BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
Basınç Ölçümü ve Kontrolü, basınç birimlerinin birbirine dönüşümü, basınç neye bağlıdır, basınç formülleri, basınç birimleri, endüstriyel elektronik ders notları

Basınç Ölçümü ve Kontrolü

Basınç Ölçümü ve Kontrolü
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüzölçümü birimine düşen miktarına basınç denir. Sembolü P, birimi paskal olup pa ile gösterilir.
Sıcaklık birimlerinin birbirine dönüşümü

Durgun sıvıların basıncı: Sıvılar akışkan olduklarından konuldukları kabın şeklini alır ve temas ettikleri yüzeylerin tamamına basınç uygular. Bu basıncın değeri şu şartlarda değişir:
Ø Basınç değeri sıvının derinliğiyle doğru orantılı olarak değişir. Derinlik arttıkça basınç da artar.
Ø Basınç değeri sıvının yoğunluğuyla doğru orantılı olarak değişir. Yoğunluğu büyük olan sıvının basıncı da büyük değerli olur.
Ø Basınç yer çekimi ivmesiyle doğru orantılıdır. Yer çekimi ivmesinin büyük olduğu yerlerde basınç değeri de büyük olur.

Sıcaklık birimlerinin birbirine dönüşümü

Örnek: Derinliği 20 metre olan suyun, bulunduğu kap tabanına uyguladığı basınç kaç paskal olur? (Suyun yoğunluğu = 1000kg/m3, yerçekimi ivmesi = 10Newton/kg)
Sıcaklık birimlerinin birbirine dönüşümü

Basınç birimlerinin birbirine dönüşümü: Basınç metrik sistemde birim metrekareye etki eden Newton (N/m2) ya da paskal olarak ifade edilir. Paskalın 1000 katı kilo paskal (kpa) ve 100kpa ise bar olarak adlandırılır. Aynı şekilde 101,3kpa değerindeki basınç 1 atmosfer basınç olarak kabul edilir ve 1 atm şeklinde kısaltılır. 0oC sıcaklıkta ve deniz seviyesinde 1 metrelik bir boruyla yapılan deneyde borudaki cıva (Hg) yüksekliği 76 cm olarak ölçüldüğünden 1 atm = 76 cm-Hg olarak kabul edilmiştir. İngiliz sisteminde ise birim inç kareye etki eden pound (per square inch – psi) kullanılır.Tablo 1.4: Basınç ölçüsü birimlerinin birbirine dönüşümü
Sıcaklık birimlerinin birbirine dönüşümü

Kapalı kaplardaki gazların basıncını ölçen aletlere manometre denir. Analog ve dijital göstergeli olanları vardır; ancak deneylerde çoğunlukla sıvılı manometreler kullanılır. Sıvılı manometre U şeklinde cam borudan yapılmıştır ve genellikle içerisinde cıva bulunur.Manometrenin iki ucuna sadece atmosfer basıncı (Patm) etki ettiğinde borunun her iki tarafındaki cıva seviyesi aynıdır. Borunun bir ucuna dışarıdan bir basınç (P) uygulandığında bu atmosfer basıncına eklenir (Patm+P) ve uygulanan basınç miktarınca borunun diğer tarafındaki cıva yükselir. Cıvanın eski seviyesi ile yeni seviyesi arasındaki fark a ile,borunun her iki tarafındaki seviye farkı h ile gösterilmiştir (Şekil 1.6).
endüstriyel elektronik ders notları

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik