BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
ANASAYFA
YGS-LYS
KPSS
ALES
YDS
DGS
TEOG
ALS
PMYO
Sizin Sorularınız
Lise Puanları
Üniversite Puanları
Kpss Puanları
Dgs Puanları
Ders Notları
Böl.Tanıtım
Sorusor
ağaç işleri endüstri mühendisliği nasıldır, ağaç işleri endüstri mühendisliği nedir, ağaç işleri endüstri mühendisliğini bitiren ne olur, ağaç işleri endüstri mühendisliğini bitiren nerelerde iş bulabilir, ağaç işleri endüstri mühendisliğini bitiren kolay iş bulabilir mi, ağaç işleri endüstri mühendisliği nerelerde var, ağaç işleri endüstri mühendisliğini bitiren ne iş yapar , ağaç işleri endüstri mühendisliğinin çalışma alanları nerelerdir, ağaç işleri endüstri mühendisliğinde hangi dersler var, ağaç işleri endüstri mühendisliğinde hangi dersler görülüyor, okutuluyor

Ağaç işleri endüstri mühendisliği

Programın Amacı

Ülkemiz imalat sanayinde ağaçişleri ve mobilya sektörü çok önemli bir yer tutmaktadır. Ağaçişleri; ana hammaddesi ağaç olmak üzere, ağacı mekanik işlemler sonucu kereste, kaplama, kontrplak, kontrtabla, yonga levha ve lif levha gibi ara ürünlere ve bu ara ürünleri de ağırlıklı olarak sabit ve hareketli ahşap ürünler olmak üzere, dayanıklı tüketim mamullerine dönüştürme süreci olarak tanımlanabilir. Bu sürece girdi sağlayan yapıştırıcı, boya-vernik, döşeme malzemeleri, aksesuar, makine vb. üreticileri de ağaçişleri alanı içerisinde yer alır.

Ağaç işleri endüstri mühendisliği programının amacı, hammaddesi ağaç olan malzemenin işlenerek değerlendirilmesi; ağaçtan yapılan ürünlerin tasarlanması, üretimin planlanması, ürünlerin kalite kontrolü alanında çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir.

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümünde üretimin yapılacağı atelye ve fabrikayı planlamanın yanında; ağaç malzemeden üretilecek ürünlerin tasarımını, projelendirilmesini ve maliyet analizini yapan, üretim için gerekli malzemeyi temin eden ve stok planlamasını gerçekleştiren, istenilen miktar, zaman ve kalitede üretimi sağlayarak elde edilen ürünleri pazarlayan nitelikli Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri yetiştirilmektedir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bu programda eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim programı, ağacın hammadde olarak kullanılmasını, ağaçtan işlenmiş ve yarı işlenmiş malzeme üretimini, çeşitli ağaç işleri alanlarındaki üretim tekniklerini ve bunlarla ilgili yöntemlerin geliştirilmesini kapsamaktadır. Ağaç işleri mühendisliği bölümünde fizik, matematik, kimya, biyoloji ve bazı sosyal bilim alanlarında temel dersler, ağaç teknolojisi, ağaç fiziği ve kimyası, ağaç işleme makineleri, üretim teknolojisi, üst yüzey işlemleri, teknik istatistik ve kalite kontrol, iç mimari-dekorasyon, üretim planlaması vb. meslek dersleri okutulmaktadır. Çeşitli derslerdeki laboratuvar ve çizim çalışmalarının yanı sıra, öğrenciler bir yarı yıl boyunca proje uygulaması için bölüm atölyesinde çalışırlar. Ayrıca, öğrencilerin bölümce onaylanmış bir ağaç işleri fabrikasında bir yarı yıllık endüstri uygulaması yapmak zorunluluğu vardır.

Gereken Nitelikler

Ağaç işleri endüstri mühendisliği programına girmek isteyen bir öğrencinin, matematik ve fen derslerinde başarılı olması gerekir. Ayrıca ekonomiye ilgi duyması, bir işletmede, başkaları ile işbirliği halinde çalışabilmesi için ikna yeteneğine ve insan ilişkilerinde olumlu tutum ve iletişim becerilerine sahip olması beklenir.

Program Profili

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim programı, ağaçişleri endüstrisinin beklentilerini karşılamakta ve ağaçişleri endüstri sektörlerine ilişkin temel bilgileri sağlamaktadır. Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği lisans programı; iletişim, sorun çözme ve teknik yeteneklerin geliştirilmesi konularına önem vermekte, bu hedeflere yönelik olarak kapsamlı bir ders programını içermektedir.

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü; ülkemiz için çok gerekli olan ve geniş bir istihdam alanına sahip mobilya, ahşap yapılar ve ağaçişleri endüstrisine uygulama yönü güçlü mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yabancı dil bilen, çalıştığı her ortamda problem çözme, verimlilik artırma ve AR-GE yeteneğine sahip; hem tasarımcı, hem planlamacı, hem de üretimci olan, donanımlı ağaçişleri endüstri mühendisleri bu program kapsamında alacakları bilimsel ve teknik becerilerle, kendi sektörlerinde yetişmiş eleman eksikliğini gidereceklerdir.

Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri, imza yetkisi olan bir mühendis olarak; üretime yönelik atelye veya fabrika olmak üzere her türlü ahşap ve ahşap esaslı malzemelerden üretim yapan her ölçekteki işletmelerde, tasarım, proje, üretim, kalite kontrol, AR-GE ve pazarlama konularında etkin donanıma sahip olacaklardır. Genel olarak mobilya fabrikaları, belediyeler, Milli Prodüktivite Merkezi, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TSE (Türk Standartları Enstitüsü), ve Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, araştırmacı-planlamacı mühendis olarak görev alabilecekler, bu alanda faaliyet gösteren kendi işyerlerini de kurabileceklerdir.

Eğitim formasyonu alacak mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ilgili bölümlerde “Teknik Öğretmen” olarak görev yapabileceklerdir.

Bölüm mezunları ayrıca, üniversitelerin ilgili fakültelerinde yer alan Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği bölümlerinde ve Meslek Yüksekokullarının ilgili programlarında öğretim elemanı olarak görev alabileceklerdir.

Daha önceki yıllarda Ağaçişleri Endüstri Mühendisi olarak mezun olan teknik elemanların genel olarak istihdam edildikleri ve bundan sonra istihdam edilebilecekleri alanlar aşağıdaki şekilde listelenebilir:

•          Mobilya tasarımı,

•          Mobilya üretimi (Ör: ofis, ev, banyo, mutfak, park bahçe ve deniz araçları mobilyaları),

•          Masif ağaç malzeme üretimi,

•          Kaplama üretimi,

•          Kontrplak, MDF ve yonga levha üretimi,

•          Lamine ağaç malzeme üretimi,

•          İç dekorasyon,

•          Prefabrik yapı üretimi,

•          Pencere, kapı, yer döşeme, ahşap merdiven üretimi,

•          Taşıt dekorasyonu,

•          Karavan üretimi ve dekorasyonu,

•          Ahşap yat üretimi ve dekorasyonu,

•          İşletme kurulum çalışmaları,

•          Ağaçişleri ve orman endüstrisi makineleri üretimi,

•          Araştırma ve eğitim.

Bunlara ilave olarak, Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri kamu sektöründe faaliyet gösteren mühendislik büroları ve ticari organizasyonlarda da görev almaktadırlar.

Ağacın bol bulunan ve mutlaka değerlendirilmesi gerekli bir hammadde olması nedeniyle yakın gelecekte veya ileride meslek elemanlarına olan talebin azalması söz konusu değildir. Tüm dünyada gelir seviyesinin artması buna bağlı olarak ahşap veya türevi mekan donatı elemanlarının değiştirilme süresinin kısalması ve giderek bu ürünlerin zorunlu tüketim ürünleri grubuna girmesi nedeniyle bu mesleği yapan elemanlara duyulan ihtiyaç artmaktadır

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Ağaç işleri endüstri mühendisliği programını başarı ile tamamlayanlara "Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi" unvanı verilmektedir. Dört yıllık program bir bütün olduğu halde iki yıllık öğretim sonunda 66 kredilik dersi tamamlayanlardan ayrılmak isteyenlere iki yıllık yükseköğretim gördüğüne dair bir "Önlisans Diploması" verilmektedir.

Çalışma Alanları

Ağaç işleri endüstri mühendisliği programını bitirmiş kişiler mobilya, doğrama, yonga, lif levha, kaplama ve kereste fabrikaları ile prefabrik konut üretim alanlarında, ağaç işleri ile ilgili işyerlerinde, endüstri kuruluşlarının projelendirilmesi, iç mimari dekorasyon, ağaç kakma, müzik aletleri yapımı ile ilgili iş yerlerinde çalışırlar. Ağaç işleri mühendisleri faaliyet alanlarına giren konularda üretimin planlanması, metot geliştirme ve konstrüksiyon problemlerinin çözümlenmesinde yetki ile görev yaparlar. Bunun dışında ağaç işleri endüstrisindeki tüm imalat alanlarında üretim  mühendisi olarak sorumluluk yüklenirler; tutkal, cila, boya, kaplama ve ahşap koruma maddeleri imalatıyla, yan sanayi alanlarında danışman ve uzman olarak özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümü mezunları bu sektördeki nitelikli iş gücüne olan büyük talep nedeniyle özel sektöre ait fabrika ve imalathanelerde çok kolay ve dolgun ücretle iş bulabilmektedirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar endüstri meslek liselerinde öğretmenlik yapabilirler.

YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
YGS-LYS Menüsü
Sizden Gelen Sorular (YGS-LYS)
Eğitim haberleri ()
Sinavlara hazirlik