BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
Aydınlatma projesi çizimi, aydınlatma projesi örnekleri, aydınlatma projeleri, aydınlatma projesi kuralları, aydınlatma projesi hesapları, aydınlatma projesi çizimleri, zayıf akım projesi hazırlama süreci, elektri·k aydinlatma projesi, elektrik resmi çiz, iç tesisat buzdolabı gücü, akıllı ev için dagıtım sistemi sembolü, aydınlatma projesi, bir sortiye en fazla kac watt yuklenir, projede prizler kaç watt alınır, bodrum kat aydinlatma örnek proje, çamaşir makinesi linyesi nasil cekilir, bir aydınlatma linyesi kac watt olabilir, acil durum şalteri sembol çizimi, led armatür, fabrika projesi çizimi anlatımı, aplik armatür güçleri, tek katlı iç tesisat projesi nasıl çizilir, zayıf akım tesisatı çizimi, iletişim tablosu çiziniz, aydınlatma linyesi hesapları, aydınlatma projesi ders notları, bir odanın elektrik aydınlatma projesi

Aydınlatma projesi çizimi

AYDINLATMA PROJESİ ÇİZME

2.1. Aydınlatma, Priz, Zayıf Akım Sembolleri Çizimi

Projelerde EMO tarafından belirlenen semboller kullanılacaktır. Liste dışı sembol kullanıldığında mutlaka açıklama listesi verilecektir. Modülünüz sonunda bu sembollerden bazıları tablo halinde verilmiştir.

2.2. Çizilmiş Bir Projenin İncelenmesi

2.2.1. Bodrum Kat Planı

Proje çizimi ortamınıza piyasada çizilmiş bir bodrum kat planı getirerek inceleyiniz.

2.2.2. Zemin Kat Planı

Şekil 2.1: Zemin kat planı ö: 1 / 50

2.2.3. Normal Kat Planı

Şekil 2.2: Normal kat planı ö:1/ 50

2.3. Mimarı Plan Özellikleri ve Proje Ölçekleri

Mimari plan, meskenlerde ve iş yerlerinde mimari tasarımın ayrıntılarıyla gösterilmesi şeklinde özetlenebilir. Aydınlatma projeleri çizilirken mimari planda gösterilen detaylar dikkate alınır. İç mimari tasarım ve mekanik tesisat yerleşimi bizim nasıl bir aydınlatma yapacağımızı ve nerelere enerji dağıtacağımızı belirler. Mimarlar tarafından hazırlanmış mimari projede ıslak alanlar, nemli yerler, pencere ve kapı yerleri belirtilmiştir. Bu faktörler aydınlatma projeleri için oldukça önemlidir. Aydınlatma projeleri mimari proje ölçeklerinde hazırlanır. Ancak, ölçek proje düzenlemesine uygun değilse büyütülebilir veya açıklayıcı detaylar verilebilir. Mimari planlar 0.2 mm rapido kalem ile 1:50 ölçekte çizilir.

Projelerde aşağıdaki ölçekler uygulanır.

a) Vaziyet Planları : 1/1000

b) Kat Planları : 1/50

c) Ayrıntılar : 1/20

Ancak, oturma alanı yani kullanım alanı 250 m2 den büyük olan projelerde mimari ölçeğe uyum serbesttir.

2.4. Proje Kapağı Çizimi

  PROJE FİRMASININ ADI
PROJE SORUMLUSU Adı Soyadı Oda No SMM.no BT no Vergi D. Vergi Sicil no Sorumluluk İmzası
             
TUS Teknik uygulama sorumlusu              
  ELEKTRİK TESİSATI UYGULAMA PROJESİ
EMO   ONAY YAPACAK KURUM
PROJEYİ YAPTIRANIN Adı Soyadı  
Adresi  
Vergi Dairesi ve no  
  Arsanın Özellikleri
YAPI SAHİBİNİN Adı Soyadı  
Adresi  
Vergi Dairesi ve no  
İL İlçe/Belediye Adresi Pafta no Ada no Parsel no
           
  Yapının Özellikleri
Yapının Sınıfı Yapım süresi Ay Toplam kat sayısı Bağımsız bölüm sayısı Toplam alan m2 Yapının kullanma amacı Eski toplam güç W Yeni eklenen güç W Toplam kurulu güç W
                 
Çizen Çizim tarihi Ölçek Proje no Eşzamanlılık faktörü % Eşzamanlı güç W E
           

Şekil 2.3: Proje kapağı bilgileri

Projenin ilk başında yer alan proje kapağında, projenin içeriği ile ilgili bilgiler yer alır. Bunlardan başlıcaları;

 • Proje çizen büro ile ilgili bilgiler,
 • Proje sorumlusu ile ilgili bilgiler,
 • Projeyi onaylayacak resmi kurumlar,( TEDAŞ, EMO, TELEKOM, BELEDİYE vb..)
 • Projeyi kimin yaptırdığı ile ilgili bilgiler,
 • Projesi çizilen yapı sahibine ait bilgiler,
 • Projesi çizilen mekanın adresi,
 • Projeyi çizen olarak adlandırılabilir.

2.5. Vaziyet Planı Özellikleri ve Çizimi

Vaziyet planı 1: 1000 ölçeğinde çizilir ve yapılan projenin en yakın yol – sokak ve caddedeki elektrik direği ve binaya olan uzaklığının çizilerek gösterildiği, ileride basit hesaplarda kullanacağımız ölçüleri veren bilgileri içermektedir. Bu ölçüler, projesi çizilen yapının ana kolon hattından enerji alınacak direğe olan uzaklığı ve hesaplama sonucu kullanılacak kablo özelliğini içerir. Vaziyet planı bilgileri kolon şemasında kullanılacaktır. Pratikte vaziyet planı bazen çizilmemekle birlikte genellikle projesi çizilen yapı ile enerji alınacak elektrik direği arası mesafe 30 metre alınmaktadır ve hesaplamalar bu ölçü üzeriden yapılmaktadır. Elektrik işletmesi yerleşimdeki hangi hattan enerji vereceğini çizilen vaziyet planından belirler.

Birden çok abonenin projede yer alması durumunda, bir başka deyişle çoklu abonelerde numarataj krokisi eklenmelidir.

10m

103.

25m

cad. TEDAŞ

aydınlatma projesi çizmekaydınlatma projesi çizmekaydınlatma projesi çizmek

Şekil 2.4: Örnek vaziyet planı çizimi

Bina ana beslenme hattının kesiti ve cinsi, yaklaşık uzunluğu, besleneceği direk numarası gibi bilgiler projede belirtilecektir.

2.6. Proje Çiziminde Uyulacak Kurallar

Sevgili öğrenci. Aydınlatma projelerinin nasıl çizileceği, nelere dikkat edileceği ve uyulacak kurallar yönetmeliklerle ve kesin anlatımla belirlenmiştir. Aşağıya bazı kurallar özet olarak verilmiştir. Detaylı bilgileri çizim ortamına getirerek sınıfta tartışınız.

 • Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun olarak hazırlanacaktır.
 • Projeler, imar yönetmeliğine uygun onaya sunulacak, mimari proje ölçeklerinde hazırlanacak, ölçek proje düzenlemesine uygun değilse büyütülebilecek veya açıklayıcı detaylar verilecektir.
  • Projelerde mimari planlar 0.2 mm, kuvvetli akım kolon hatları 0.6 mm, linyeler
  • 0.4 -0.5 mm, zayıf akım hatları 0.2 -0.3 mm, kalınlıkta çizgi ile çizilecek, eğer Autocad, MS Visio, Corel Draw gibi çizim programlarıyla çizim yapılmamış ise bütün sembol ve yazılarda şablon kullanılacaktır.
 • Kat planlarında, birbirinin aynı olan katlar için tek plan verilebilecektir. Ancak normal kat giriş katın aynısı olsa bile ayrı çizilecektir. Simetrik bölümler tam olarak gösterilecektir.
 • Kat planları üzerinde iletken kesitleri ve sayıları ile boru çapları belirtilecektir. Açıklamalar kısmında standart boru çapları ve içinden geçebilecek iletken kesitlerinin belirtilmesi durumunda, ayrıca boru çaplarının belirtilmesine gerek yoktur.

2.7. Elektrik projeleri uygulama standartları

Türkiye’de proje çizim ve uygulama standartlarını Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odalar birliğine bağlı Elektrik Mühendisleri Odası belirleyerek elektrik, elektronik ve bilgisayar projeleri uygulama standartlarını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir. Çizeceğiniz projelerde bu maddeleri dikkate almalısınız.

Projelerde kullanılan tüm elemanların yerleri tam olarak belirtilecek ve en azından aşağıdaki standartlara uyulacaktır;

a) Anahtarlar, 110 cm yukarda,

b) Prizler, zeminden 40 cm yukarda,

c) Aplikler, zeminden 190 cm yukarda,

d) Tablolar, zeminden 200 cm yukarda,

e) Buatlar, zeminden 220 cm yukarda,

f) Yukarıdaki elemanlar, kapılardan 30 cm duvar birleşim noktalarından ve pencerelerden 50 cm uzakta olacaktır.

2.8. Mimari Plan Üzerinde

2.8.1. Anahtar, Priz, Armatürlerin, Tablonun Uygun Yere Çizimi

Projeler hazırlanırken iç mimari tasarıma ve mekanik tesisat yerleşimi size anahtar, priz, armatürlerin ve tablonun nerelere konulması gerektiği hakkında yol gösterecektir.

Genellikle tüm kapılar bir duvara karşı açılmaktadır. Anahtarların yerleşim yeride kapıların açılış yönüne göre konulmalıdır.

Armatürün yeri ise aydınlatmanın eşit ve düzgün olması prensibine göre genellikle tavanın ortalanması ile bulunur. Tabi ki özel durumlarda ya da istek halinde duvardan da aydınlatma yapılabilir.

aydınlatma projesi çizmekaydınlatma projesi çizmek

Şekil 2.5: Anahtar ve armatür yerleşimi Şekil 2.6: Anahtar, priz ve armatür yerleşimi

Prizleri en çok beyaz eşya, televizyon ve mutfak eşyası diye adlandırdığımız elektrikli ev gereçleri için kullanırız. Priz yerlerini tespit ederken bir ev yaşantısını göz önünde bulundurmalısınız.

Prizler, güçleri itibarı ile mutfak bölgelerinde daha fazla sayıda kullanılırlar. İç tesisat yönetmeliğinde belirtildiği gibi, çamaşır makinesi, buzdolabı ve bulaşık makinesi gibi ev aletlerine ayrı prizler koymalısınız.

aydınlatma projesi çizmek

Şekil 2.7: Dağıtım tablosunun yerleşimi

DAİRE

ANTRE

Dağıtım tablosunun mekan girişine konduğu dikkatinizi çekecektir. Bunun nedeni kolon hatlarının ve sayacın bina girişlerinde olmasındandır.

aydınlatma projesi çizmek aydınlatma projesi çizmek

Şekil 2.8: Örnek bir evin anahtar ve prizlerinin yerleşimi

Bu konu 7 bölümden oluşmaktadır. Şuan 1. bölümdesiniz.
1.Bölüm AYDINLATMA PROJESİ ÇİZİMİ
2.Bölüm AYDINLATMA PROJESİ KOLON ŞEMASI
3.Bölüm AYDINLATMA HESAPLARI FORMÜLLERİ
4.Bölüm DIŞ AYDINLATMA PROJESİ ÇİZİMİ
5.Bölüm DIŞ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
6.Bölüm DIŞ AYDINLATMA HESAPLARI
7.Bölüm KUVVET TESİSİ AYDINLATMASI

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik