BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
Hidrolik devre tasarımı yapmak, Hidrolik devre tasarımı çizimi, Hidrolik Devre Elemanları İle Sistemin Planlanması, Hidrolik devre çizimi kuralları, hidrolik 

Hidrolik devre tasarımı yapmak

HİDROLİK DEVRE TASARIMI YAPMAK

2.1. Hidrolik Devre Çizim Bilgisi

hidrolik devre tasarımı yapmak

2.1.1. Hidrolik Devre Çizimlerinde Elemanların Numaralandırılması

Grupların numaralandırılması

Grup 0:Enerji besleme biriminin tüm elemanları Grup 1.,2.,3.,: Her silindir için bir grup numarası

Sırayla numara sistemi

.0 : İş elemanı 1.0, 2.0 gibi .1 : Son kontrol elemanı 1.1, 2.1 gibi .4 : İş elemanının ileri hareketini etkileyen tüm elemanlar (çift rakamlar) 1.2, 1.4, 2.2 gibi .3;5 : İş elemanının geri hareketini etkileyen tüm elemanlar (tek rakamlar) 1.3, 1.5, 2.3 gibi .01.02. : İş elemanı ile son konum elemanı arasındaki elemanlar 1.01, 1.02 gibi

2.1.2. Fonksiyon Blok Diyagramı

Kontrol tekniğinde hareketlerin birbiri ile bağlantılı olarak akışını göstermede kullanılır.

2.1.3. Hidrolik Devre Çizim Kuralları

Altta enerji besleme birimi, ortada enerji kontrol birimi, üstte tahrik birimi yerleştirilir. Yönlendirme valfleri, mümkün olduğunca yatay çizilir. İletim hatları, doğrusal ve kesişmeyecek şekilde çizilmelidir. Elemanların ilk konumları gösterilmelidir. Birden fazla iş elemanı var ise her iş elemanı, ayrı bir kontrol zinciri olarak ele alınmalıdır.

hidrolik devre tasarımı yapmak

2.2. Hidrolik Kumanda Bilgisi

2.2.1. Konuma Bağlı Kontrol

hidrolik devre tasarımı yapmak

İşi yapacak olan makinenin durumunu, konuşşeklini gösteren şekildir. Örnek bir konuma bağlı kontrol için şekil yukarıda gösterilmiştir.

2.2.2. Hıza Bağlı Kontrol

Hidrolik silindir ya da motorun istenilen hız ya da devirde dönmesini bu değerleri istenildiğinde değiştirmek için ayarlanabilir akış kontrol valfleri kullanılır.

hidrolik devre tasarımı yapmakhidrolik devre tasarımı yapmak

2.2.3. Saymaya Bağlı Kontrol

Sayıcı röle kullanılarak istenilen sayma işlemi gerçekleştirilir. Silindir çıkışına bağlanacak kızıl ötesi sensör, manyetik sensör, optik sensör, indüktif sensör, kapasitif sensörlerden her-hangi birinden alınan palsler, sayıcı röleye iletilir. Sayma işlemi gerçekleştirilir. Sensör, ayarlanan değeri sayınca elektromanyetik kumandalı valfin enerjisini keser ve sistem durur.

2.2.4. Zamana Bağlı Kontrol

Zaman sayıcı akış kontrol valfleri ayarlanarak zaman ayarı da gerçekleştirilir.

2.2.5. Basınca Bağlı Kontrol

Basınca bağlı kontrol, basınç ayar valfleriyle gerçekleştirilir. Bu valfle gelen basınç değeri, istenilen değere düşürülür ve basınç sabit tutulur. Sıkma ve bağlama işlerinde basıncın sabit kalması istenir.

2.2.6. Kontrol Problemlerinin Çözümünde Uygulanacak Yöntemler

  1. Kontrol, hangi işlemleri yerine getirmesi gerekiyor. Bunlar belirlenir. Bunun için şu sorulara cevap aranır: i.Hareket türü (doğrusal-döner hareket) ii.İş elemanı sayısı iii.Hareketlerin birlikte etkisi
  2. İstenilen kuvvetlerden veya momentlerden, hızlardan veya devir sayısından gerekli olan hacimsel debi ve basınç bulunur. Enerji besleme birimi hesaplanır.
 1. Hidrolik devre elemanları seçilir. Seçmeye silindir ve motorlardan başlanır ve boyutları belirlenir. Devre şeması çizilir. Parça listesi çıkarılır. Parçalar numaralandırılır.
 2. Devre şemasına ve yapım için takip edilecek sıra numarasına göre yapıma başlanır. Burada güvenlik çok önemlidir. Boru ve hortum bağlantıları gerçekleştirilir. Cihazlar, verilen değerlere ayarlanır.
  1. Sistem çalıştırılmadan önce bağlantılar ve yapı elamanları son defa kontrol edilir. Sistem işletmeye aşağıdaki işlemler yapılarak alınır:
   • Yağ miktarı kontrol edilmelidir. Filtre kullanılmalıdır.
   • Tahrik motorunun dönme yönü kontrol edilir.
   • Valfler, başlangıç konumuna alınmalıdır.
   • Basınç kontrol ve akış kontrol valfleri küçük değerlere ayarlanmalıdır.
   • Sistemin havası alınmalıdır.
   • Akışkan seviyesi, tekrar kontrol edilmelidir.
   • İlk işlemin testi, düşürülmüş basınç ve hacimsel debi ile yapılmalıdır.
   • İşletme değerleri ayarlanmalıdır.
   • Bundan sonra işlemlerin testine ve ölçmelere başlanabilir.

2.3. Teknik Proje Bilgisi

2.3.1. Hidrolik Devre Elemanlarıİle Sistemin Planlanması

Sistemin hangi işlemleri yerine getirmesi gerekiyor? Bunlar belirlenir. Bunun için şu sorulara cevap aranır:

 • Hareket türü (doğrusal-döner hareket)
 • İş elemanı sayısı
 • Hareketlerin birlikte etkisi

İstenilen kuvvetlerden veya momentlerden, hızlardan veya devir sayısından gerekli olan hacimsel debi ve basınç bulunur. Bu şekilde enerji besleme birimi hesaplanır. Sistem hakkında gerekli teorik bilgi edinilmelidir.

Elde edilen değerlerden hidrolik elemanlar seçilir. Seçmeye silindir veya motorla başlanır. İstenilen kuvvet veya momentten gerekli yüzey büyüklüğü ve böylece iş makinesinin boyutları belirlenir. İstenilen hız veya devir sayısından gerekli hacimsel debi bulunur.

2.3.2. Basit Evre Şemalarının Çizimi

Devre şemasının çiziminde hidrolik semboller ve B 1'de öğrendiğimiz kuralları dikkate almalıyız. Devre şemasını tekrar kontrol ederiz. Kullanılan elemanlara ait teknik bilgiler ve tanıtıcı numaralarla tamamlanması gerekir. Cihazların ayarlanmasına ilişkin değerler devre şemasında belirtilmelidir.

2.3.3. Devre Şemasının Analizi ve Kurulması

Parça listesi hazırlanır. Devre şemasına ve yapım için takip edilecek sıra numarasına göre yapıma başlanır. Burada güvenlik çok önemlidir. Boru ve hortum bağlantıları gerçekleştirilir. Cihazlar verilen değerlere ayarlanır. Sistem çalıştırılmadan önce bağlantılar ve yapı elemanları son defa kontrol edilir. Sistem, işletmeye aşağıdaki işlemler yapılarak alınır:

 • Yağ miktarı kontrol edilmelidir. Filitre kullanılmalıdır.
 • Tahrik motorunun dönme yönü kontrol edilir.
 • Valfler, başlangıç konumuna alınmalıdır.
 • Basınç kontrol ve akış kontrol valfleri, küçük değerlere ayarlanmalıdır.
 • Sistemin havası alınmalıdır.
 • Akışkan seviyesi, tekrar kontrol edilmelidir.
 • İlk işlemin testi, düşürülmüş basınç ve hacimsel debi ile yapılmalıdır.
 • İşletme değerleri ayarlanmalıdır.
 • Bundan sonra işlemlerin testine ve ölçmelere başlanabilir.

2.3.4. Yol-Adım Diyagramının Çizilmesi

Birden fazla silindirin kullanıldığı sistemlerde silindirlerin hareketlerini gösteren diyagramdır. Sistem tasarısı yapılırken önce bu plan yapılır. Elemanlar buna göre yerleştirilir. Diyagram çizilirken şunlara dikkat edilir:

 • Silindir hareketleri, tabloya göre daha kalın çizilmelidir.
 • Her silindire bir numara verilmelidir.
 • Silindirin ileri hareketi, 0’dan 1’e eğik çizgiyle gösterilir.
 • Silindirin sabit konumları yatay çizgiyle gösterilir.
 • Silindirin geri hareketi, 1’den 0’a eğik çizgiyle gösterilir.

01 234 56 7 1

0

1.SİLİNDİR 1 0

2.SİLİNDİR

hidrolik devre tasarımı yapmak

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik