BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
Elektrik kuvvet tesisatı projesi, Elektrik kuvvet tesisatı projesi çizmek, Elektrik kuvvet tesisatı projesi nedir, Elektrik kuvvet tesisatı hesapları, Elektrik kuvvet tesisatı nedir, elektrik işaretleri, kuvvet projeleri, tek hat şeması semboller, 3 fazlı aydınlatma kablosunda nötr ucu kesiti, elektrik işaretleri ve anlamları, büyük tesislerin elektrik tesisatı kaç kw, elektrik projes priz işareti, elektrik projesi işaretleri, kuvvetli akım kolon hattı, kuvvet projesini çizmek, yükleme cetvelinde sigorta akımı nasıl bulunur, direk sembolü elektrik projesi, silindirik sigorta şeması, bina elektrik tesisat projesi, mekanik tesisat simge cetveli

Elektrik kuvvet tesisatı projesi

KUVVET TESİSATI

Elektrik tesisat projelerinde bir fazlı gücü 3 kW’tan büyük elektrik motorları ile üç fazlı sistemle çalışan alıcıları besleyen tesislere kuvvet tesisleri denir. Kuvvet tesisatları için çizilen projelere de kuvvet tesisatı projeleri denir.

Kuvvet tesisat projelerinin hazırlanmasında, hizmet ya da üretim metodları, işletmenin çalışma koşulları ve gelişimi, tesisatın yapımındaki ekonomiklik, iş akışına göre makinelerin yerleştirilmesi gibi unsurlar dikkate alınmalıdır. Bunun yanında, mimari planlar ile makinelerin yerleştirme düzenlenlerinden de yararlanılır.

1.1. Kuvvetli Akım Sembolleri Çizimi

No İŞARET ANLAMI No İŞARET ANLAMI
1 1,5 Kuvvetli akım besleme iletkeni (kısa çizgiler iletken sayısını, iletken üzerindeki sayı mm2olarak iletken kesitini gösterir.) 11 elektrik kuvvet tesisatı Yukarı doğru besleme
2 elektrik kuvvet tesisatı Topraklama, sıfırlama ve koruma bağlantısı için kullanılan koruma iletkeni 12 elektrik kuvvet tesisatıelektrik kuvvet tesisatı Yukarıdan aşağıya besleme
3 3X6+4 Yer altı kablosu buz veya döşeme ile besleme hattı (örnek: faz iletkenlerinin kesiti 6mm2, nötr iletkeni kesiti 4mm2 olan kablo) 13 elektrik kuvvet tesisatı Aşağıdan gelen ya da aşağıya giden hat
  5     elektrik kuvvet tesisatı  
4 elektrik kuvvet tesisatı 5 numaralı linye hattı 14 elektrik kuvvet tesisatı Aşağı doğru besleme
Tablo 1.1: Kuvvet tesisat sembolleri 1

3 4 5

elektrik kuvvet tesisatıelektrik kuvvet tesisatı

1.2. Çizilmiş Projenin İncelenmesi

Şekil 1.1 ve Şekil 1.2 ve şekil 1.3’ü incelediğimizde;

 • Projenin kuvvet ve aydınlatma tesisatları ayrı paftalarda çizilmiştir.
 • Kuvvet tesisinde 1 adet ana tablo ve makine yerleşimine uygun 2 adet ikincil tablo kullanılmıştır.
 • Aydınlatma ayrı bir tablodan beslenmiştir.
 • Her makine için ayrı bir linye ayrılmış ve bu linyelere toplanarak bir kablo kanalı içerisinden taşınmıştır.
 • Projenin yükleme cetvelleri her tablo için ayrı çıkarılmıştır. Gerilim düşümü hesaplarıda her linye için yapılarak yükleme cetvelleri üzerinde belirtilmiştir.
 • Toplam tesis gücü 47,5 kW’ı geçtiği için aktif, reaktif ve kapasitif ölçüm yapabilen elektronik sayaç kullanılmıştır.
 • Ana giriş için 4×16 mm2 NYY kablo kullanılmış ve tesisin girişine koruma ve kontrol amaçlı 80 amperlik termik manyetik şalter kullanılmıştır.
 • Ölçü aletleri 75/5 akım trafosu kullanılarak 3 adet ampermetre bağlanmıştır.
 • Atölye aydınlatma hesabı tablo olarak hazırlanmıştır.
 • Tesisin kompanzasyon projeside çizilerek enerji dağıtım şemasında gösterilmiştir. 7 kademeli reaktif güç kontrol rölesi kullanılmıştır.
 • Her alıcı için uygun standartlarda sigorta ve iletken kesitleri belirlenerek üzerlerine yazılmıştır.

 

 

 

 

 

 

elektrik kuvvet tesisatı

7

elektrik kuvvet tesisatıelektrik kuvvet tesisatı

Şekil 1.1.’deki proje tablolarının yükleme cetvelleri ve hesaplanan gerilim düşümü tabloları aşağıda verimiştir. Bu tabloları inceleyiniz.

Tablo Adı Linye No Uzunluk (m) Linye Kesiti (mm2) Gücü (kW) Akımı (A) Sigorta Akım.(A) Gerilim Düşümü Kullanım Amacı
  1 10 2,5 4 6,4 3×20 0,19 Karıştırıcı
T1 2 8 2,5 3 4,8 3×16 0,11 Yağ eritme
3 6 2,5 7,5 12 3×25 0,22 Tünel soğutma
4 4 2,5 2 3,2 3×10 0,03 Paketleme
Kolon 9 6 16,5 26,4 3×40 0,30 T1 Tablosu
Tablo 1.4: T1’e ait yükleme cetveli ve gerilim düşümü hesap cetveli
Tablo Adı Linye No Uzunluk (m) Linye Kesiti(mm2) Gücü (kW) Akımı (A) Sigorta Akımı (A) Gerilim Düşümü Kullanıcı Amacı
T2 1 1 2,5 0,6 0,96 3*6 0,00 3 Fazlı priz
2 2 2,5 0,75 1,2 3*6 0,01 Fan
3 4 2,5 2 3,2 3*10 0,03 Doldurma
4 6 2,5 4 6,4 3*20 0,11 Titreşim
5 8 2,5 0,37 0,6 3*6 0,01 Aspiratör
6 8 2,5 5 8 3*20 0,19 Silindir
7 6 2,5 4 6,4 3*20 0,11 Titreşim
8 4 2,5 1,1 1,76 3*6 0,02 Pudra şekeri
9 2 2,5 2 3,2 3*10 0,01 Karıştırıcı
10 1 2,5 0,3 0,48 6 0,00 1 Fazlı priz
KOLON 5 6 20,12 32,2 3*40 0,20 Kolon
Tablo 1.5. T2’ ye ait yükleme cetveli ve gerilim düşümü hesap cetveli

9

Tablo Adı Linye No Işık Adet Priz Adet Linye Sigortası (A) Linye Gücü(W) Tablo Gücü(W) Kullanım Amacı
  1 3   10 960   Aydınlatma
AT 2 4   10 350 3410 Aydınlatma
3   4 16 1200 Priz
4   3 16 900 Priz
        3410 Aydınlatma Tablosu
Tablo 1.6: AT tablosuna ait yükleme cetveli
Tablo Adı İkincil Tablo Uzunluk (m) Tablo Kesiti (mm2) Gücü (kW) Akımı (A) Sigorta Akımı (A) Gerilim Düşümü Kullanım Amacı
  T1 9 6 16,5 26,4 3×40 0,30 Kuvvet tablosu
KT T2 5 6 20,12 32,21 3×40 0,20 Kuvvet tablosu
AT 3 6 3,41 15,5 25 0,12 Ayd. tablosu
A.K. 20 16 40,03 64,09 3×80 0,62 Kuvvet tablosu
Tablo 1.7: KT tablosuna ait yükleme cetveli

elektrik kuvvet tesisatı

100.L.P

%e = , yüzde cinsinden verilen formül yardımıyla,

K.S.U 2

100.20.40030%e1 = 2 = 0,62

56.2,5.380

100.9.16500

%e2 = 2 = 0,31

56.6.380

100.6.7500%e3 = 2 = 0,22

56.2,5.380

%eT = %e1+ %e2 + %e3 = 0,62 + 0,30 + 0,22 = %1,14 < %3

Toplam gerilim düşümü yönetmelikte belirtilen değerden küçük olduğundan seçilen kesit uygundur.

 

Atelye Aydınlatması
Sıra Simge Açıklama Formül Hesaplama Değerler Birim
1 A Genişlik Plandan 7,8 m
2 B Uzunluk Plandan 8,2 m
3 A Alan A = a b A=7,8 8,2 63,96 m2
4 h Oda yüksekliği Plandan 3 m
5 h1 Çalışma düzlemi yüksek. Çoğunlukla 0,85 m
6 h2 Tij (sarkıt) boyu Tijsiz montaj 0 m
7 H Armatürün çalışma düzlemine uzaklığı H=h-(h1 +h2) H=3-(0,85+0) 2,15 m
8 k Oda indeksi ).( . baH a b k + = 8,2)2,15.(7,8 7,8.8,2 + =k 1,86  
9 Ty Dy Zy Yansıtma katsayıları Tavan Duvar Zemin Beyaz Bej Gri 0,8 0,5 0,3  
10 d Kirlenme faktörü (Aydınlatma projesi modülü) Çoğunlukla 1,25  
11 E Gerekli aydınlık şiddeti İhtiyaçtan 250 Lux
12 ? Aydınlatma etkinlik faktörü Tablodan (Aydınlatma Modülünden) 0,43  
13 ?T Gerekli toplam ışık akısı h f E A d. . = 0,43 250.63,96.1,25 =f 46482 Lüm.
14 ?L Lambanın ışık akısı Tablodan (Aydınlatma Modülünden) 2100 Lüm.
15 Z Ampul sayısı L TZ f f = 2100 46482 =Z 22 adet
“TL” 54/40 Watt’lık Flüoresan ampulden 24 Adet kullanılacaktır.
16 Z/2 Armatür sayısı TMS 2×40 Armatürde 2 ampul vardır= 22/2 11 Adet
TMS 2×40 W 2 adet ”TL” 54/40 Watt’lık flüoresan ampul olduğuna göre ve odanın simetrik yapısıda göz önüne alınarak 12 adet armatürde toplam 24 adet ampül kullanılacaktır.
Atölye aydınlatmasını armatür sayısına göre tekrarlarsak
17 E Oluşan aydınlık şiddeti d A L ZE . . .hf = 1,25.63,96 2100.24.0,43E = 271 Lux
Bu atölyenin aydınlatmasında E=271 Lux’ lük bir aydınlatma düzeyi elde edilir.
Tablo 1.8: Aydınlatma tablosu hesapları Kompanzasyon hesabı;

Kompanzasyon hesabı yapmak için Tablo 1.9’dan faydalanarak gerekli kondansatör gücünü hesaplayabiliriz. Bu durumda sistemin aktif gücünün bilinmesi gereklidir.

Gerekli kondansatör gücünü bulmak için dört yöntem vardır.

 • Sistemde aktif ve reaktif sayaç bulunması durumunda,
 • Sistemde aktif sayaç, ampermetre ve voltmetre bulunması durumunda,
 • Tablolardan faydalanılarak (Tablo 1.9)
 • Aktif ve reaktif sayacın bulunduğu işletmede aktif ve reaktif tüketim faturasından faydalanılarak

hesaplamalar yapılabilir. Biz burada sadece tablolardan faydalanılarak hesaplama yapacağız.

    İSTENİLEN cosj DEĞERİNE ÇIKARMAK İÇİN “k” FAKTÖRÜ      
  cosj2 0,70 0,75 0,80 0,82 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,90 0,92 0,94 0,95 0,96 0,97
  tanj2 1,02 0,88 0,75 0,70 0,64 0,62 0,59 0,57 0,53 0,48 0,43 0,36 0,33 0,29 0,25
cosj1 tanj1 “ k ” K A T S A Y I L A R I      
0,40 2,28 1,26 1,40 1,53 1,58 1,64 1,66 1,69 1,71 1,75 1,80 1,85 1,92 1,95 1,99 2,03
0,45 1,98 0,96 1,10 1,20 1,28 1,34 1,36 1,39 1,41 1,45 1,50 1,55 1,62 1,65 1,69 1,73
0,50 1,73 0,71 0,85 0,98 1,03 1,09 1,11 1,14 1,16 1,20 1,25 1,30 1,37 1,40 1,44 1,48
0,52 1,64 0,62 0,76 0,89 0,94 1,00 1,02 1,05 1,07 1,11 1,16 1,21 1,28 1,31 1,35 1,39
0,54 1,56 0,54 0,68 0,81 0,86 0,92 0,94 0,97 0,99 1,03 1,08 1,13 1,20 1,23 1,27 1,31
0,56 1,48 0,46 0,60 0,73 0,78 0,84 0,86 0,89 0,91 0,95 1,00 1,05 1,12 1,15 1,19 1,23
0,58 1,41 0,39 0,53 0,66 0,71 0,77 0,79 0,82 0,84 0,88 0,93 0,98 1,05 1,08 1,12 1,16
0,60 1,33 0,33 0,45 0,58 0,63 0,69 0,71 0,74 0,76 0,80 0,65 0,90 0,97 1,00 1,04 1,08
0,62 1,27 0,25 0,39 0,52 0,57 0,63 0,65 0,68 0,70 0,74 0,79 0,84 0,91 0,94 0,98 1,02
0,64 1,20 0,18 0,31 0,45 0,50 0,56 0,58 0,61 0,63 0,67 0,72 0,77 0,84 0,87 0,91 0,95
0,66 1,14 0,12 0,26 0,39 0,44 0,50 0,52 0,55 0,57 0,61 0,66 0,71 0,78 0,81 0,85 0,89
0,68 1,08 0,06 0,20 0,33 0,38 0,44 0,46 0,49 0,51 0,55 0,60 0,65 0,72 0,75 0,79 0,83
0,70 1,02   0,14 0,32 0,32 0,38 0,40 0,43 0,45 0,49 0,54 0,59 0,66 0,69 0,73 0,77
0,72 0,96   0,08 0,27 0,26 0,32 0,34 0,37 0,39 0,43 0,48 0,53 0,60 0,63 0,67 0,71
0,74 0,91   0,03 0,21 0,21 0,27 0,29 0,32 0,34 0,38 0,43 0,48 0,55 0,58 0,62 0,66
0,76 0,86     0,16 0,16 0,22 0,24 0,27 0,29 0,33 0,38 0,43 0,50 0,53 0,57 0,61
0,78 0,80     0,11 0,10 0,16 0,18 0,21 0,23 0,27 0,32 0,37 0,44 0,47 0,51 0,55
0,80 0,75     0,05 0,05 0,11 0,13 0,16 0,18 0,22 0,27 0,32 0,39 0,42 0,46 0,50
0,82 0,70         0,06 0,08 0,11 0,13 0,17 0,22 0,27 0,34 0,37 0,41 0,45
0,84 0,65           0,03 0,06 0,8 0,12 0,17 0,22 0,29 0,32 0,36 0,40
0,86 0,59               0,02 0,06 0,11 0,16 0,23 0,26 0,30 0,34
0,88 0,54                   0,06 0,11 0,18 0,21 0,25 0,29
0,90 0,48                     0,06 0,12 0,15 0,19 0,23
0,92 0,43                       0,07 0,10 0,14 0,18
0,94 0,36                         0,03 0,07 0,11
Tablo 1.9: İstenilen cosj1 değerine çıkarmak için “k” faktörü tablosu

Şekil 1.4’e göre sisteminin gücü 40,03 kW, güç katsayısı 0,70 ve 0,95’e çıkarmak istenmektedir. Gerekli kondansatör gücünü (Qc) hesaplayalım. Verilenler

P = 40,03 kW cos?1 = 0,70 cos?2 = 0,95

Qc =?

Tablo1.9’dan cos?1 sütunundaki 0,70 ile cos?2 satırındaki 0,95 kesiştiği değer aktif güç için k faktörü değeri bulunur. Bu değer k = 0,69 olarak bulunur. Buradan Qc = k.P = 0,69 40,03 = 27,62 KVAr

Uygun görülen kondansatör gücü 30 kVAr’dır. Kondansatör değerleri 7 kademeli reaktif güç kontrol rölesi için; kademe sayısının çok olması hedef güç faktörüne yakın değere ulaşmayı kolaylaştırır. Ancak maliyeti artıracağından, alıcı sayısının az olduğu yerlerde gereğinden fazla sayıda kademede oluşturmaktan kaçınmak gereklidir.

1 kademe 5kVAr 4 kademe 5kVAr 7 kademe yedekler

2 kademe 5kVAr 5 kademe 5kVAr 3 kademe 5kVAr 6 kademe 5kVAr

12

elektirik

1.3. Proje Çiziminde Uyulacak Kurallar

Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) proje standartlarına uygun olarak hazırlanacaktır.

Projelerde kullanılacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara uygun olacağı ve uygulama projelerinin yapımında;

 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi,
 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği,
 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
 • Asansör Yönetmeliği,
 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları,
 • TEDAŞ Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği,
 • EMO Transformatör Merkezleri Yapımında Dikkat Edilecek Esaslar,
 • Anma Gerilimleri 1 kV.’un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesislerinin Kurulmasıİçin Yönetmelik,
 • Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi,
 • Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği,
 • Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği,
 • TSE Paratoner Yönetmeliği,
 • TSE Yangın Yönetmeliği,
 • EMO Yüksek Yapılar Yönetmeliği,
 • EMO Ortak Anten TV / R ve Kablo TV / R Dağıtım İç Tesisat Yönetmeliği,
 • Türk Telekom A.Ş. Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi,
 • Diğer Özel Sistemlere ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uyulacaktır.
 • Projeler; imar yönetmeliğine uygun onaya sunulacak, mimari proje ölçeklerinde hazırlanacak, ölçek proje düzenlemesine uygun değilse büyütülebilecek veya açıklayıcı detaylar verilecektir.
  • Proje ölçekleri; mimari planlara uygun olacak ve en azından aşağıdaki ölçeklere uyulacaktır.
   • Vaziyet Planları: 1 / 1000
   • Kat Planları: 1/50
   • Ayrıntılar: 1/20
 • Projelerde EMO tarafından belirlenen semboller kullanılacaktır. Liste dışı sembol kullanıldığında mutlaka açıklama listesi verilecektir.
  • Projelerde mimari planlar 0.2 mm, kuvvetli akım kolon hatları 0,6 mm, linyeler 0,4 – 0,5 mm, zayıf akım hatları 0,2 – 0,3 mm kalınlıkta çizgi ile çizilecek,
  • bilgisayarda Autocad vb benzeri program ile çizim yapılmamış ise bütün yazılarda şablon kullanılacaktır.
 • Kat planlarında, birbirinin aynı olan katlar için tek plan verilebilecektir. Ancak normal kat giriş katın aynı olsa bile ayrı çizilecektir. Simetrik bölümler tam olarak gösterilecektir.
 • Kat planları üzerinde iletken kesitleri ve sayıları ile boru çapları belirtilecektir. Açıklamalar kısmında standart boru çapları ve içinden geçebilecek iletken kesitlerinin belirtilmesi durumunda, ayrıca boru çaplarının belirtilmesine gerek yoktur.
 • Betonarme kirişlerin yanına zorunlu kalınmadıkça buat ve ek kutusu konulmayacaktır.
 • Özellikle baca, kolon, şaft ve ışıklık gibi mimari ayrıntılar projede belirtilecek, baca ve baca çevresinden tesisat geçirilmeyecektir. Banyo ve mutfak gibi bölümlerdeki yerleşim kat planlarında gösterilmeli ve ıslak hacimlerde kullanılacak buat ve anahtarlar ıslak hacim dışında olmalıdır. Zorunlu durumlarda, özel sızdırmazlığı sağlanmış buat ve ek kutuları kullanılacaktır.
 • Bir buata en çok 4 bağlantı ucu gelebilecek, bu sayı aşıldığında kare buat veya ek kutusu konulacaktır.
  • Projelerde kullanılan tüm elemanların yerleri tam olarak belirtilecek ve en azından aşağıdaki standartlara uyulacaktır;
   • Anahtarlar zeminden 110 cm ve prizler zeminden 40 cm yukarda,
   • Aplikler zeminden 190 cm yukarda,
   • Tablolar zeminden 200 cm ve buatlar zeminden 220 cm yukarda,
   • Yukarıdaki elemanlar kapılardan 30 cm, duvar birleşim noktalarından ve pencerelerden 50 cm uzakta olacaktır.
 • Projelerde kullanılan tüm pano ve dağıtım kutuları, özel harf ve yazılarla kodlanacaktır.
 • Projelerde, yatay planlar yanında her sistem için ayrı ayrı tek hat şemaları verilecektir.
 • Projeler hazırlanırken, iç mimari tasarıma ve mekanik tesisat yerleşimine dikkat edilecektir.
 • Tesisat mahallin özelliğine uygun bir koruma sınıfında yapılacaktır.
 • Konut projelerinde, kuvvetli ve zayıf akım aynı pafta üzerinde gösterilebilir. Ancak kapsamlı yapılarda zayıf akım ve kuvvetli akım projeleri ayrı paftalara çizilecektir.
  • Projelerde iletken renk kodları aşağıdaki şekilde belirtilmek zorundadır;
   • Üç fazlı sistemlerde; koruma iletkeni yeşil bantlı sarı, nötr iletkeni açık mavi, faz iletkenleri TSE standartlarına uygun olarak R -gri, S -siyah, T -kahverengi seçilecektir.
   • Üç fazlı sistemin devamı durumundaki bir fazlı sistemde, faz iletkeni gri veya kahverengi seçilecektir.
   • Özel durumlarda ise kullanılan iletken renkleri tanımlanacaktır.
 • Basit yapılar dışındaki 200 m2’den büyük yapılarda, yangın ihbar sistemi projelendirilecektir.
 • Kat tabloları girişinde 30 mA. eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır. Ana tabloda ise 300 mA eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır. Kesme kapasitesi imalat sınırını aştığı durumlarda, ana tablo yükleri bölünerek 300 mA eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır.
 • Sayaç tabloları, katlarda aynı mahalde ve bir arada olacaktır. Bina genel kullanımına yönelik ayrı bir sayaç ve sayaç tablosu olacak, ortak amaçlı kullanılan tüm tesisat bu tablodan beslenecektir. Projelerde sayaç panosu detayı verilecektir.
 • Bina ana beslenme hattının kesiti ve cinsi, yaklaşık uzunluğu, besleneceği direk numarası gibi bilgiler projede belirtilecektir.
 • Ortak çatılı ve birden fazla girişi olan binalar bir noktadan beslenecektir.
 • Yapı bağlantı hattı kesiti, gerilim düşümü ve akım yoğunluğu kontrolü yapılarak tespit edilecektir. Ancak, konutlar için bu kesit bakır iletken olması durumunda en az 6 mm2, alüminyum iletken olması durumunda ise en az 10 mm2 olmalıdır.
 • Aydınlatma ve priz linyeleri ayrı ayrı olacaktır. Kolon linye hatları, tablolardan çıkış sırasına uygun olarak numaralandırılacak ve uzun hatlarda linye numaraları yanına beslendikleri tablo kodu da yazılacaktır.
 • Aydınlatma ve priz linyeleri ile priz sortileri en az 2.5 mm² kesitinde bakır iletkenle tesis edilecektir. Bütün prizler, toprak hatlı olacaktır. Banyolarda en az iki (çamaşır makinesi ve elektrikli şofben gücüne uygun), mutfakta ise en az üç bağımsız priz linyesi (bulaşık makinesi, elektrikli fırın ve elektrikli su ısıtıcısı gücüne uygun) olacaktır. Prizlerin kullanma amacı ve güçleri belirtilecek, kullanma amacı belli olmayan priz güçleri bir fazlı priz için en az 300 watt, üç fazlı priz için en az 600 watt kabul edilecektir. Priz linyelerine en çok yedi (7) priz bağlanabilecek, ancak priz güçleri toplamı 2000 VA.’yı geçemeyecektir.
 • Projelerde, proje ve teknik uygulama sorumlusu ve yapı ile diğer bilgilerin bulunduğu kapak, vaziyet planı, semboller listesi, açıklamalar, tablo yükleme cetvelleri, gerilim düşümü-akım yönünden kesitlerin incelenmesi veya aydınlatma hesapları, tablo açılımları, kolon şemaları, sayaç panosu detayı, keşifler ve gerekçe raporunu kapsayacaktır.
 • İş yerleri ve atölyelerde, aydınlatma için birden fazla floresan kullanılan bölümlerde, kamaşma olayının en az düzeye indirilmesi için üç fazlı besleme yapılmalıdır.
 • Kompanzasyon yapılmayan tesislerde, gaz deşarjlı lâmbaların (floresan, sodyum ve cıva buharlı vb.) kullanılması durumunda ampul başına gerekli kapasitede kondansatör paralel bağlanacak veya kondansatörlü balast kullanılacaktır.
 • Lambadan lambaya geçiş yapılması durumunda, gerekçesi belirtilecek ve uygun klemensle bağlantı sağlanacaktır.
 • Tabloların yükleme cetvelleri, yüklerin özelliklerini, sorti cins ve sayılarını, linye güçlerini, sigorta cins ve kesme kapasitelerini ve gerekli diğer bilgileri kapsayacaktır.
 • Projelerde, ana besleme, kolon, en uzun ve en yüklü linye hattı için gerilim düşümü hesabı yapılacaktır. İletken kesitleri, ayrıca akıma göre kontrol edilecektir. Ana besleme hattı ve kolon hatları için, talep faktörleri dikkate alınacak ve gerilim düşümü talep faktörüne göre hesaplanacaktır.
 • Bölümlerin özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre aydınlatma hesabı yapılacak, enerji tasarrufu açısından da değerlendirilerek armatürlerin cins ve güçleri seçilerek kat planları üzerinde gösterilecektir. Basit yapılar için, aydınlatmada en az 12 watt/m2 esas alınacaktır.
 • Kolon hatlarının katlar arasındaki iniş ve çıkış noktaları, açık olarak belirtilecektir.
 • Kolon şeması, mimari kat sayısına uygun olarak çizilecek; tabloların isimleri, güçleri, sigorta ve şalter anma değerleri, ana tablodan itibaren kolon hattı uzunluğu, kesiti ve cinsi ile ana tabloda hangi faza bağlı olduğu ve sayaç anma akımları belirtilecektir.
 • Tabloların giriş ve çıkışlarında yük akış yönüne göre önce şalter sonra sigorta kullanılacaktır.
 • Asansör projeleri, asansör yönetmeliğine uygun olarak hazırlanacaktır.
 • Telefon tesisatı projeleri, Türk Telekom A.Ş. Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi’ne uygun olarak hazırlanacaktır.
 • Yapı içi TV / R Tesisatı projeleri, “EMO Ortak Anten TV / R ve Kablo TV / R İç Tesisat Yönetmeliği” ne uygun olarak hazırlanacaktır.
 • Diğer zayıf akım projeleri yapılırken, ilgili ulusal (varsa) ve uluslararası standartlara uyulacaktır.
 • Bilgisayar ve yazılımla ilgili hizmetler, bilgisayar mühendislerince yürütülecektir.
  • YG projelerinde hazırlanacak dosyalar içinde, aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır;
   • Raporlar (ana fihrist, SMM-BT Belgeleri, Enerji İzin Yazısı, Proje Açıklama Yazısı),
   • Hesaplar (Trafo Gücü Hesabı, Kompanzasyon Hesabı, Kısa Devre Hesabı, Kablo ve Bara Kesit Hesabı, YG Direk Seçim Cetveli, AG Gerilim Düşümü Hesapları ile Kablo ve Bara Kesit Hesabı, Direk Vektör Diyagramları Hesabı ve/veya Çizimleri, Özel Tip Trafo Binası ise Betonarme Statik Hesabı),
   • Keşifler (YG Keşif Özeti, Trafo Postası KeşifÖ., AGKeşif Özeti, Kompanzasyon Keşif Ö.),
   • Planlar (Vaziyet Planı, ENH Güzergah Planı, ENH Profili ve Sehim Şablonu, YG-AG Tek Hat Şeması ve Şebeke Planları, Trafo Binası Mimari ve Elektrik Yerleşim Planları),
   • Tip Proje ve Şartnameler (Elektrik Dağıtım Tesisler Genel Teknik Şartnamesi, Seksiyoner Direği Tip Projesi, Trafo Direği veya Binası Tip Projesi, ENH Tip Projesi, AG-YG Tip Projeleri).

1.4. Vaziyet Planı ve Proje Kapağı Çizimi

Projelerde binanın konumunu belirten çizimlere vaziyet planı denir. Vaziyet planlarında binanın bulunduğu bölgenin üstten görünümü katların kesiti, cadde ve sokak isimleri, numarataj krokileri ve coğrafi yönler gösterilir. Bu planlar 1/1000 ölçekle çizilir.

Vaziyet planlarında elektrik enerjisi, su, doğal gaz, kablolu TV, telefon, atık su giriş çıkışlarının nereden ve nasıl yapılacağı belirtilir. Bu şekilde binaya yapılacak bağlantılarda kolaylık sağlanır.

Numarataj krokisinde her katta ayrı ayrı dairelere numara verilmesi işletmeye kolaylık sağlar. Tedaş işletme müesseseleri bu kroki ve vaziyet planlarını detaylı bir şekilde istemektedir. Örnek vaziyet planları ve imar planları aşağıya çıkarılmıştır.

Projemizin bütün parçalarının özeti niteliğini taşır. Kapakta proje sorumlusunun adı, ünvanı, bağlı bulunduğu oda, vergi numarası vb. bilgiler bulunur. Onay verecek kurum ve kişilerin imza sirküleri açılır. Ayrıca arsa ile binanın özellikleri ve proje çizim bilgileri işlenir.

elektrik kuvvet tesisatı projesielektrik kuvvet tesisatı projesi

1.5. Kuvvet Projesi

1.5.1. Kuvvet Tesisatı Projesi Çizimi

Projenin nasıl çizileceği ve nelere dikkat edileceği yazılmalıdır. Hangi kağıtlar kullanılacak, hangi kalemler kullanılacak, çizgi kalınlıkları kaç mm olacak bu bölümde belirtilmelidir.

elektrik kuvvet tesisatı projesielektrik kuvvet tesisatı projesi

21

1.5.2. Kuvvet Tesisinin Aydınlatma Projesi Çizimi

elektrik kuvvet tesisatı projesi

22

1.6. İç Tesisleri Yönetmeliği

Aşağıda iç tesisler yönetmeliğinin konu ile ilgili madde numaraları verilmiştir. Daha

fazla bilgi için www.tedas.gov.tr www.emo.org.tr www.epdk.gov.tr internet sitelerinden

yararlanabilirsiniz.

Madde 3. Tarifler Madde 7. Elektrik Tesisatcılarının İşletmeye Kayıt Olması Madde 8. Tesisin Başka Bir Elektrik Tesisatçısı Tarafindan Tamamlanması Madde 9. Kurulu Tesislerin Değiştirilmesi ya da Büyütülmesi Madde 10. Kurulu Güçlerin Değiştirilmesi Madde 11. Elektrik Tesisatçısının İşe Başlaması Madde 12. Tesisin Yapımına Başlanıldığının İşletmeye Bildirilmesi Madde 13. Tesiste Yapılabılecek Değişiklikler Madde 14. Yapılmış Tesislerin Kullanılması ve İnsanların Uyarılması Madde 15. İşletmeden Elektrik Bağlantısının Yapılmasının İstenmesi Madde 17. Abonenin Şebekeye Bağlanması Madde 18. Sayaç ve Sigortaların Büyüklüğü ve Yerlerinin Belirlenmesi Madde 19. İç Tesislerin Denetlenmesi ve Muayenesi Madde 22. İzin Verilen En Büyük Yük Değeri Madde 27. Anma Güçleri 3 kW’tan Büyük Olan Motorlar Madde 28. İzin Verilen Gerilim Değişme Oranı Madde 52. Bağlama Aygıtları Madde 53. Aydınlatma Aygıtları ve Bunlara Ait Donanımlar Madde 57. Yalıtılmış İletkenler ve Kablolar Madde 58. İletkenlerin ve Kabloların Döşenmesi Madde 61. Nemli ve Islak Yerler Madde 62. Açık Hava Tesisleri Madde 63. Banyolar ve Duş Yerleri

1.7. Proje Hazırlama Yönetmeliği İlgili Maddeleri

Aşağıda proje hazırlama yönetmeliğinin konu ile ilgili madde numaraları verilmiştir. Daha fazla bilgi için www.emo.org.tr internet sitesinden yararlanabilirsiniz (EMO: Elektrik Mühendisleri Odası).

Madde 5. Tanımlar Madde 6. Projelerin Onaylanması Madde 7. Proje Onay Geçerlilik Süresi Madde 8. Sorumluluklar Madde 9. Tesisat Çeşitleri Madde 10. Proje Aşamaları Madde 11. Plan, Şema ve Resimlerin Düzenlenmesi Madde 12. Semboller Madde 13. Projelerin Dosyalanması

1.8. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Aşağıda kuvvetli akımlar tesisleri yönetmeliğinin konu ile ilgili madde numaraları verilmiştir. Daha fazla bilgi için www.tedas.gov.tr www.emo.org.tr ve www.epdk.gov.tr internet sitesinden yararlanabilirsiniz.

Madde 4. Tanımlar Madde 5. Kuvvetli akım tesislerinin güvenliği Madde 7. Doğanın korunması Madde 9. Sigorta, minyatür kesici ve kesiciler Madde 10. Aygıtların ark ve kıvılcımlardan korunması Madde 11. Aygıtların sürekli yük altında ısınması Madde 12. Aygıtların gerilim altındaki bölümlerinin yalıtılması Madde 15. Aygıtların kumanda düzenleri Madde 16. Kesici, ayırıcı ve yük ayırıcılarının konumları Madde 18. Aygıtların koruma topraklamasına bağlanması Madde 19. Aygıtlar üzerindeki yazılar Madde 20. Tesislerin düzenlenmesi Madde 22. Yanabilen gereçler Madde 23. Aydınlatma Madde 24. Döşemelerin yapılışı Madde 28. Elektrik işletme aygıtlarının yerleştirilmesi ve korunması

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik