BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
Görüntülü zil tesisatı, Görüntülü zil tesisatı şeması, apartmanlarda görüntülü zil tesisatı, Görüntülü zil tesisatı devre şeması, kameralı zil tesisatı kurulumu, proje, kapi zili nasil sökülür, goruntlu ev zil, iki sesli kapı zili nasıl bağlanır, audıo görüntülü çift zilli diafon, audıo dt8 görüntülü diafon şeması, diyafon tesisatı şeması, hoparlörlü apartman kapı zili butonu, binalarda görüntülü zil sistemleri, 3 kablo birbirine nasıl montaj yapılır, 8 ile çalişan görüntülü diafon, elektrik tesisatında diafon ve zil sortileri, kameralı dıyafon tesısatı

Görüntülü zil tesisatı

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ HABERLEŞME

1.1. Apartman Sesli Haberleşme Sistemi

1.1.1. Tanımı

Apartman sesli haberleşme sistemi; apartmanlarda oturan daire sahiplerinin kapı ile kapıcı ile görüşebildiği, kapıyı ve merdiven otomatiğini daire içinden açabildiği, bas konuş bırak dinle şubelerden oluşan, gizlilik özelliği bulunan bir bina iletişim aracıdır.

haberleşme tesisatı

a. Diyafon Tipi b. Telefon Tipi Resim 1.1: Değişik tiplerdeki apartman sesli konuşma sistemleri

Böylece hem rahatlık hem de güvenlik sağlanabildiği bu sistemler hem telefon tipinde hem de diyafon tipinde olabilmektedir (Resim 1.1).

1.1.2. Elemanları ve Yapıları

Sistem santrali (pano ile şube arasındaki irtibatı sağlar), dış kapı konuşma paneli (daire sayısı ve varsa kapıcı zil butonlarından oluşur, butoniyer de denir), daire konuşma ünitesi (daire sayısı kadar kullanılır şube de denmektedir) ve güç kaynağı apartman sesli haberleşme tesisatının elemanlarını teşkil eder. Bir apartman için kurulan sesli haberleşme tesisatında; daire ile dış kapı arası, daire ile kapıcı arası, kapıcı ile dış kapı arası görüşme yapılabilir ve dış kapı otomatiğini açma görevi de vardır. Ayrıca daireler arası konuşma da yapabilen geliştirilmiş konuşma sistemleri de mevcuttur. Santralli ve santralsiz modelleri de bulunmaktadır. Abone sayısına göre santral seçilmelidir.

haberleşme tesisatı

1.1.3. Çalışma Esasları

Piyasadaki çoğu firmanın üretmiş olduğu apartman sesli haberleşme sistemleri değişik yapı ve şekilde üretilmiş olup bunların çalışma esasları sistemin özelliğine göre farklılık göstermektedir. Ancak genel çalışma esasları aynıdır.

Bilgi işaretinin elektriksel anlamda gönderilip alınması aşağıdaki temel adımları içermektedir.

 • Bilgi işaretine ait kaynak, gönderici terminalde ya üretilerek ya da dönüştürülerek elektriksel bilgi işaretine çevrilir.
 • Elektriksel bilgi işareti düzenlenerek (modüle edilerek) belirli bir frekansta iletim için uygun bir biçime dönüştürülür.
 • Düzenlenmiş bilgi işareti, iletkenler ya da hava boyunca elektromagnetik dalgalar yardımıyla gönderilir.
 • Yayılan ve iletilen işaretler alıcı tarafta ters düzenleme ile (demodüle edilerek) orijinal bilgi işareti şeklinde elde edilir.

Haberleşme, bu şekilde modüle edilmiş bir işaretin iletim ortamına verilmesi ile başlar. Bilgi işaretini yeniden elde etmek üzere, alıcı tarafta demodülasyon denen bir işleme gerek vardır. İdeal şartlar altında bile bilgi işaretinin tamamen aynısı demodülasyon sonucu elde edilemez. Bu sebeple, bilgi işaretinin tıpa tıp aynısı yerine, aslına yakın bir biçimi yeterli sayılmaktadır.

1.1.4. Bağlantı Prensip Şeması

haberleşme tesisatı

Şekil 1.1: Sistem bağlantışeması Not: Bağlantışekilleri firmalara göre değişiklik göstermektedir.

 

 

1.1.5. Montaj ve İletken Bağlantılarının Yapılması

1.1.5.1. Tesisatında Kullanılan Elemanlar

 • Daire sayısı kadar konuşma ünitesi
 • 1 Adet sistem santrali
 • Daire sayısı kadar buton ihtiva eden hoparlörlü zil buton panosu
 • Tesisat ölçüsü kadar diyafon kablosu

Konuşma Ünitesi Kablo Bağlantıları

haberleşme tesisatı

Şekil 1.2: Konuşma birimi kablo bağlantı yerleri Not: Şubelerden merkeze çekilecek kablolar 2×0,75 veya blendajlı kablo olmalıdır.

haberleşme tesisatı

Ürünün Duvara Montajı

 • Kutunun içinden çıkan şablonun işaretli yerlerinden ?6mm elmas uçlu matkap ile ?7mm’lik dübelin gireceği derinlikte deliniz.
 • Dübelleri yerine takınız.
 • 3,5x22mm vidaları duvar yüzeyinden yaklaşık 5mm yüksekte kalacak şekilde vidalayınız.
 • Kabloları kutunun içinde verilen montaj talimatına göre uygun klemenslere bağladıktan sonra cihazı duvara asınız.

Sistem santrali

haberleşme tesisatı

Montaj Raya montaj şekli

Kutu raya W otomat gibi takılır sökülür.

Duvara montaj şekli

Santralin klemens kapaklarını sökünüz.

• Alt ve üst klemens sırasında bulunan İki adet montaj deliğinden delik yerlerini işaretleyiniz.

• 6mm’lik elmas uç ile delikleri açıp kutu içindeki vida ve dübellerle santralin montajını yapınız.

Bağlantı

Santralın montajı tamamlandıktan sonra santral kutusu içinde bulunan şemaya göre tüm bağlantılar yapılır ve önce 220 daha sonra diğer klemens koruma kapakları takılır.

ZİL BUTON PANELİ

görüntülü zil tesisatı

Panonun anahtarla açılması: anahtarı kilit mekanizmasına taktığınızda üst kısım kilidi açılacaktır. Aynı işlemi alt kısmada uygulayarak alt kilidi de açınız (Şekil 1.5).

Panonun açılması: Kilitleri açılan panonun ön gövdesini sağa doğru çekiniz (Şekil 1.5).

Panonun arka kapağının ön kapaktan ayrılması: Arka kapağı duvara rahat vidalayabilmeniz için önce iki kapağı birbirinden ayırmanız gerekir. Üst mafsalı ok yönünde (2A) mafsal kanaldan çıkana dek çekiniz. Aynı işlemi (2B) için uygulayınız (Şekil 1.6).

görüntülü zil tesisatıgörüntülü zil tesisatı

Arka profilin duvara yerleştirilmesi: Mafsallar ön tarafa gelecek şekilde duvara yaslayınız. Panoyu sabitleyeceğiniz duvarın düz olmasına dikkat ediniz. Arka kapak ile duvar arasına, fazla kabloları gizlemek için duvara ince bir kanal açabilirsiniz.

Arka profilin duvara montajlanması: Dübeli duvara sabitleyip kabloları deliklerden çıkardıktan sonra vidayla arka kapağı alt ve üst deliklerden vidalayınız. Duvarın engebeli olması durumunda vidaları gevşeterek arka kapağın eğilmemesini sağlayınız. İki kapı panelinin yan yana takılacağı durumlarda, iki arka kapak arasında 6mm boşluk bırakılması gerekmektedir (Şekil 1.7).

Mafsalların takılması: Şekil 1.6’daki yönün ters yönünde mafsalları kanallara yerleştiriniz.

görüntülü zil tesisatı

Kapı panosundan dairelere giden zil dönüşü teli, paneldeki klemenslere, uçları bükülerek takılmalıdır. Ses ayarı için pot anahtarı pano içinde verilmektedir (Şekil 1.8).

Panonun kapatılması: ön gövdeyi arka kapak üstüne gelecek şekilde ok yönünde hareket ettirerek kapatın. Kilitler kapanacaktır (Şekil 1.8).

görüntülü zil tesisatı

Etiketliğin sol köşesine bastırınız (Şekil 1.9 solda). Etiketliği şekildeki gibi basılı iken sola itiniz (Şekil 1.9 ortada). Etiketliği sağ taraftan kendinize doğru çekiniz ve çıkartınız (Şekil 1.9 sağda). Etiketliğin arka kısmında bulunan ikinci parçayı sağ veya sol girintisinden ince bir cisim

vasıtasıyla çıkartınız. Etiketlik içindeki etiketi çıkarınız. Etikete bilgiyi yazınız ve aynı

işlemleri tersten uygulayarak etiketliği yerine takınız (Şekil 1.10).

görüntülü zil tesisatı

Diyafon Kablosu

Bu kablolar bina içi tesisatlarda dahili haberleşme ve ses sistemlerinde ve de diyafon sistemlerinde kullanılır.

görüntülü zil tesisatı

1.1.5.2. İşlem Sırası

 • Bağlantışeması incelenir.
 • Kullanılacak kablo seçilir.
 • İletkenler çekilir.
 • Sesli haberleşme sistemi elemanları yerlerine montajı yapılır.

1.1.5.3. Dikkat Edilecek Hususlar

 • Bağlantıları yaparken kablo uçlarını 5 mm’den fazla sıyırmayınız.
 • Montaj yaparken, kablo renkleri ile terminal renklerinin birbiriyle uyuşmasına dikkat ediniz.
 • Bağlantışemasında gösterilenden başka kablo bağlamayınız (Santral ve şubeler arasında bağlantının özelliğine göre Resim 1.3’te görülen DT-8 sekiz damarlı diafon kablosu kullanılmalıdır.).
 • Boru tesisatı döşenirken anahtar kasası yerden yaklaşık 150cm olmalıdır.
 • Tesisatta kullanılan boruların çapı daire sayısı da göz önüne alınarak en az 14mm olmalıdır.
 • Kapı ve merdiven otomatiğini çalıştırmak için, santrala en yakın kapı ve merdiven otomatiği litlerinden paralel ikişer adet kablo çekilerek santraldaki ilgili klemenslere bağlanmalıdır.

1.2. Apartman Görüntülü Haberleşme Sistemi

1.2.1. Tanımı

Apartman görüntülü haberleşme sistemi; gelen ziyaretçiyi görmek, içeri almadan karşılıklı konuşmak ve aynı anda resmini kaydetmek için kullanılan sistemlerdir. Bunun yanı sıra hafıza modülü ilavesiyle apartman sakini evde yokken eve gelen kişileri saat ve tarih ile birlikte kaydedebilme özelliğine sahip çeşitli modelleri de bulunmaktadır (Resim 1.4).

görüntülü zil tesisatı

a. Diyafon tipi b. Telefon tipi Resim 1.4: Değişik tiplerdeki apartman görüntülü konuşma sistemleri

1.2.2. Elemanları ve Yapıları

Apartman sesli haberleşme sistemlerinden farklı olarak, görüntülü haberleşmenin sağlanabilmesi için bina içinde bulunan konuşma ünitesi monitörlü ve dış kapı konuşma paneli de kameralı olmalıdır. Bir apartman için kurulan görüntülü haberleşme tesisatı; dış kapıyı görmemize, dış kapı ve kapıcı ile konuşmamıza, dış kapı otomatiği ve merdiven otomatiğini de açma işlemlerini yapmamıza imkân sağlayan çeşitli tip ve modelleri vardır. Görüntülü diafon sistemlerinde kullanılan zil panellerinde 1 adet kamera bulunur ve kapı önüngeki kişinin görüntüsünü, monitörlü kapı diyafonundan izlememizi sağlar. Kameraların yanında bulunan kızıl ötesi led diyotlar gece karanlığında da net bir görüntü almanızı sağlar.

Tüm zil panellerinde bulunan fotoseller, akşamları gelen misafirin etiket okuyabilmesi için aydınlatma sağlar.

görüntülü zil tesisatıgörüntülü zil tesisatıgörüntülü zil tesisatı

1.3. Çalışma Esasları

Apartmanlarda sesli haberleşme konusunda da belirtildiği gibi her sistemin çalışma özelliği birbirinden farklılık göstermektedir. Ancak genel çalışma esasları aynıdır.

1.3.1. Bağlantı Prensip Şeması

görüntülü zil tesisatıgörüntülü zil tesisatı

Not: Bağlantışekilleri firmalara göre değişiklik göstermektedir.

1.3.2. Montaj ve İletken Bağlantılarının Yapışması

1.3.2.1. Tesisatında Kullanılan Elemanlar

 • Daire sayısı kadar görüntülü konuşma ünitesi (Şube)
 • 1 Adet sistem santralı (Pano ile şube arasındaki irtibatı sağlar. Tüm fonksiyonları çalıştırır.)
 • Daire sayısı kadar buton ihtiva eden hoparlörlü ve kameralı zil buton panosu (Daire sayısı kadar ve varsa kapıcı zil butonlarından oluşur)
 • Güç kaynağı
 • Tesisat ölçüsü kadar diyafon kablosu
 • Gerektiği yerde kullanılmak üzere koaksiyel kablo

1.3.2.2. İşlem Sırası

 • Bağlantışeması incelenir.
 • Kullanılacak kablo seçilir.
 • İletkenler çekilir.
 • Görüntülü haberleşme sistemi elemanları yerlerine montajı yapılır.

1.3.2.3. Dikkat Edilecek Hususlar

 • Bağlantıları yaparken kablo uçlarını gerektiğinden fazla sıyırmayınız.
 • Montaj yaparken, kablo renkleri ile terminal renklerinin birbiriyle uyuşmasına dikkat ediniz.
 • Bağlantışemasında gösterilenden başka kablo bağlamayınız (Şema üzerindeki uyarıları göz önüne alınız).
 • Tesisatta kullanılan boruların çapı daire sayısı da göz önüne alınarak en az 14mm olmalıdır.
TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik