara bağlı iletkenlerde arıza var demektir.
   • Bunlardan hangisinde sorun olduğu avometre ile tespit edildikten sonra gereken yapılır.
  • Pano arıza lambası yanmıyorsa ve pano çıkışında enerji yoksa şunlara bakılır:
   • Avometre ile panodaki devre şemasına göre ölçüm yapılarak arıza tespit edilerek düzeltilir.
   • Pano çıkışına tekrar enerji verilir ve sistem çalıştırılır.
 • Enerji çıkış linyelerinden bir alıcı linyesi arızalıysa panodaki uygun bağlı bulunduğu şalter grubuna sırayla bakılır. Arızalı parça tespit edilerek yenisiyle değiştirilir.
 • Arızalı parçalar yenisiyle değiştirilirken üzerindeki etiket değerlerine (özelliklerine) uygun işlemler şemadaki gibi yapılmalıdır. (Bağlantışeması pano üzerinde asılı olmalıdır.)

kuvvet tesisatı bakım onarımı

5.5. Motor Şalterlerinin Onarımını Yapmak

Herhangi bir şalter donanımı üzerinde çalışmaya başlamadan önce, elektrik besleme akımının kesildiğinden ve başka bir devre kesici ile kilitlendiğinden emin olunuz.

Şalterlerin genel bakımı ve onarımışu şekilde yapılmalıdır:

• Kontak yüzeylerinde aşırı aşınma veya karıncalanma olup, olmadığını kontrol ediniz.

Not: Büyük endüstriyel şalterlerde, bazıları gümüş kakmalı, yenilenebilir kontak uçları bulunabilir.

 • Kontak kolu yay mekanizmasının, kontakların çabuk olarak yaylanıp açılma ve kapanma işlevini doğru yaptığından emin olunuz.
 • Şalter kutusunun içindeki kir ve tozları temizleyiniz.
 • Mafsallı noktalara ince tabaka halinde gres sürünüz.

Güvenlik

 • Kontakların üzerine ve yanma hiçbir şekilde gres yağı sürülmemelidir.
 • İşin bitiminde, şalter kutusu kapağının uygun şekilde kilitlendiğinden emin

olunuz. 127

kuvvet tesisatı bakım onarımı

5.6. Kuvvet Tesis Aydınlatmasının Onarımını Yapmak

Kuvvet tesis aydınlatmalarında genellikle fluoresan lambalar, civa buharlı lambalar, sodyum buharlı lambalar ve metal buharlı lambalar kullanıldığını biliyoruz.

Aydınlatma elektrik tesisatının kontrolünde izlenilecek adımlar aşağıda verilmiştir:

 • Aydınlatma kablolarını ve buat bağlantılarını kontrol ediniz; kopmuş veya deforme olmuş kabloları değiştiriniz,
 • Aydınlatma armatürlerini ve lambalarını kontrol ediniz; kırık, çatlak veya yanmış olanlarını yenisi ile değiştiriniz,
 • Lamba bağlantı vidalarını kontrol ederek gevşek olanları sıkınız,
 • Akkor flamanlı lambaları kontrol ederek gevşek olanların duy bağlantılarını sıkınız,
 • Flouresant lambaların balast, starter ve soketlerini kontrol ederek arızalı olanları değiştiriniz,
 • Armatürleri ve lambaları yağ ve tozdan temizleyiniz.
 • Civa buharlı, Metal buharlı ve sodyum buharlı lambalarda da balast ve kondansatörlere bakınız. Avometre ile ölçüm yaparak arızayı tespit ediniz ve arızalı parçayı yenisi ile değiştiriniz.

kuvvet tesisatı bakım onarımı ÖNERİLER

Aydınlatma sistemlerinizi gözden geçirin daha verimli aydınlatma için fırsatları değerlendirin.

Örneğin:

 • Aydınlatma armatürlerinde herhangi bir değişiklik yapılması düşünülmüyorsa 1000 saat/yıldan fazla kullanılmış akkor flamanlı ampuller kompakt floresan ampullerle değiştirilebilir. Armatürde de değişiklik yapılacak ise akkor flamanlı ampuller, floresan tüp lambalarla değiştirilmelidir.
 • Ampullerde değişiklik yapılabiliyor ise, yüksek basınçlı civa buharlı ampullerin yüksek basınçlı sodyum buharlı ampuller ile değiştirilmesi kayda değer olabilir.
 • Çalışılmayan sahalarda aydınlatma için alçak basınçlı sodyum buharlı ampullerin kullanılması her zaman uygundur.
 • Aydınlatma armatürlerinizin değiştirilmesini planlamış iseniz, modern verimli aydınlatma kaynakları ile değiştirilmesinin maliyetini kontrol ediniz. Bu maliyet karşılaştırılmasında uzun ömürlü kaynakların bakım masraflarının daha az olacağını gözönüne alınız.
 • Basit ve düşük masraflı önlemler şunları içerir:
 • Aydınlatma armatürlerini temiz tutunuz.
 • Yapay aydınlatma gereğini azaltmak ve gün ışığından daha fazla yararlanabilmek üzere pencere camlarını düzenli olarak temizleyiniz.
 • Ortam aydınlatmasını gün ışığına göre çalışan fotosellerle kontrol ediniz.
 • Çalışılmayan zamanlarda sadece güvenlik amaçlı yeterli aydınlık sağlayınız.

kuvvet tesisatı bakım onarımı kuvvet tesisatı bakım onarımı kuvvet tesisatı bakım onarımı

5.7. Topraklama Sisteminin Onarımını Yapmak

 • Ana pano ile topraklama barası arasındaki iletkende temassızlık varsa iletkenin irtibat kısımları kontrol edilerek, iletkenliği sağlanır. Bunun için toprak barası ve toprak levha ya da çubuklarının bağlandığı civataları kontrol edilip, varsa oksitlenme ve paslanma gibi sistemde sorun oluşturabilecek durumlar giderilir.
 • Yol çalışmaları, toprak çökmeleri, depremlerde, şantiyelerde topraklama irtibatı tamamen kesilebilir ya da azalabilir. Bu durumlarda irtibatın hasarlı veya noksan kısmı ölçüm aletleri (meger) yardımıyla tespit edilir.
 • Topraklama baralarının maksimum 10 yılda yenilenmesi gerekir. Çünkü bu süre zarfında baraların yapısında bulunan bakırlarda, bozulma olması yüksek bir olasılıktır.
 • Topraklama Sistemi Bakımı
 • Topraklama tesisatını toprak elektrotuna (toprak elektrotu olarak genelde toprağa gömülmüş olarak levha, şerit, boru ve çubuk kullanılır) bağlantı iletkeninden itibaren gözle kontrol ediniz,
 • Toprak elektrotuna bağlanan topraklama iletkenini toprak altında 50cm’ye kadar kopma, kırılma ve korozyon gibi istenmeyen durumlar yönünden kontrol ediniz ve gerekli tedbirleri alınız,
 • Bütün topraklama baralarını ve tellerini kontrol ederek sağlam ve iyi durumda olduğundan emin olunuz,
 • Topraklama bağlantılarını ve klemensleri kontrol ederek gevşek olanları sıkınız,
 • Akım ve gerilim trafolarının sekonder devrelerinin topraklanmış olmasına dikkat ediniz,
 • Topraklama tesisatının tamamını kontrol ederek iyi durumda olduğunu görünüz.
 • Topraklama Ölçümleri

Topraklama ölçümleri megerlerle yapılmaktadır. Bu ölçü aletleri gerçekte özel olarak üretilmiş portatif ohm metrelerdir.

Ayrıca günümüzde değişik firmalarca üretilmiş toprak direncini ölçen elektronik dijital ölçü aletleri kullanılmaktadır. Bu cihazların içerisinde yeterince pil bulunmaktadır. Ölçme yapmak için gerekli akım ve gerilim bu pillerden karşılanır.

Meger ile Topraklama Ölçümü Yapilmasi, Normal (3 Elektrotlu)

 • Şekil 5.9’da gösterildiği gibi bağlantı yapınız.
 • 2/3 elektrot metot düğmesini 3 elektrotlu ölçüm konumuna getiriniz.
 • Topraklama gerilimi aralığı içinde topraklama gerilimini kontrol ediniz.
 • Yardımcı topraklama direnci değerlerini yardımcı topraklama direnci aralığı içinde C ve P için kontrol ediniz.
 • Uygun direnç aralığını kullanarak ölçümü gerçekleştiriniz.
 • Ölçüm düğmesine basılı tutarken direnç kadran düğmesini çevirin ve galvanometre

kuvvet tesisatı bakım onarımı

Meger ile koruma ve işletme topraklamalarının dirençleri ölçüldüğünde, ölçülen değerlerin aşağıdaki değerlere uygun olması gerekir.

 • İşletme topraklaması RB < 2 ohm (2 ohm’dan küçük olmalı)
 • Koruma topraklaması RA (koruma düzeneğine bağlı olarak) oDengelenmişşebekelerde RA < 2 ohm oTrafo merkezlerinde, direklerde RA < 4 ohm oA.G. Ve Y.G. Bağlama tesisleri birleştirildiğinde RA <1ohm oParafudur topraklama direnci RA < 5 ohm

kuvvet tesisatı bakım onarımı

Bakım ve onarım faaliyetinizde tespit ettiğiniz arızaları ve tamir yönteminizi “Arıza bildirim raporuna” yazarak öğretmeninize teslim ediniz.

ARIZA BİLDİRİM ve ONARIM / İŞ FORMU FİŞ NO:
A. ARIZA BİLDİRİMİ
ARIZA YERİ: BİLDİRİMİ YAPANIN ADI SOYADI :…………………………. TARİH/SAAT:…………………………. İMZASI:
ARIZA ÖNCELİĞİ: :EMNİYET :ÇEVRE :KALİTE : KULLANIM
ARIZANIN TANIMI/ ARIZA MESAJI: ARIZA PERYODİK BAKIM DÜZELTİCİ BAKIM ARIZA NO:……..
B. ONARIM BİLDİRİMİ
ONARIMIN BAŞLADIĞI TARİH: ONARIMIN BAŞLADIĞI SAAT:
ONARIMIN BİTTİĞİ TARİH: ONARIMIN BİTTİĞİ SAAT:
ONARIMDA YAPILANLAR
ONARIMI YAPANLAR SÜRELERİ 1………………………… ………………………. İMZALAR ÇALIŞMA ………….. ONARIM SONUNDA ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ ELEKTRİK BAĞLANTILARINDA ANORMALLİK YOK ……… KAYGAN ZEMİN YOK .
2………………………… ………………………. 3………………………… ………………………. 4………………………… ..……………………… ………….. ………….. ………….. AÇISINDAN HERHANGİ BİR PROBLEM OLUP OLMADIĞINI GÖR .……. KİMYASAL SIZINTI YOK ..……. YAKIT/GAZ KAÇAĞI YOK ..……. YAĞ KAÇAĞI YOK ……… SİGORTALAR SAĞLAM ………
ÖNERİLER

Elektrikle ilgili bakım ve onarım faaliyetlerinde, çalışma alanına uyarı levhaları asmalı ve çalışma süresince gerekli tedbirler alınmalıdır. İşinizi yaparken sakin ve sabırlı davranmanız güvenliğiniz açısından önemlidir.

5. 8. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Kabloların döşenmesi ile ilgili yönetmelik maddeleri şunlardır: Madde 58-b. b) Kabloların döşenmesi: 1) Yer altı kablolarının döşendikleri yerler kimyasal, mekanik ve ısıl etkilerden olabildiğince uzak ya da bunlara karşı korunmuş olmalıdır. 2) Kablo ve çevresini yangın tehlikesinden korumak ve yangının yayılmasını önlemek için kablolar yanıcı maddeler üzerine döşenmemelidir. Kabloların varsa jüt tabakaları soyulmalıdır. 3) Yapı girişlerinde kablolar boru içine alınmalı, kablo ile boru arasındaki boşluk elastik silikon yada benzeri bir madde ile doldurulmalıdır. Bu amaçla çimento kullanılamaz. Mekanik darbelerin oluşabileceği durumlarda çelik borular kullanılmalıdır. Çelik borular nerede kullanılırsa kullanılsın üç faz aynı borudan geçirilmelidir. Tek damar olması durumunda anti manyetik malzeme kullanılmalıdır.

e) Kablo yerlerinin işaretlenmesi: Kablo tesisleri bulunan kuruluşlar, bunların yerlerini tam olarak işaretleyerek bu kabloların geçiş güzergahlarını gösteren planları, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyelere, diğer yerlerde de ilgili mülki idare amirliklerine vermelidir. Yer altı kablo güzergahları kaplamasız yerlerde işaretli beton kazıklarla, kaplamalı yerlerde oyulmuş işaretlerle belirtilmelidir. Şöyle ki güzergahı görünmeyen kablolar (mesela hendek içindekiler), kablo güzergahı ve niteliği anlaşılacak şekilde işaretlenmelidir.

Bu çerçevede düz güzergah maksimum 100 m’de bir, ek ve branşman yerleri dönüş noktaları vb. yanılgıyı önleyecek şekilde işaretlenmelidir. Bu işaretler yerine göre beton kazık, pirinç veya döküm levha yada kaldırım kaplamasında oyulmak suretiyle yapılmalıdır. f) Kablo renk kodları TS 6429 standartına uygun olacaktır.

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik