BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
Hidrolik sistem kurmak, HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK, VE Valfi Uygulamaları, Tek Etkili Silindirin Kumandası, Hidrolik Elemanlar, Sızdırma ve kayıpların önlenmesi

Hidrolik sistem kurmak

HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK

3.1. Proje Okuma Bilgisi

3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

hidrolik sistem kurmak

Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri ileri iter. Valfin ilk konumuna gelmesini sağlayınca silindir yer çekimi sayesinde ilk konumuna gelir.

3.1.2. Çift Etkili Silindirin Kumandası

hidrolik sistem kurmak

1-Tek piston kollu çift etkili silindir

2-3/2 yön kontrol valfi

3-Hidrolik pompa

4-Elektrik motoru

5- Filtre

6-Basınçölçer

7-Emniyet valfi

8-Yağ seviye ölçer

9-Depo (tank)

Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 4/2 valfinin B ucundan geçerek valfi geri konumda tutar. Valfin konum değiştirmesini sağladığımızda A ucundan geçen akışkan, silindirin ileri gitmesini sağlar. Valf tekrar konum değiştirdiğinde silindir geri konumuna gelir.

3.1.3. VE Valfi Uygulamaları

Şekildeki hidrolik sistemde 3/2 valflerine beraber basılmadığı sürece silindirimiz ileri hareket etmez. Silindir ileri itildikten sonra valflerden biri ya da ikisine de uygulanan baskı kalkması durumunda silindir, yay sistemi sayesinde geri gelir. Silindirin ileri gitmesini sağlayan hidrolik akışkandır.

hidrolik sistem kurmak

3.1.4. VEYA Valfi Uygulamaları

Pompadan çıkan akışkan, 3/2 yön kontrol valflerine gelir. Yön kontrol valflerinin birine uygulanacak baskı ile veya valfi içindeki mekanizma diğer yöne itilir. Silindirimiz ileri itilir. Bu durum, iki valf için de aynıdır. Silindirimiz yay sistemi sayesinde valfler ilk konumlarına döndüğünde gelen akışkan kesileceğinden geri gelir.

hidrolik sistem kurmak hidrolik sistem kurmak

3.1.5. Birden Fazla Silindirin Kontrolü

hidrolik sistem kurmak

3.1.6. Yol-Adım Diyagramının Çıkarılması

hidrolik sistem kurmak

3.2. Projedeki Hidrolik Elemanlar Listesinin Çıkarılması

Konum numarası Miktarı Adı
0.1 1 Elektrik motoru
0.2 1 Basınç kaynağı
0.3 1 Ayarlanabilen basınç sınırlama valfi
0.4 1 Basınç göstergesi
0.5 1 Yağ seviyesi ölçer
0.6 1 Filtre
1.1 1 Elektro-hidrolik 4/2 yönlendirme valfi
1.0 1 Çift etkili silindir
2.1 1 Elektro-hidrolik 4/2 yönlendirme valfi
2.0 1 Çift etkili silindir

3.3. Bağlama Parçaları

Hidrolik sistemlerde akışkanı tanktan alıcılara taşıyan ve alıcıdan tekrar tanka taşıyan elemanlar ve bunları birleştiren elemanlardır. Bunlar boru, hortum, flanş, kavrama, maşon vb.

Bağlantı elemanları gerekli basınç, debi ve akış hızını sağlayacak şekilde tespit edilmeli; çalışma basıncına dayanacak yapıda olmalıdır.

3.3.1. Hortum Bağlantı Elemanları

1-Vidalı armatür: Hortum için gerekli olan tutma kuvveti, kısımları eksenel doğrultuda birbirleri ile vidalamak suretiyle gerçekleştirilir.

2-Pres armatürü: Hortum için gerekli olan tutma kuvveti, armatürün bir parçasının preslenip şekil değiştirmesiyle gerçekleşir.

3-Telli kelepçe: Hortum için gerekli olan tutma kuvveti, dıştan geçirilen bilezik şeklindeki bir halkanın sıkıştırılması ile gerçekleşir.

4-Bantlı kelepçe: Hortum için gerekli olan tutma kuvveti, kıskacın sıkılması ile gerçekleşir. Yüksek basınçlar için uygun değildir.

5-Geçmeli armatür: Üzerinde vidaya benzer dişler bulunan boru şeklindeki bir elemanın hortuma geçirilmesi ile hortumda oluşan şekil değiştirme kuvvetleri tutucu kuvveti oluşturur. Yüksek basınçlar için uygun değildir.

3.3.2. Boru Bağlantı Elemanları

1-Flanş: Flanşın boruya bağlanması, kaynak veya cıvata ile sağlanır. Büyük çaplı borularda kullanılır.

hidrolik sistem kurmakhidrolik sistem kurmak hidrolik sistem kurmak

1. Sızdırma ve kayıpların önlenmesi

Hidrolik elemanlarda yağ kaçakları sebebiyle oluşan yağ kayıplarını önlemek için sızdırmazlık elemanları kullanılır. Sistemdeki akışkanın azalması, basınç kayıplarına neden olur. Bu da verimi düşürür.

Genel olarak hareketsiz kısımlar arasına statik sızdırmazlık elemanları ve hareketli kısımlar arasına dinamik sızdırmazlık elemanları yerleştirilir. A-Statik sızdırmazlık elemanları

1-Contalar: Flanş ve kapaklarda kullanılır. 2-O-Halkası: Silindir gövdesinde kullanılır.

B-Dinamik sızdırmazlık elemanları 1-Toz keçeleri: Piston koluna dış ortamdan yapışan tozları temizler. 2-Piston kolu keçeleri: Silindir içindeki basınçlı akının piston kolu tarafından dışarı sızmasını engeller. 3-Piston keçeleri: Silindirin her iki tarafında basınç farkı yaratan piston keçesi, verimli hareketin oluşumuna yardımcı olur.

hidrolik sistem kurmak

3.4. Boru ve Hortumlar

3.4.1. Boru ve Hortumların Yapısı ve Çeşitleri

3.4.1.1. Hidrolik Devrelerde Kullanılan Borular ve Normları

Boru hattı için DIN 2391’e göre dikişsiz hassas borular kullanılır.Boruların et kalınlığı, hattaki maksimum basınç ve ani basınç artmaları için düşünülen bir emniyet faktörü dikkate alınarak belirlenir.

hidrolik sistem kurmak

Borulardan oluşan hatlarda; dirsekler ve açılı bağlantı yerlerinde kayıpların fazla olmaması, diğer taraftan boyutlandırmanın makul sınırlar içerisinde kalması için aşağıda verilen akış hızlarının aşılmaması gerekir.

Basınç hattı: İşletme basıncı 50 bara kadar :4,0 m/s İşletme basıncı 100 bara kadar :4,5 m/s İşletme basıncı 150 bara kadar :5,0 m/s İşletme basıncı 200 bara kadar :5,5 m/s İşletme basıncı 300 bara kadar :6,0 m/s

Emme hattı :1,5 m/s Dönüş hattı :2,0 m/s

3.4.1.2. Hidrolik Sistemlerde Kullanılan Hortumlar ve Normları

Hortumlar, hareketli hidrolik devre elemanların birbirine bağlanmasında kullanılır.Hortumların yüksek esneme kabiliyetleri olduğu için sistem basıncının sık sık değiştiği, sıcaklık farkının yüksek olduğu durumlarda kullanılması uygundur. Hortumlar, sentetik kauçuktan yapılır.

hidrolik sistem kurmak

• Hidrolik hortumun Yapısı

hidrolik sistem kurmakhidrolik sistem kurmak

2-Basıç taşıyıcı, çelik telden

3-Üst tabaka, polyuretan/polyester-elastomerden

3.4.2. Boru Çapının Hesaplanması

Hidrolik devrede kullanılacak boruların çaplarını hesaplarken; çalışma basıncı, akış hızı ve pompanın debisi dikkate alınır. Bu değerler biliniyorsa boruların iç çapı aşağıdaki formülle bulunur:

Q=Vxd/2L d=?21xQ

V Q= Akışkanın debisi (litre/dk.) V= Akış hızı (metre/saniye)

d= Boru iç çapı (mm)

3.4.3. Boru Bağlantılarında Dikkat Edilecek Noktalar

 • Boruların iç yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır.
 • Boru bağlantılarında sızdırmazlık sağlanmalıdır.
 • Mümkün olduğunca tek parça boru kullanılmalıdır.
 • Kullanılacak borular, çalışma basıncını karşılayabilmelidir.
 • Boruların et kalınlığı ve iç çapları, istenen debi ve basıncı sağlayabilmelidir.
 • Borularda titreşimi önlemek için belirli aralıklarla kelepçeler yardımıyla sabitlenmelidir.
 • Borulara uygun kavis verilerek bükülmeli ve keskin köşelerden kaçınılmalıdır.
 • Emiş boru hattı kısa olmalıdır.
 • Borularda ısıl genleşme dikkate alınmalıdır.
 • Emiş ve dönüş hattı boruları, minimum seviyenin altında olmalıdır.
 • Farklı çapta boru kullanılmamalıdır.
TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik