BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
Elekrtohidrolik birden fazla silindirin kontrolü, elektrohidrolik Paralel Bağlantılı Devreler ve Uygulaması, Hidrolik Devre Şeması, Seri Bağlantılı Devreler ve Uygulaması

Elektrohidrolik birden fazla silindirin kontrolü

BİRDEN FAZLA SİLİNDİRİN KONTROLÜ

4.1. Paralel Bağlantılı Devreler ve Uygulaması

Şekil 4.2’deki devrede iki adet çift etkili silindir bulunmaktadır. Bir adet 4/2 selenoid yön kontrol valfi silindirleri aynı anda ileri ve aynı anda geri yönde hareket ettirmektedir. Sistem giriş basıncı dışarıdan kontrollü basınç sınırlama valfi ile sabit tutmaktadır.

4.1.1. Çalışma Diyagramı

Selenoid valfe enerji verildiğinde akışkan 1. ve 2. Silindire aynı anda gider. Çünkü 1. ve 2. silindir paralel bağlanmıştır. Iki silindir birden ileri yönde hareket etmeye başlar. Çalışma diyagramından görüleceği gibi 1. Silindir’in hareket hızı 2. Silindir’den daha fazladır. Bunun sebebi 2. Silindir’e etki eden yükün daha fazla olamasıdır. Selenoid valfin enerjisi kesildiği anda silindirler geri yönde hareket ederler. Geri yönde 2. Silindirin yükü fazla olduğu için hareket hızı da fazla olur.

birden fazla silindirin kontrolü

0-5 Saniye’de silindirler ileri yönde hareket etmişlerdir. 1. Silindirin daha hızlı ileri yönde hareket ettiği görülmektedir. Bunun sebebi 2. Silindire etki eden yükün daha fazla seçilmesindendir.

5-10 saniyede selenoid bobinine enerji verildiğinde silindirler geri yönde hareket etmişdir. Fakat bu sefer 2. Silindirin tepki hızı 1. Silindirden daha fazladır. Çünkü 2. Silindire daha, fazla yük etki etmektedir

10-20 saniyede işlem tekrar ettirilmiştir.

4.1.2. Hidrolik Devre Şeması

Hidrolik devrede birbirine paralel bağlı iki adet çift etkili silindir, 4/3 selenoid yön kontrol valfi, tanktan çıkan basıncı kontrol için basınç sınırlama valfi kullanılmıştır (Şekil 4.2). Selenoid valfin bobinine her enerji verildiğinde silindirlerin ikisi birden aynı yönde ve aynı zamanda ileri ve geri hareket ederler. Zira silindirler paralel bağlıdır.

birden fazla silindirin kontrolü

4.1.3. Elektrik Devre Şeması

birden fazla silindirin kontrolü

Şekil 4.3’teki elektrik devresinde selenoid bobinine gerilim verilmediğinde silindirler dışarı konumdadır. Selenoid bobinine gerilim verilince K1 rölesi ve 1Y selenoid bobini enerjilenir. Silindirler geri gelir. Bobinin enerjisi kesilince silindirler tekrar ileri yönde hareket eder.

4.2. Seri Bağlantılı Devreler ve Uygulaması

Şekil 4.5’ teki hidrolik devrede iki adet çift etkili silindire 4/3 mekanik ve 4/2 selenoid valfle kumanda edilmektedir. Mekanik valf 1. Silindiri bağımsız olarak kontrol etmektedir.

2. Silindiri 2. Valf 1. Valfe bağımlı olarak kumanda edebilir. 1. Silindir A ve B konumlarına alındığında 2. Silindir çalışmamaktadır. 1. Valf 0 konumundayken ancak ikinci valf ikinci silindire kumanda edebilir. Ileri veya geri getirebilir. Sistem giriş basıncı dışarıdan kontrollü basınç sınırlama valfi ile sabit tutulmaktadır.

4.2.1. Çalışma Diyagramı

Valf 0 konumundayken 2. Valfe enerji verildiğinde 2. Silindir hareket edebilir. 2. Valfin enerjisi kesildiğinde 2. Silindir geri gelir. 2. Silindirin hareketi 1. ve 2. Valflere bağlıdır.1. Valf A konumundayken 1. Silindir ileri B konumundayken geri hareket eder. 1. Silindirin hareketi sadece 1. Valfe bağlıdır. Bu devrede 1. Mekanik valf ile 1.Silindire öncelik verilmiştir.

birden fazla silindirin kontrolü

0-5. Saniye’de 1. Mekanik valf 0 konumundadır. 2. Valf selenoidine enerji verilerek silindir ileri, enerjisi kesilerek silindir geri hareket ettirilebilmektedir.

5-10 Saniye’de 1. Mekanik valf A konumuna alınmış ve 1. Silindir ileri hareket etmiştir. Birinci valf A konumundayken 2. Valfe enerji verilmiş fakat 2. Silindir hareket etmemiştir.

10-15 Saniyede 1. Mekanik valf B konumuna alınmış ve 1. Silindir geri hareket etmiştir. Ardından 1. Valf tekrer 0’a alınmıştır.

15-20. Saniyede 1. Valf 0 konumundayken 2. Valfin 2. Silindiri ileri-geri hareket ettirebildiği görülür.

4.2.2. Hidrolik Devre Şeması

Devrede iki adet çift etkili silindir, bir adet 4/2 bobin kontrollü yön kontrol valfi , 4/3 mekanik kontrollü yön kontrol valfi ve tanktan çıkan basıncı kontrol için basınç sınırlama valfi kullanılmıştır. 2.Valf 2. Silindir’i kumanda eder. 1. Valf 1. ve 2. Silindiri kumanda eder.

birden fazla silindirin kontrolü

4.2.3. Elektrik Devre Şeması

birden fazla silindirin kontrolü

Anahtar kapatıldığında K1 rölesi ve 1Y selenoidi enerjilenir. 2. Valfte akış varsa 2. Silindir ileri yönde hareket eder. Anahtar açıldığında 2. Silindir geri hareket eder. 1. Valf mekanik kumandalıdır.

4.3. Basınç Kademeli Devre Şeması ve Uygulaması

Şekil 4.8. de 1. ve 2. silindir basınç kademeli olarak çalışmaktadır. Her iki silindirede 4/3 selenoid valf ile kumanda edilmektedir. Silindirlerin girişlerine basınç kontrol valfleri eklenmiştir. 1. Basınç kontrol valfi 20 bara 2. Basınç kontrol valfi 30 bara ayarlanmıştır. Sistem giriş basıncı dışarıdan kontrollü basınç sınırlama valfi ile 50 barda sabit tutulmuştur. Ancak sistem basıncı düserse 1. ve 2. silindirler kademeli olarak geri gelmeyecektir.

4.3.1. Çalışma Diyagramı

1.Silindir ve 2. Silindir devreye paralel bağlanmıştır. 1. Silindir girişine bağlanan basınç ayar valfi 20 bara, 2. Silindir girişine bağlanan basınç ayar valfi 30 bara ayarlanmıştır.

1. Valfin B bobinine enerji verilince silindir ileri, 2. Valfin A bobinine enerji verilince silindir ileri yönde hareket eder. 2. Basınç ayar valfi 30 bara ayarlandığından 2. Silindirin geri gelme süresi daha uzundur. 1. ve 2. silindir basınç kademeli olarak çalışır.

Giriş basıncı 50 barın altına düşerse 2. Silindir geri yönde hareket etmez. Giriş basıncının 35 barın altına düşmesi halinde ise 1. Silindir geri yönde hareket etmez.

birden fazla silindirin kontrolü

0-10. Saniye’de 1. Valf A konumuna alınmış ancak birinci silindir hareket etmemiştir.

10-20. Saniyede 1. Valf B konumuna alınmış ve 1. Silindir ileri yönde hareket etmiştir. Ancak devre basınç kademeli olduğundan 1. Silindirin ileri yönde tepki hızı yavaş olmuştur.

20-30. Saniyede 2. Valf Akonumuna alınmış ve 2. Silindir kısa bir sürede ileri yönde hareket etmiştir.

30-40. Saniyede 1. ve 2. Silindirler ileride kalmışlardır.

40-60. Saniyede 2. Valf B konumuna alınmış ve 2. Silindir geri yönde hareket etmiştir. Ancak devre basınç kademeli olduğundan 2. Silindirin geri yönde tepki hızı yavaş olmuştur. 1. Valf A konumuna alındığında 1. Silindirin geri yönde hareket ettiği görülür.

4.3.2. Hidrolik Devre Şeması

birden fazla silindirin kontrolü

Devrede iki adet çift etkili silindir, iki adet 20 ve 30 bara ayarlanmış basınç ayar valfi, iki adet 4/3 bobin kontrollü yön kontrol valfi ve tanktan çıkan basıncı kontrol için basınç sınırlama valfi kullanılmıştır. 2Y ve 3Y bobinleri silindirlerin ileri hareketini sağlar. 1Y ve 4Y bobinleri silindirlerin geri hareketini sağlar.

Birinci ve ikinci basınç kontrol valfleri kademeli olarak silindirlerin geri gelişlerini kontrol eder. 50 bardan sonra 2. Silindir, 35 bardan sonra 1. Silindir geri gelmez.

4.3.3. Elektrik Devre Şeması

S1 anahtarı K2 rölesini enerjilendirir. K2 rölesi 1.Selenoid valfinin 2Y bobinini enerjilendirir. Silindir ileri yönde hareket eder. S0 anahtarı ise K1 -1Y bobinini enerjileyerek 1. silindir’i geri getirir. S0 ve S1 anahtarlarına aynı anda basılmamalıdır.

S2 anahtarı K3 rölesini enerjilendirir. K3 rölesi 2.selenoid valfinin 3Y bobinini enerjilendirir. 2. Silindir ileri yönde hareket eder. S3 anahtarı ise K4 -4Y bobinini enerjileyerek 2. Silindiri geri getirir. S2 ve S3 anahtarlarına aynı anda basılmamalıdır.

birden fazla silindirin kontrolü

4.4. Kombinasyonlu Devreler

Şekil 4.11’deki bir matkap tezgâhışu şekilde çalışmaktadır:

  • Devreye enerji verildiğinde silindir delinecek parçayı matkap tezgâhının altına itecek.
  • Parça matkabın altına gelince silindir parçayı tutacak.
  • Matkap hidrolik motoru 10 saniye süresince dönecek.
  • 10 saniye sonra hidrolik motor duracak ve silindir parçayı geri götürecek.
  • Devrenin enerjisi silindir başlangıç konumuna gelince kesilecek.

4.4.1. Çalışma Diyagramı

Devreye enerji verildiğinde silindir ileri hareket eder. Silindir tamamen gittiği anda hidrolik motor dönmeye başlar. Hidrolik motor 10 sn döner ve durur. Hidrolik motorun durmasıyla silindir geri hareket eder. Silindir tamamen geri gelince devrenin enerjisi kesilir.

birden fazla silindirin kontrolü

0-5. Saniye’de 1. Valfe enerji verilir verilmez silindir ileri yönde hareket etmiş ve durmuştur. Silindir ileri yönde hareketini tamamladığı anda S1 konumundaki sınır anahtarı 2. Valfi enerjilendirmiş ve hidrolik motorun dönmesini sağlamıştır.

5-10. Saniye’de hidrolik motor dönmesine devam etmiştir. Zira motor 10 saniye çalışmasına devam etmelidir. Bu durumda silindir ileri konumda durmaktadır.

10-15. Saniye’de hidrolik motor 10 saniye çalışmış ve Z1 zaman rölesi 2. Valfin enerjisini kesmiş, motor durmuştur. Motor durur durmaz 1. Valfin B bobini enerjilenmiş ve silindir geri gelmiştir. Silindir geri geldiğinde S0 konumundaki sınır anahtarı 1. Valfin de enerjisini kesmiştir.

15-20. Saniye’de devrenin enerjisinin kesildiği görülmektedir.

4.4.2. Hidrolik Devre Şeması

birden fazla silindirin kontrolü

Devrede çift etkili silindir, silindirin başlangıç ve bitiş noktalarında iki adet sınır anahtarı, iki adet 4/3 selenoid yön kontrol valfi, hidrolik motorun devir sayısını ayarlamak için akış kontrol valfi, debimetre, hidrolik motor ve tanktan çıkan basıncı kontrol için basınç sınırlama valfi kullanılmıştır.

4.4.3. Elektrik Devre Şeması

Anahtar kapatıldığı anda S0 sınır anahtarı açıktır. 1Y selenoid bobini enerjilendiği için silindir hareket eder ve S0 sınır anahtarı kapanır. Silindir S1 sınır anahtarına gelince sınır anahtarı kontakları kapanır. Z1 zaman rölesi çalışır. K2 rölesi çalışır. K2 rölesi 3Y selenoidini enerjilendirir. Motor döner. 1Y selenoidi enerjili kaldığı için silindir parçayı tutar. Zaman rölesi 10 saniye sonra kontağını kapatır. K1 rölesi enerjilenir. K1 rölesi selenoidin 1Y bobininin enerjisini keser. 2Y bobinini enerjilendirir. Silindir geri yönde harekete başlar. Bu anda S1 sınır anahtarının kontakları açılır. K2 bobini ve dolayısı ile motor durur. Silindir başlangıç konumuna geldiğinde S0 sınır anahtarı açılır 2Y bobininin enerjisi , dolayısıyla devrenin enerjisi kesilir.

birden fazla silindirin kontrolü

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik