BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
Bina telefon tesisatı, bina telefon tesisatı şeması, ev telefon tesisatı, telefon tesisatı kurulumu, telefon tesisat prizleri, telefon tesisatının çekilmesi, projesi, telefonda en hızlı iletken nedir, telefon prizine nasil montaj yapilir, telefon kablosu hati nasil, telefon santral krone yazılım, dahili telefon tesisatı, telefon prizi telleri nasıl bağlanır, dahili telefon tesisatları, krone reglet özellikleri, reglet telefon kutusu, telefon bağlantı şeması apartman, kep kep nasıl baglanır, kepkep nasıl çakılır, reglet ne demek, telefon prizi nasil baglanir, paralel telefon nasıl bağlanır, telefon kutusu montajı, dahili telefon kablo renk kodları, bina telefon kablosu bağlantısı, ev telefonu tesisatı bağlama, bina içi haberleşme sistemleri, bina dışı telefon tesisatı, telefon hat çifti ne demek

Bina telefon tesisatı

TELEFON TESİSATI

Haberleşme sistemleri içerisinde en çok yaygın olanı, kullanılanlar arasında doğrudan doğruya anlaşma imkânı sağlayan telefon olmuş ve bu yüzden de büyük önem kazanmıştir. Telefonun amacı, birbirinden uzakta olan kimseler arasında, sözlü haberleşmeyi sağlamaktadır.

4.1. Telefon Kablosu

4.1.1. Tanımı

Abonelerin birbirleri ile haberleşmelerini sağlamak amacıyla kullanılan özel olarak tasarlanmış kablolardır.

4.1.2. Yapısı ve Özelliği

Telefon kablosunun içinde birçok telefona hizmet verebilecek sayıda tel çifti (per) mevcuttur. Telefon kabloları 10, 20, 30, 50, 100’den 1800 pere kadar yükselebilen telefon kabloları mevcuttur. Telefon kabloları genellikle bakırdan yapılmaktadır. Bilindiği üzere bakır, fiyatına oranla en iyi iletkenlerden biridir. Bakır telin etrafı oksitlenmeye karşı kalayla kaplanır. Günümüzde kalaysız kablo zaten pek tercih edilmemektedir. Kalay kaplı bakır daha sonra PVC veya polietilen (PE) ile izole edilmektedir.

Dahili tesisat için dahili tesisat telefon kablosu kullanılır. Harici kablolar ise yeraltına gömme kablolar ve askı telli havai hat kabloları olarak iki temel gruba ayrılır. Harici kablolarda ekstra izolasyon mevcuttur. Örneğin alüminyum folyo koruyucu kullanılabilir. Askı telli kabloda normal kabloya bitişik olarak bir çelik askı halatı mevcuttur. Havaî hat çekilirken kabloyu bu halat taşır.

Kablo tipleri P,D, A, V gibi spesifikasyonlarla gruplandırılır.

telefon tesisatıtelefon tesisatı

• Per nedir?

Her bir telefon hattı için bir çift tel kullanılır. İngilizce’deki “pair” (çift) sözüne benzer şekilde her tel çiftine “per” denilmektedir. Perdeki bir çift kablo birbirine sarılıdır. Bu sayede komşu kablolar arasındaki manyetik etkilenme en aza indirilir.

• Per iletken çapı nedir?

Telefon telinin iletken kesitinin çapı demektir. Piyasada 0.4, 0.5, 0.6 ve 0.9mm gibi standart çaplar mevcuttur. Tesisat kurulurken 0.4mm veya 0.5mm tercih edilir. Kablo çapı arttıkça birim kablo uzunluğuna karşılık gelen direnç düşer. Buna karşın fiyatta bir artış söz konusudur.

• Dörtlü, grup ve paket nedir?

Tesisat çekilmesini ve kablo takibini kolaylaştırmak amacıyla kablo içerisindeki perler alt gruplara ayrılmıştır. Her on perlik demet bir “grup” olarak, ya da her 50 veya 100 perlik demet bir “paket” olarak belirlenir. Bir kablonun içini açtığınızda, her biri ayrı renkte şeritlerle sarılmış grup veya paketleri görürsünüz. Per sayısı düşük olan bazı kablolarda dörtlü denen demetler kullanılır. Dörtlü iki perden oluşur.

telefon tesisatı

Not: Kablo renk kodu standardı 15 çift bir kablo örneği ile gösterilmiş olup bu kablolar 1600 çift’e kadar gidebilmektedir.

4.1.3. Telefon Kablo Çekilmesi

• Reglet nedir?

Abone hatları, santralden direkt olarak abone telefonuna götürülmez. Santralden gelen hatlar ile abonelerden gelen hatlar yan yana iki ayrı reglete girilir (reglet abone hatlarının üzerlerine girildiği, duvara monte edilen bir kutudur). Daha sonra bu iki regletteki ilgili uçlar sarı-siyah jamper telleri ile birbirine irtibatlandırılır. İki ayrı reglet kullanarak, jamper ile bağlantı sağlamanın en büyük faydası, tesisat ile santral tarafının tamamen bağımsız hale gelmesi, herhangi bir değişikliğin hiçbir karışıklığa sebep olmamasıdır. Modüler ve kullanışlı bir tesisat için reglet kullanmak şarttır. Regletin kepkep, krone ve pouyet gibi çeşitleri vardır. Krone ve özellikle pouyet, diğer reglet çeşitlerine göre daha kalitelidir. Eski tip vidalı regletler ise pek kullanışlı değildir.

telefon tesisatı

Krone her bir yatay sırasına on adet perin girilebildiği bir montaj ve dağıtım birimidir. Bu yatay sıradan gerektiği kadar kullanılır. Örneğin 100 adet abone için on sıralı krone kullanmak gerekir. Perler özel bir aletle krone yuvalarına “çakılır” veya gerektiğinde sökülür.

telefon tesisatı

• Kanal nedir?

Kabloları gruplar halinde ve dış ortamdan izole ederek döşeyebilmek için kanallar kullanılır. Kanallar tesisatı dış etkenlere karşı korumaları yanında, göz zevkine de hitap eder.

• Ek neden ve nasıl yapılır?

Telefon tesisatında kablolar arası ekleme yapmak ihtiyacı doğabilir. Bu durumlarda kablo perlerinin hiçbir malzeme kullanılmadan birbirlerine tutturulması düşünülmez. Keza kabloların açık kısımları kolayca kopabilir, kısa devre olabilir, oksitlenebilir. Birbirlerine bu şekilde tutturulan kablolar hava, su, nem gibi çevresel faktörlerden etkilenir. Bunu önlemek için “boncuk” veya “yakpir” denen malzeme kullanılır. Boncuk, içine iki per sokulup sıkıştırıldığı zaman bu iki per arasında sağlıklı ve dayanıklı bir temas sağlar. Bonuğun içinde bulunan silikon bir yandan kontakları sağlamlaştırırken, diğer yandan tellerin sokulduğu yuvaları tıkayarak içeri hava ve su girişini engeller.

4.1.3.1. İşlem Sırası

 • Bağlantışeması incelenir.
 • Kullanılacak kablo seçilir.
 • Bağlantışemasına göre kablo çekilir.

4.1.3.2. Dikkat Edilecek Hususlar

 • Bina içi telefon tesisatı kuvvetli akım tesisatından etkilenmeyecek şekilde yapılmalıdır.
 • Ayrıca bina içi telefon kablolarının geçtiği borulardan zil, merdiven otomatiği vb. hatlar geçirilmemelidir.
 • Kullanılacak malzemeler TSE’ye uygun olacaktır.
 • Telefon prizinden kat veya ara telefon terminaline kadar olan kablolar yekpare olarak çekilecek ve uçları terminale bağlanacaktır.

4.2. Telefon Prizi

4.2.1. Tanımı ve Görevi

Telefon makinesinin bina içi telefon tesisatına irtibatlandırıldığı yere telefon prizi denir. Bina içine kadar gelen telefon tesisatının dağıtımına kolaylık ve güvenlik sağlamak amacıyla kullanılır.

4.2.2. Yapısı ve Özelliği

Telefon prizlerinin bina içi telefon kablo bağlantı uçları dışında kalan temas ve dış yüzeyleri yalıtkandır. Gövdesi üzerinde akım taşıyan iletken kısımları ve parçaları sert bakırdan veya bakır alaşımlı sert malzemelerden, gövdeleri ise porselenden veya bakalitten yapılmıştır (Resim 4.5).

telefon tesisatı

4.3. Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi

Telefon tesisatı ile ilgili şartnamelerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

• Bina içi telefon tesisatı (ankastre)

Kapsam

Bina içi telefon tesisatı (ankastre), bina ana giriş terminal kutusundan itibaren aboneye ait cihazların telefon şebekesine bağlantısını kapsamaktadır.

Telefon tesisat sortisi (telefon priz tesisatı)

 • Tesisat, telefon prizlerinden kat veya ara telefon terminallerine kadar PVC boru veya özel kanal içinden en az 0,5 mm çapında bakır iletkenli PVC izoleli, PVC kılıflı, aşağıda (Tablo-1) verilen elektriksel özelliklere uygun bina içi telefon kablosu çekilmek suretiyle yapılacaktır. Kullanılacak malzemeler TSE’ye uygun olacaktır.
 • Telefon prizinden kat veya ara telefon terminaline kadar olan kablolar yekpare (eksiz) olarak çekilecek ve uçları terminale bağlanacaktır.

Telefon tesisatı paralel sortisi (telefon paralel priz tesisatı)

 • Tesisat, telefon prizinden paralel prizin konulacağı yere kadar PVC boru veya özel kanal içinden en az 0,5 mm çapında bakır iletkenli PVC izoleli, PVC kılıflı elektriksel özelliklere uygun, bina içi telefon kablosu çekilmek suretiyle yapılacaktır. Kullanılacak malzemeler TSE’ye uygun olacaktır.
 • Paralel priz kabloları prizlerden itibaren yekpare olarak çekilecek ve uçları telefon prizine bağlanacaktır.

Bayındırlık Bakanlığının Genel Teknik Şartnamesi’ni inceleyiniz.

TELEFON KUTUSU MONTAJI

5.1. Telefon Terminal Kutusu

5.1.1. Tanımı ve Görevi

Telefon terminal kutularını; kat ve ara terminal kutuları ile ana giriş terminal kutuları olmak üzere gruplara ayırabiliriz. Kattaki telefon prizinden gelen hatlarla bina ana giriş terminalinden gelen hatların irtibatlandırıldığı terminale kat telefon terminali, kat telefon terminallerinin monte edildiği kapaklı kutuya da kat terminal kutusu adı verilir.

5.1.2. Yapısı ve Özelliği

Kat ve ara terminal kutuları, gerektiği takdirde konulacak olup, yeterli korumayı sağlayabilecek bir malzemeden yapılmalıdır. Kabloları termine etmek için şartnamede belirtilen ve projesine uygun telefon irtibatını karşılayacak terminal bloğu kullanılır. Bu terminal blokları kutu içine yerleştirilir.

bina içi telefon tesisatı

5.1. Telefon Terminal Kutusu Montaj ve Bağlantıları

5.1.1. Montajını Yapma

5.1.1.1. İşlem Sırası

 • Bağlantışeması incelenir.
 • Telefon terminal kutusunun yerine montajı yapılır.

5.1.1.2. Dikkat Edilecek Hususlar

 • Kat ve ara terminal kutuları, katlarda çalışmaya uygun yerlerde, nemli ve kuvvetli akım tesisatından uzakta yapılacaktır.
 • Kat ve ara terminal kutuları zorunlu olarak nemli yerlere tesis edilecek ise nem sızdırmayacak şekilde sıva üstü etanj malzeme kullanılacaktır.

5.1.2. Kablo Bağlantılarını Yapma

5.1.1.1. İşlem Sırası

 • Bağlantışeması incelenir.
 • Kullanılacak kablo seçimi yapılır.
 • Telefon iletkenlerini dairelerin girişine çekilir.
 • Telefon terminal kutusuna kabloları bağlanır.

bina içi telefon tesisatı

5.1.1.2. Dikkat Edilecek Hususlar

 • Telefon terminal kutularını nemli yerlerden uzak olan yerlere monte ediniz.
 • Kuvvetli akım tesisatından uzak olmasına özen gösteriniz.

5.3. Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi

Telefon terminal kutusuyla ilgili şartnameler aşağıda belirtilmiştir.

• Kat ve Ara Terminal Kutuları

 • Kat ve ara terminal kutuları, yeterli korumayı sağlayabilecek DKP sac veya PVC esaslı bir malzemeden yapılacaktır. Kabloları termine etmek için şartnamede belirtilen ve projesine uygun telefon bağlantısını karşılayacak terminal bloku kullanılacak ve bu terminal blokları kutu içine yerleştirilecektir. Kutular zeminden takriben 200 cm yükseklikte olacaktır.
 • Kat ve ara terminal kutuları, katlarda çalışmaya uygun, nemli yerlerden ve kuvvetli akım tesisatından uzakta yapılacaktır.
 • Kat ve ara terminal kutularızorunlu olarak nemli yerlere tesis edilecek ise nem sızdırmayacak şekilde sıva üstü etanj malzeme kullanılacaktır.
 • Bina ana giriş terminal kutuları
 • Bina ana giriş terminal kutuları, yeterli korumayı sağlayabilecek bir malzemeden yapılacaktır. Şartnamede belirtilen ve projesine uygun kapasitede telefon bağlantısını karşılayacak terminal bloku kullanılacak ve bu terminal bloku kutu içine monte edilecektir.
 • Bina ana giriş terminal kutularında kullanılacak terminal blokları şartnameye ve projesine uygun kapasitede olacaktır.
 • Bina ana giriş terminal kutularına konacak bina ana giriş terminal sayısı ile Telekom giriş terminal sayısı eşit olacak ve terminal minimum olarak belirlenen kablo çift sayısından az olmayacaktır. Aynı kutu içinde olmak kaydıyla Telekom giriş terminalleri ve bina ana giriş terminalleri ayrı ayrı gruplandırılacaktır.
 • Bina ana giriş terminal kutuları, çok katlı binalarda her an giriş ve çıkışı mümkün olan nemsiz, aydınlık, kuvvetli akım tesisatından uzakta bina içinde bir duvara tesis edilecektir.
TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik