BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
dış aydınlatma armatürleri, dış aydınlatma armatürleri nasıl yerleştirilir, mesafe, aralık, meydan aydınlatma atmatürleri, yol kavşak, köprü aydınlatma armatürleri, Dış aydınlatma projesi çizmek, Dış aydınlatma projesi sembolleri, park ve bahçe minimum aydınlık düzeyi, 40m aydınlatma direği, bahçe proje çizimi, sokak armatürleri bağlanti şeması, elektrik projesinde kullanılan armatür işaretleri ve isimleri, yüksek gerilim tekniği proje çizim örnekleri, kentsel aydınlatma eleman stadardı, otoban aydınlatma çizimleri, çevre aydınlatma projesi, çevre aydınlatma direkleri topraklama, bodur tip aydınlatma, futbol sahası aydınlatma projesi, karayolu tip enkesiti, projektör aydınlatma alanı ne kadardır, bir lümen kaç metreyi aydınlatır, dış ortamın aydınlık düzeyi nasıl ölçülür, 50m yarıçap alan aydınlatması, doğal aydınlatma hesabı, tünel aydınlatmaları nasıl yapılır, lumen nasıl ölçülür, aydınlatma direkleri hangi malzemeden yapılır, dış aydınlatma hesabı, iki armatür arasındaki uzaklık

Dış aydınlatma armatürleri

1.1.2.1. Işık Dağılım Eğrisi Bakımından Armatürler

Dış aydınlatmada kullanılan armatür çeşitleri ışık dağılım eğrisi bakımından dörde ayrılır:

• Işık Dağılım Eğrisi Dar Olan Armatürler

İç yüzeyleri aynalı veya alüminyum reflektörlü olan bu armatürler; direk yüksekliği büyük, direkler arası uzaklığı küçük olan (yol ve demiryolu gibi) yerlerde kullanılırlar. Bu tip armatürlerde yatay aydınlatma kuvvetli, düşey aydınlatma zayıf olur. Aydınlığın düzgünlüğü orta seviyede olup kamaşma yapmaz.

• Işık Dağılım Eğrisi Orta Dar Olan Armatürler

Özellikle iç yüzeyleri emaye kaplı olan bu armatürler, lamba yüksekliği orta ve lambalar arası uzaklığın fazla olduğu (fabrika koridorları gibi) yerlerde kullanılırlar. Yatay ve düşey aydınlatması ile aydınlatma düzgünlüğü iyidir.

• Işık Dağılım Eğrisi Geniş Olan Armatürler

Bu armatürlerde ışık dağılım eğrisi geniştir. Bundan dolayı ışığı yanlara doğru yayarlar. Bu tip armatürlerde lamba yüksekliği orta, lambalar arası uzaklık büyük olabilir. Yol, meydan ve kavşak aydınlatmalarında çok kullanılırlar. Yatay ve düşey aydınlatması ile aydınlatma düzgünlüğü iyidir.

• Işık Dağılım Eğrisi Orta Geniş Olan Armatürler

Bu armatürler opal camdan yapılmış silindirik şekildedir. Bu tip armatürlerde, lamba yüksekliği küçük ve lambalar arası uzaklık orta alınır. Fabrika, park ve pazar yeri gibi yerlerin aydınlatılmasında kullanılırlar. Yatay ve düşey aydınlatma ve aydınlatma düzgünlüğü iyidir. Kamaşma yoktur.

1.1.2.2. Kullanıldıkları Yerlere Göre Dış Aydınlatma Armatürleri

Kullanıldıkları yerlere göre aydınlatma armatürleri üçe ayrılır:

• Yol Armatürleri

Yol boylarında, cadde ve sokaklarda kullanılan cıva buharlı, sodyum buharlı ve metal halinde ampullerin takılabildiği armatürlerdir. Yol durumuna göre uygun yükseklikteki direklere montaj edilir. Taşıyıcı gövde, üst kapak, cam kapak, elektrik ünitesi ve lamba taşıyıcı parçalardan oluşur. Dış etkilere dayanıklı malzemelerden yapılır.

dış aydınlatma hesapları ve formülleri

Resim 1.1: Cıva buharlı armatür

• Park ve Bahçe Armatürleri

Direk tipi, mantar tipi ve aplikler olarak üç kısma ayrılır.

Direk tipi armatürler, 2-3 metre arasında değişen boylarda yapılırlar. Akkor flamanlı, cıva buharlı ve kompakt floresan ampuller 1-2-3-4 adet olarak kullanılır. Her direkte W otomatlı sigorta kutusu bulunur.

Mantar tipi armatürler, 50 cm ile 100 cm boylarında yapılır. Çim ve yürüyüş yollarının aydınlatılmasında kullanılan dekoratif armatürlerdir.

Aplikler, duvara montaj edilen ve bulundukları alanı aydınlatan armatürlerdir.

• Projektörler

Anıt, meydan, bina dışı ve spor alanları gibi yüksek aydınlık şiddeti isteyen yerlerin aydınlatılmasında kullanılır. Zemine veya yüksek direklere takılabilirler. Bu projektörlerde yüksek basınçlı sodyum buharlı, metal hâlinde ve halojen lambalar kullanılır. Projektörler, ışığın bakacağı yöne çeşitli açılarda yönlendirilir.

1.1.3. Yol, Kavşak, Meydan Aydınlatılmasında Kullanılacak Armatürlerin Yerleştirilmesi

Armatürlerin kullanıldıkları yerlere, en verimli aydınlatma yapacak şekilde yerleştirilmeleri gerekmektedir.

1.1.3.1. Düz Yollarda Armatürlerin Yerleştirilmesi

Düz yollara yerleştirilen armatürler, yolun genişliği dikkate alınarak değişik şekillerde yapılmaktadır.

• Askı Tipi Aydınlatma Armatürlerinin Yol Ortası Boyunca Bir Sıra Halinde Yerleştirilmesi

En az 6 metre olmakla beraber lamba yüksekliği yol genişliğine eşit olmalıdır.

dış aydınlatma hesapları ve formülleridış aydınlatma hesapları ve formülleri

Şekil 1.5: Askı tipi aydınlatma armatürlerin yol ortası boyunca bir sıra halinde yerleştirilmesi

• Askı Tipi Aydınlatma Armatürlerinin Yan Yana İki Sıra Halinde Yerleştirilmesi

Yol genişliği büyük ve direk yüksekliği yol genişliğine eşit olmayacaksa yan yana iki sıra halinde yerleştirme yapılabilir.

dış aydınlatma hesapları ve formülleri

11

• Direk Tipi Aydınlatma Armatürlerinin Bir Sıra Hâlinde Yerleştirilmesi

Yol genişliği, lamba yüksekliğine eşit veya daha küçük olan yollarda tercih edilir. Bu düzende lambalar, yolun bir tarafına döşenirler.

dış aydınlatma hesapları ve formülleri

• Direk Tipi Aydınlatma Armatürlerinin Yan Yana İki Sıra Hâlinde Yerleştirilmesi

Yol genişliği, lamba yüksekliğinin 1,6 katından büyük olan yollarda tercih edilir. Bu düzende lambalar, yolun iki tarafında karşılıklı olarak bulunurlar.

dış aydınlatma hesapları ve formülleri

• Direk Tipi Aydınlatma Armatürlerinin Atlamalı Olarak İki Sıra Hâlinde Yerleştirilmesi

Yol genişliği, lamba yüksekliğinin 1-1,5 katı cıvarında olan yollarda kullanılır. Bu düzende lambalar; yolun her iki tarafında, fakat kaydırılmış olarak döşenirler.

dış aydınlatma hesapları ve formülleri

• Direk Tipi Aydınlatma Armatürlerinin Konsollu İki Sıra Hâlinde Yerleştirilmesi

Bu düzen orta refüjde yapılır.

dış aydınlatma hesapları ve formülleri

1.1.3.2. Dönemeçler (Virajlarda) Armatürlerin Yerleştirilmesi

Dönemeçlerde lambalar arası mesafe, düz yollara göre daha kısa seçilir. Tek yönlü yerleştirmede lambalar, virajın dış kısmına yerleştirilir. Lambalar arası mesafe, yolun çapına göre düz yollardaki açıklığın 0,5-0,75 katı alınır. Yol ortası boyunca sıralı veya iki sıralı yerleştirmede de lambalar arası mesafe, düz yollardaki açıklığın 0,5-0,75 katı alınır.

300 metreden büyük yarıçaplı dönemeçler, düz yol gibi aydınlatılır.

dış aydınlatma hesapları ve formülleri

1.1.3.3. Kavşaklarda Armatürlerin Yerleştirilmesi

Trafiğin uzaktan daha iyi görülebilmesi için kavşaklardaki ışık akısının değeri yol ışık akısı değerinin iki katı alınabilir. Kavşaklarda özel aydınlatma armatürleri kullanılabilir. Kavşak yapısına uygun aydınlatma düzeni seçilir.

dış aydınlatma hesapları ve formülleri dış aydınlatma hesapları ve formülleri dış aydınlatma hesapları ve formülleridış aydınlatma hesapları ve formülleri

1.1.3.4. Meydanlarda Armatürlerin Yerleştirilmesi

Meydanlarda geçişlerin çabuk ve güvenli olması için aydınlık düzeyinin, en az trafik yoğunluğu fazla olan yolların aydınlık düzeyinde olması gerekir. Meydan ve benzeri yerlerde aydınlık şiddetleri yüksek tutulur. Yaya trafiği fazla ise aydınlatma şiddeti %50 daha artırılabilir. Meydanlarda geçişin çabuk ve güvenli olabilmesi için armatür yerleşimine dikkat etmek gerekir. Kavşaklar, yüksek direklerle aydınlatılmalıdır. Çok sayıda normal boyda olan direkler yerine az sayıda yüksek direkler kullanılmalıdır.

dış aydınlatma elemanları

Resim 1.2: Bulvar aydınlatması

dış aydınlatma elemanları

1.1.3.5. Köprülerde Armatürlerin Yerleştirilmesi

Köprü aydınlatılması çevresi, boş yolların aydınlatılması gibidir. Yaya trafiği yoğun olan köprülerin yaya kaldırımlarının ayrıca aydınlatılması yararlı olur.

1.1.3.6. Tünellerde Armatürlerin Yerleştirilmesi

Zamanımızda bütün dünyadaki yol ağları için iyileştirme, kaliteyi yükseltme, esas olmakta ve bütün bunlara bağlı olarak otoyollar önem kazanmaktadır. Ülkemizde de seksenli yıllarda otoyol yapımı hızlandırılmış ve kısa zamanda hizmete girmesi sağlanmıştır. Yoldaki seyahat mesafesini kısaltmak ve sürücüyü zorlayacak, rahatsız edecek, doğa koşullarının durumuna göre sürüş güvenliğini tehlikeye atabilecek rampaları azaltmak için yol güzergâhındaki engeller (dağ, tepe vb.) yüzeyden değil de bu engeller içinde tüneller açılarak geçilmektedir. Bu şekilde yol güzergâhı üzerindeki tüneller artmakta ve bu tünellerin gece ve gündüz için aydınlatılması gerekmektedir.

1.1.3.6.1. Tünel Aydınlatmasının Amacı ve Gerekliliği

Tünel aydınlatmasının temel amacı, seyahat esnasında yolun sürücüye sağladığı güvenlik ve konfor derecesini gece ve gündüz esnasında tünele yaklaşan, tünelden geçen ve tünelden ayrılan sürücüye de aynışekilde sağlamaktır. Gündüz şartları göz önüne alındığında tünel girişine yaklaşan sürücünün gözleri, yüksek gün ışığı aydınlık seviyesine adapte olmuştur. Tünelin uzun ve tünelin içindeki aydınlık seviyesinin dışarıya göre çok düşük olduğu şartlarda tünel girişi dışardan kara delik olarak görülür ve içerdeki detaylar seçilemez.

Tüneller en az gidiş–geliş yolları düzeyinde aydınlatılmalıdır. Tünellerde doğal aydınlatma yetersizdir. Bu nedenle gündüz de aydınlatılması gerekir. Gündüz aydınlatma düzeyi, gece aydınlatma düzeyine göre büyük alınmalıdır. Uzun tünellerin giriş ve çıkışları daha iyi aydınlatılmalıdır. Aydınlatma düzeyi, tünele girdikçe yavaş yavaş azalmalıdır.

1.1.3.7. Demiryolu Geçitlerinde Armatürlerin Yerleştirilmesi

Demiryolu geçitleri özel olarak aydınlatılmalı, aydınlık düzeyi büyük alınmalı ve özel aydınlatma armatürleri kullanılmalıdır.

1.2. Bilgisayar Ortamındaki Aydınlatma Hesabı Programının İncelenmesi

Aydınlatma hesapları, bilgisayar ortamında “aydınlatma programları” ile yapılmaktadır. Aydınlatılacak yerin ölçüleri, özellikleri, gerekli aydınlık şiddeti ve gücü gibi değişkenler seçilmekte ve yapılan aydınlatma sonucunu bilgisayar vermektedir.

Saha veya yol ölçüleri ve aydınlık şiddeti belirlendikten sonra armatürlerin konulacağı direk yerleri ve direk yükseklikleri belirlenir. Lamba güçlerine göre kullanılması gereken armatür sayısı, armatürlerin saha veya yol üzerinde aydınlatacağı bölgelere göre armatür bakış açıları, program tarafından düzenlenmektedir.

Bu konu 7 bölümden oluşmaktadır. Şuan 5. bölümdesiniz.
1.Bölüm AYDINLATMA PROJESİ ÇİZİMİ
2.Bölüm AYDINLATMA PROJESİ KOLON ŞEMASI
3.Bölüm AYDINLATMA HESAPLARI FORMÜLLERİ
4.Bölüm DIŞ AYDINLATMA PROJESİ ÇİZİMİ
5.Bölüm DIŞ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
6.Bölüm DIŞ AYDINLATMA HESAPLARI
7.Bölüm KUVVET TESİSİ AYDINLATMASI

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik