BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
Bina televizyon tesisatı, ev televizyon tesisatı, televizyon tesisatı şeması, televizyon tesisatının çekilmesi, televizyon tesisatı nasıl kurulur, televizyon prizleri, 10 lu uydu splitter bağlantısı, BİNA DIŞI ANTEN TESİSATI, kablolu tv tesisatı parçaları, kablo tv merkezi bağlantı, uydu alıcısına topraklama nasıl yapılır, tv kablolarinda zayiflama, anten priz bağlantısı, merkezi anten sisteminde birden fazla tv nasıl izlenir, anten kablosu ucu nedir resimli, yerel tv binası nasıl olmalı, otomobil tesisata yön veren dağıtıcı konnektörler, Anten nasıl çektirilir, tv tesisatı, tv prizleri nedir, tv tesisatı nasıl döşenir, merkezi anten sistemi tv bağlantısı nasıl yapılır, televizyon tesisatlari, anten prizi nasıl bağlanır, bnc konnektör bağlantısı nasıl yapılır, anten prizinin direnç degeri, tv anten tesisatı

Bina televizyon tesisatı

TELEVİZYON TESİSATI

3.1. Televizyon Kablosu

3.1.1. Tanımı

Televizyon kablosu; televizyon ekranından görüntü alabilmek için verici istasyonlarından yayılan elektromanyetik dalgaların TV alıcısına iyi bir şekilde iletmeye yarayan kablolara televizyon kablosu ya da anten kablosu adı verilir.

3.1.2. Yapısı ve Özellikleri

Anten kablosu olarak empedansı 75? olan koaksiyel kablolar kullanılır. Koaksiyel (veya kısaca “koaks”) kablo, merkezde iletken kablo, kablonun dışında yalıtkan bir tabaka, onun üstünde tel zırh ve en dışta yalıtkan dış yüzeyden oluşur.

televizyon tesisatı

Koaksiyel kablo elektromanyetik kirliliğin yoğun olduğu ortamlarda düşük güçte sinyalleri iletmek için geliştirilmiş bir kablodur. Koaksiyel kablo çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ses ve video iletiminde kullanılır. Çok değişik tiplerde karşımıza çıkabilir. Koaksiyel kablo tipleri RG kodlarına sahiptir. Koaksiyel kabloda bizim için önemli olan ve değişkenlik arzeden değer, kablonun empedansıdır. Bu değer kablonun belirli bir uzunlukta elektrik akımına karşı gösterdiği dirençtir. Koaksiyel kablolar dıştan bakıldığında birbirlerine çok benzer; ancak kabloya daha yaktelevizyon tesisatıından bakınca üzerinde RG kodunu ve empedanstelevizyon tesisatıını görebilirsiniz. Empedans değeri “50 ” veya “75 ” şeklinde yazılır.

RG-8

RG-8 veya genellikle söylendiği gibi Thicknet (kalın net) kablo ethernetin ilk kullandığı kablo tipidir. Günümüzde bu kabloyu kullanan bir ağ bulmak gerçekten zordur. Sonradan kullanılan kablolarda bir renk sınırlaması yokken bu kablolar genellikle sarı/portakal veya kahverengi renkte ve 2.5 metrede bir siyah bir bantla itelevizyon tesisatışaretlenmiş olarak üretilmişlerdi. 50 olan bu kablo adına yakışır şekilde kalın ve mukavemetli bir kablodur.

televizyon tesisatıtelevizyon tesisatı

RG-6

RG-6 75 televizyon tesisatıdeğerindedir ve bilgisayar ağlarında hiçbir zaman kullanılmamıştır. Ancak günlük hayatta çok sık karşımıza çıkar. Televizyonlara giren anten kablosu RG-6'dtelevizyon tesisatıır. Görünüş olarak RG-58 ile aynıdır. Ancak kablo üzerindeki empedans değeri 75 olarak okunduğunda ne olduğu anlaşılabilir.

RG-58

Günümüzde çok karşılaşabileceğiniz koaksiyel ağ kablosu RG-58televizyon tesisatı‘dir. Diğer isimleri Thinnet (ince net) ve Cheapernet (ucuz net)’dir. Aynı RG-8 gibi 50 olan bu kablo RG-8'e göre ucuz, uygulaması kolay bir kablodur. UTP yaygınlaşıncaya kadar yerel ağlarda geniş uygulama alanı bulmuştur.

televizyon tesisatı

3.1.3. Koaksiyel Kablo Çekilmesi

3.1.3.1. İşlem Sırası

 • Bağlantışeması incelenir.
 • Kullanılacak kablo seçilir.
 • Bağlantışemasına göre kablo çekilir.

3.1.3.2. Dikkat Edilecek Hususlar

 • Anten kablosu uçlarının açılması
 • Anten kablosunun BNC jaka bağlantıları

televizyon tesisatıtelevizyon tesisatı

Elektronik cihazlardaki sinyal iletim dağıtımında görev yapan jaklar tek kutuplu sinyal yuvasına ve şase topraklama bağlantısına sahiptir. Elektromanyetik sinyal iletimi, kablonun (Cu) bakır iletken kısmı ile yapılır. Bu uç jakın da sinyal iletim kısmı olan PE izolasyon maddesi ile kaplı yuvaya takılır ve üzerinde vidayla sıkıştırılarak bağlantı yapılır. Koaksiyel kablonun örgülü kısmı, jakın gövdesi ile irtibatlı tutucu kelepçe ile bağlanarak hattın şase toprak kutbunu oluşturur (Şekil 3.2). Normal fiş gibi BNC jak bağlantılarında da kutupların birbirleri ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.

bina içi televizyon tesisatı

3.2. Televizyon Prizi

3.2.1. Tanımı ve Görevi

Çok daireli apatmanlarda, her daire için ayrı bir anten tesisatının hem görüş bakımından, hem de antenlerin birbirlerini etkilemesi yönünden sakıncalıdır. Birçok direk ve gergi tellerinin bulunduğu çatı; bir anten ormanı görünümünde olur ve kentin güzelliğini bozar. Antenlerin ve direklerin yakın olması; alıcıların birbirini etkilemesine ve görüşlerini kapamasına sebep olur. Ses ve resim görüntüleri bozulduğu gibi yansımalarda meydana gelir. Dikilen çok sayıda direkler çatıların akmasına sebep olur. Bunların bakımı zor olduğu gibi çatıya sık sık çıkmayı gerektirir. Ayrıca tek tek kurulan antenler çok daha masraflı olacağından, tek bir anten ile ortak anten tesisatının kurulması daha uygun olur. Müşterek anten tesisatı tek bir TV yayını alabildiği gibi, çok sayıda televizyon yayınları ile AM/FM radyo yayınları için bir arada da olabilir. Böylece apartmanda bulunan her dairenin çok sayıda yayın izlemeside sağlanmış olur. Prizler ortak anten tesisatında alınan sinyallerin kullanıcıya ulaştırmak amacıyla her dairede kullanılması gereken araçlardır (Resim 3.5).

bina içi televizyon tesisatı

a. Tv Anten prizi b. Tv-Radyo Prizi Resim 3.5: Çeşitli anten prizleri

3.2.2. Yapısı ve Özelliği

Anten prizlerinin koaksiyel kablo bağlantı uçları dışında kalan temas ve dış yüzeyleri yalıtkandır. Gövdesi üzerinde akım taşıyan iletken kısımları ve parçaları sert bakırdan veya bakır alaşımlı sert malzemelerden, gövdeleri ise porselenden veya bakalitten yapılmıştır. Resim 3.6’da anten prizinin kablo bağlantı yerleri gösterilmiştir.

bina içi televizyon tesisatı

3.3. Televizyon Tesisatının Çekilmesi

3.3.1. Tesisat İşlem Sırası

 • Bağlantışeması incelenir.
 • Kullanılacak kablo seçilir.
 • İletkenler çekilir (koaksiyek kablo).
 • Kabloların televizyon prizine bağlantısı yapılır.

3.3.2. Dikkat Edilecek Hususlar

 • Anten kurulacak yer görüşe uygun olmalıdır. Net bir görüntü alıcı ve verici antenlerin birbirini görmesi ve alıcı anteninin verici yönünde olmasıyla sağlanır.
 • Yerden oldukça yüksekte kurulmalıdır. Elektromanyetik dalgalar, dünyanın yuvarlaklığı sebebiyle gittikçe yükselir. Vericiden uzak bölgelerde net bir görüntü ancak antenin yüksek bir yerde olması ile sağlanabilir. Apartman üstlerine kurulan antenlerin yolu görmemeleri sağlanmalıdır. Aksi halde vasıtaların parazitlerinden etkilenir.
 • Seçilen yer direğin gergiye alınmasına uygun bir yer olmalıdır. Anten direği sağlam bir zemin üzerine oturtulur. Alt kısımdan bir bacaya veya duvar ve benzeri bir yere kelepçe ile bağlanır. Rüzgar ile devrilmemesi için üst kısma takılan halka ve tellerle gergiye alınır. En az üç normal dört gergi teli kullanılır. Yüksek direklerde, orta ve üst kısımdan iki veya üç ayrı noktadan gerekebilir.
 • Anten diğer alıcı antenlerinden ve yüksek gerilim kablolarından uzakta kurulmalıdır. Yüksek gerilim kabloları etrafında oluşan kuvvetli alanlar; parazitlere ve gelen TV sinyallerinin zayıflamasına sebep olur. Arızalı bir televizyon: antenden parazit sinyaller yayabilir. Civardaki diğer alıcılar bu parazitten etkilenebilir.
 • Anten direği topraklanmalıdır. Madeni sivri uçlu bir direk, parotaner gibi yıldırım çekmeye elverişlidir. İyi bir topraklama alıcının yıldırımdan etkilenmesini önler. Topraklama; kalın bir kablo ile dik ve en kısa yoldan yapılmalıdır.
 • Direk sert bir zemin üzerine veya boru ayakları ile tesbit edilir. Boru ayaklarının çatı üzerinde takılabilen ve haraketli olan mafsallı tipleri de bulunur.
 • İniş kablosunun tabiî olaylardan etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3.4. Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi

Televizyon tesisatı ile ilgili şartnameler aşağıda belirtilmiştir.

• VHF-UHF ve uydu anten ortak TV sistemi

Kapsam

Hava, kablolu TV, uydu, merkezi video ve FM Radyo yayınlarının, TV-Radyo prizlerine istenen kalitede ulaştırılması sistemini kapsar.

Sistem

 • TV-Radyo prizi konulan yerlere TV, radyo ve video yayını yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen ünitelerden projesindeki verilere göre gerekli görülen üniteler; sayılarına göre tespit edilerek sistem tesis edilecektir.
 • • Antenler (UHF-VHF, uydu)

Genel Özellikler

Antenler

Uydu antenler

UHF Antenler

• Anteni oluşturan elemanların sayısı projesine ve bulunduğu bölgenin özelliğine göre seçilecek, eleman sayısının çok olmasına dikkat edilecektir.

VHF Antenler

• Anteni oluşturan elemanların sayısı projesine ve bulunduğu bölgenin özelliğine göre seçilecek, eleman sayısı en az 10 adet olacaktır.

Dağıtıcı ve Bölücüler

Prizler

Kablolar

Dahili ve harici kablolardaki iletkenler, saf bakır veya gümüş kaplı bakır olacaktır.

Konnektörler

 • Merkez ünite (receiver, decoder, stereo modülatör, video, audio, VCD, uydu sinyal alıcıları vb.)
  • Cihaz dolabı
  • Amplifikatörler (ana hat, dağıtım)
  • Kablolar
  • Dağıtıcı ve bölücüler
  • Prizler
  • Konnektörler
  • TV dağıtım şebekesi yayın merkezinde işlem uygulanmış TV programlarının, VHFUHF (47-1000 MHz) bandında TV prizlerine istenilen kalitede ulaşması sağlanacak şekilde projelendirilecek ve uygulanacaktır.
  • Dağıtım sistemini oluşturacak, dağıtım elemanlarının hepsi standartlara uygun olacaktır.
  • Dağıtım şebekesinde ayrılan kollar var ise, kollar birbirini etkilemeyecek şekilde yalıtılacaktır.
  • Dağıtım kuvvetlendiricileri standartlara uygun, gürültüsü az, TV prizlerinde istenen sinyal düzeyi elde edilecek şekilde olacak ve sistemde imkanlar ölçüsünde arka arkaya kuvvetlendirici bağlanmasından kaçınılacaktır.
  • Sistemde, programların yayın frekansları göz önüne alınarak, gerekli ekran ve zayıflama özelliklerine sahip, 75 ohm’luk koaksiyel kablolar kullanılacaktır.
   • Yayın merkezinde işlem uygulanmış TV programları çıkışı, birleştirilmiş tek kablo haline geldikten sonra sistemdeki tüm yayınlar TV alıcılarına minimum 65 dBuV-max. 84 dBuV sinyal seviyesi olacak şekilde dağıtılacaktır.
   • • Kurulacak sistem, Türk Telekom kablolu TV sistemine uygun olacaktır.
  • Sistemin sağlıklı çalışabilmesi, montajın ve servisin kolayca yapılabilmesi açısından kablo bağlantılarında uygun özellikte (F tipi vb.) konnektör ve bağlantı elemanları kullanılacaktır.
  • Sistemde kullanılan malzemeler, ileri ve geri yönde sinyal göndermeye, ileri yön için 47-1000 MHz, geri yön için 4-65 MHz bant genişliğine uygun olacaktır.
  • Şebekede kullanılan her türlü dağıtıcı ve bölücülerin açık kalan uçları 75 ohm terminaller ile kapatılacaktır.
  • İdarece istenmesi durumunda merkeze 1 adet geniş bandlı 88-108 MHz FM anteni ve amplifikatörü takılarak prizlere FM yayını yapılacaktır.
  • Uydu yayınlarının alımında sadece demodülatör, modülatör tipi birleşik cihazlar kullanılacaktır. İleride, mevcut TV yayınlarının stereo olarak yayınlanması ihtimaline karşı tüm birleşik cihazlar stereo olacaktır.
  • Sistem, aynı anda değişik dillerde yayını yapılan programları TV prizlerine iletebilecek özellikte olacaktır.
  • Her bir kanal yayını için gerekli olan cihazlar, bağımsız olarak 220-230 VAc-50 Hz beslenmeye uygun olacak, herhangi bir arıza durumunda sadece bir kanal devre dışı kalacak, diğer kanallar etkilenmeyecektir.
  • Tüm cihazlar 19” standardında dolap içine monte edilecek tipte olacak, dolap termostat kontrollü fan ile soğutulacaktır.
  • Sistemin merkezi modüler olacak ve her kanal birbirini etkilemeden servis için sökülüp takılabilecektir. Merkez cihazları kontrollu olup, fonksiyonları (giriş-çıkış kanalı, filtre devreleri vb.) programlanabilir olacak, seçilen uydu kanalları gerekli görüldüğü anda programlanarak değiştirilebilecektir.
  • Dolap içine monte edilecek tüm cihazlar kızaklar üzerine monte edilecek, bakım sırasında kolayca kızaktan alınabilecek ve cihazlardan yapılan ayarlar kolay kontrol edilebilen tipte olacaktır.
  • Her bir kanal yayını için gerekli olan cihazların RF çıkış seviyesi dijital olarak ayarlanabilecek, IF filtreler dar ve geniş band olarak programlanabilecek ve resim kalitesine göre uygun olan band genişliği seçilebilir olacaktır.
   • Kullanılacak analog yayınların ileride dijital yayına geçmesi istendiğinde modülatör kullanılabilmeli, sadece receiver ilave edildiğinde sistem çalışabilir olacaktır.
    • Televizyon kanallarının iletiminde PAL B/G sistemi kullanılacaktır.
    • Sistemin empedansı 75 ohm olacaktır.
  • Yayın merkezini teşkil eden cihazlar en son teknolojiye uygun üretilmiş, tekyanband çalışabilen cihazlardan olacaktır.
  • Uydu alıcı cihazların giriş frekansları 950-2150 MHz aralığında olacaktır. Uydu alıcılar 3,7-4,2 GHz (C bandı) ve 10,7-12,75 GHz (KU bandı) yayınlarını da almaya uygun olacaktır.
  • Uydu sinyal işlemcileri üzerinden, RF çıkış kanalı veya frekansı, IF giriş frekansı, RF çıkış seviyesi, video polaritesi, IF band genişliği, ses band genişliği, ses taşıyıcı frekans, dekoder seçimi, mono/stereo/dual ses seçimi, giriş ve çıkış frekansı, ayarlamaları yapılabilir olacaktır.
  • Sistemde tesis edilecek uydu antenler alüminyum sıvama tip ve tek parça parabol veya pres ofset tip olacak, çok parçalı anten kullanılması durumunda yüksek verimli ve oksitlenmeye karşı boyalı olacaktır.
   • Antenlerde her anten için uygun olan LNB kullanılacak ve gerekli olan yerlerde conta ile koruma bantları bulunacaktır.
    • LNB’lerde çekilecek kablolar harici tip olacaktır.
    • Uydu antenler verim ve mekanik dayanıklılık bakımından yeterli olacaktır.
  • UHF antenlerin frekans aralığı 470-862 MHz (21-69 nu’lu kanallar) olacaktır.
  • Empedansı 75 ohm, rüzgara karşı dayanıklılığı yüksek olacaktır.
  • VHF antenlerin frekans aralığı 174-230 MHz (5-12 no.lu kanallar) olacaktır.
  • Empedansı 75 ohm, rüzgara karşı dayanıklılığı yüksek olacaktır.
  • Dağıtıcı (splitter) ve bölücüler (tap-off), projesine göre sistemin dağılımına uygun olarak seçilecek, konnektör bağlantıları ve izolasyonlarışebekede kullanılacak kablolara uyumlu olacaktır.
   • Yayının bina içi dağıtımında bölücüler (tap-off) kullanılacak ve böylece aboneler arasında maksimum izolasyon sağlanmış olacaktır.
    • Abone içi dağıtımında dağıtıcı (splitter) kullanılacaktır.
    • Dağıtıcı ve bölücülerin herhangi bir ucundaki arıza diğer uçları etkilemeyecektir.
    • Bütün dağıtıcı ve bölücüler 4-1000 MHz band genişliğini geçirecek özellikte olacaktır.
  • Prizler geri dönüşü destekleyen interaktif yapıda olacaktır.
  • Prizlerin TV ve radyo için ayrı çıkış uçları bulunacaktır.
  • Prizler, radyo ucundan 88-108 MHz, TV ucundan 4-65 MHz ve 47-1000 MHz frekansları geçirecek özellikte olacaktır.
  • Sistemde kullanılacak TV-radyo prizleri, profesyonel tip ve metal muhafazalı olacaktır.
   • Dahili ve harici koaksiyel kablolar, düşük kayıplı ve yaşlanmaya karşı dayanıklı olacaktır.
   • • Dış hatlarda, harici şartlara uygun kablo kullanılacaktır.
   • Erişilebilir durumda olan kablolar, kemirici hayvanların verebileceği zararlara karşı korumalı olacaktır.
   • • Tüm kabloların empedansı 75 ohm olacaktır.
  • Bina içi ve dışı dağıtımında kullanılacak kablolar, projesinde belirtilen tipe uygun olacaktır.
  • Ana hat bağlantılarında kullanılan cihazlara uygun nitelikte konnektör kullanılacaktır.
  • Konnektörler, dahili dağıtımlarda kullanılan kablolara uyumlu özellikte olacaktır.
TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik